(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào dự thảo lần thứ nhất báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 12-2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào dự thảo lần thứ nhất báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 nêu rõ: 5 năm qua (2015-2020), với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất, chủ động khai thác tiềm năng và nguồn lực; nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu. Kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng, hiệu quả của các ngành kinh tế được nâng lên; hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, huy động vốn đầu tư phát triển đạt cao; đã khởi công xây dựng và hoàn thành nhiều dự án lớn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. 5 chương trình và 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đã được cụ thể hóa và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phương hướng là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Tiếp tục coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, phát triển dịch vụ là quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại hội nghị.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội và đời sống của nhân dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 có một số ngành, lĩnh vực trong nhóm dẫn đấu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự thảo báo cáo cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Các khâu đột phá là: Phát triển hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học- kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo báo cáo, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm. Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung vào đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu cũng đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm; giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng cơ chế tích tụ ruộng đất; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, nhất là công nghiệp chế biến; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối vùng; chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi phía Tây của tỉnh; tăng thu ngân sách Nhà nước…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu Tiểu Ban nội dung cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị. Các ban, sở, ngành, cơ quan chủ quản cần nghiên cứu thật kỹ, đánh giá một cách nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII trên từng lĩnh vực, từng ngành, từng đề án cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Tiểu Ban nội dung Đại hội trong việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là báo cáo chính trị trình đại hội nên tính khái quát phải rất cao. Vì vậy việc đánh giá kết quả, hạn chế yếu kém, bài học kinh nghiệm… cũng phải viết với tinh thần đó. Đặc biệt, phần nhiệm vụ, giải pháp phải chuẩn bị cụ thể, đường hướng rõ, giải pháp khả thi nhằm tạo ra được tinh thần phấn chấn, động lực mới cho cán bộ và người dân, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về Chủ đề Đại hội, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng với chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Về bố cục, cần tiếp tục rà soát lại các nội dung phần đánh giá tổng kết sao cho ngắn gọn, bổ sung chi tiết hơn các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị phải thể hiện sự kết tinh trí tuệ trong toàn Đảng bộ. Về các mục tiêu, chỉ tiêu phải lấy kết qủa đã đạt được năm 2019, lấy con số kế hoạch của năm 2020 đã được HĐND tỉnh Nghị quyết để dự kiến kế hoạch cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng cho ý kiến vào từng đánh giá cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm; bổ sung thêm một số lĩnh vực trong nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 -2025... Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng ngành, từng đơn vị chủ động viết phần việc của mình nộp lại Tiểu Ban nội dung chậm nhất 16-2 để hoàn thiện Báo cáo chính trị vào 20-2 trình Thường trực Tỉnh uỷ.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]