(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-11, Đoàn công tác số 4 của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số nội dung về công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Chiều 26-11, Đoàn công tác số 4 của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số nội dung về công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã đã báo cáo tình hình, kết quả công tác tuyên giáo năm 2021; công tác chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo nêu rõ: Dư luận trong tỉnh tin tưởng, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách phù hợp, kịp thời, sâu sát, quyết liệt, khoa học, hiệu quả. Qua đó, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh cũng quan tâm, theo dõi, đánh giá cao kết quả các Kỳ họp Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 37/2021/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, là sự thể chế hóa kịp thời Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Dư luận cho rằng, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội sẽ tháo gỡ được những “điểm nghẽn”, tạo ra xung lực mới cho Thanh Hóa đột phá, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai. Toàn tỉnh tổ chức 1.756 hội nghị với 220.827 đại biểu tham dự học tập.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết tích hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2021 sát thực với địa phương, cơ quan, đơn vị, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Về công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Đến nay, có 31/31 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa; 100% xã, phường, thị trấn và tương đương trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai, tỷ lệ tham gia học tập trung bình đạt 97%; 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ, chức năng của tập thể, cá nhân; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với đó, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước.

Các cấp ủy đảng cũng đã gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu trong đoàn công tác quan tâm.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã trao đổi những vấn đề và cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền về các vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là công tác thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19; những điểm mới trong tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh...

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tỉnh Thanh Hoá, đồng thời thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng mà tỉnh Thanh Hóa đạt được từ đầu năm đến nay. Trong đó, nổi bật là dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt từ 8,6% trở lên; thu ngân sách dự kiến vượt dự toán. Thanh Hóa là 1 trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước giải ngân vốn đầu tư công; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện quyết liệt, do đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn cơ bản được kiểm soát.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hoá luôn xác định công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong việc đi trước mở đường cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nên Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí trong đoàn công tác để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt hơn nữa công tác truyên giáo trên địa bàn tỉnh.

Trước những vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tác tuyên giáo ở tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Lại Thế Nguyên nêu lên 4 vấn đề đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu và tham mưu trình các cơ quan Trung ương giải quyết, đó là: Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, vì vậy, Trung ương cần xem xét đánh giá và có phương pháp hiệu quả hơn trong việc kiểm soát người từ vùng dịch về địa phương; phải thực hiện nghiêm việc tầm soát COVID-19 đối với người khám, chữa bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế và việc tầm soát phải được thực hiện theo hình thức xã hội hoá để giảm tải cho ngân sách Nhà nước. Việc phân bổ vắc xin cần ưu tiên cho tỉnh có dân số đông, nền kinh tế mở như Thanh Hoá. Đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân cho tuyến y tế cơ sở. Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thanh Hoá đang thiếu khoảng 10.000 giáo viên ở các cấp học, vì vậy cần phải cơ cấu lại chương trình, nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi để giảm áp lực cho vấn đề này.

Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Trung ương tiếp tục định hướng để các cơ quan báo chí thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức tiêm phòng vắc xin và tầm soát COVID-19 trong cộng đồng, tạo sự ổn định tư tưởng và thống nhất về nhận thức trong Nhân dân.

Từ tình hình thực tiễn của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần có quy định thống nhất về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; có cơ chế, chính sách cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp xã.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả trong công tác tuyên giáo mà tỉnh Thanh Hoá đạt được trong năm 2021, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với công tác tuyên giáo và việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, đồng chí đặc biệt ấn tượng trước sự quan tâm của cấp uỷ đảng đối với công tác khoa giáo, công tác tuyên giáo cấp xã và những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và đổi mới cách thức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo thông qua tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, do đó Thanh Hoá cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong Nhân dân, để Nhân dân đồng lòng cùng cấp uỷ, chính quyền phòng, chống dịch. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hoá cần quan tâm giải quyết những vấn đề xã hội phát sinh do dịch COVID-19 gây ra về kinh tế, giáo dục và việc làm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; phối hợp sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên tuyền thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]