(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ngày 22-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và cho rằng: Báo cáo được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị công phu, khoa học, đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được về phát triển du lịch của tỉnh 5 năm qua. Đồng thời, chỉ ra tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra được những giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Theo đó, những vấn đề trong phát triển du lịch ở Thanh Hóa còn thiếu và cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc phát triển du lịch trải nghiệm chưa được quan tâm. Còn thiếu những sản phẩm du lịch cao cấp, sản phẩm du lịch mới còn khiêm tốn. Công tác xúc tiến du lịch còn nhỏ lẻ, chưa kết nối được nhiều với các đơn vị làm du lịch nổi tiếng. Việc gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các công ty lữ hành và các hãng vận tải lớn triển khai còn nhỏ lẻ. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch còn thiếu kiên trì, thiếu hỗ trợ, thiếu quyết tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu ý kiến.

Đối với mục tiêu, giải pháp phát triển du lịch trong giai đoạn 2021-2025, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích về những quan điểm, mục tiêu trong phát triển và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần phải nghiên cứu để đưa ra được hình ảnh đặc trưng cho mỗi địa phương làm du lịch. Các ý kiến cũng đã phân tích việc báo cáo có xây dựng 6 cụm du lịch trọng điểm là chưa phù hợp... Các ý kiến phát biểu cũng đã phân tích và nêu lên những cách làm sáng tạo trong phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố có nét tương đồng với tỉnh Thanh Hóa và đề nghị cần nghiên cứu để học hỏi để có những cách làm sáng tạo, phù hợp trong phát triển du lịch thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đối với giải pháp thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, các ý kiến cho rằng báo cáo tuy đã được xây dựng bài bản, công phu, nhưng vẫn còn đưa ra giải pháp chung chung, chưa đưa ra định hướng cụ thể, trọng tâm, trọng điểm để xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích những thời cơ vận hội mà du lịch Thanh Hóa đang có, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị chương trình phát triển du lịch cần phải nghiên cứu đến phát triển du lịch theo hướng liên tuyến, liên huyện, liên vùng. Làm tốt công tác quy hoạch các khu, điểm du lịch, nghiên cứu đầu tư địa điểm mua sắm, có cơ chế kích cầu du lịch, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp làm du lịch; đào tạo nguồn nhân lực về phát triển du lịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngành du lịch Thanh Hóa đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được kết qủa quan trọng và đáng khích lệ.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đón được hơn 38 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch đạt hơn 49,8 nghìn tỷ đồng, cơ sở hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành đã phát triển; các loại hình du lịch phong phú và đa dạng hơn. Chất lượng và tính chuyên nghiệp được nâng cao, lực lượng doanh nghiệp về du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng và bước đầu đã tạo được một số thương hiệu du lịch có uy tín, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số địa bàn và khu du lịch trọng điểm.

Sự phát triển của ngành du lịch trong những năm vừa qua đã và đang góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tạo việc làm nâng cao đời sống Nhân dân và đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là một trong những chương trình đạt được nhiều thành tích kết quả so với một số chương trình, khâu đột phá đã đề ra và thực hiện.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng thống nhất với các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra ở phần tồn tại, hạn chế và nêu rõ: Du lịch Thanh Hóa phát triển chưa tương xứng, chưa phát huy tốt được tiềm năng, thế mạnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, điều kiện tự nhiên về kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhìn chung du lịch vẫn còn đơn điệu, chất lượng thấp, sản phẩm du lịch mang thương hiệu chưa có, sản phẩm lưu niệm để bán tại các địa điểm du lịch chưa có sản phẩm đặc trưng; du lịch trải nghiệm chưa được chú trọng. Chưa đưa được các hoạt động văn hóa phi vật thể vào phục vụ du lịch. Công tác xúc tiến quảng bá chưa chuyên sâu, chưa chuyên nghiệp, nhân lực nguồn du lịch vừa thiếu và yếu....

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở phân tích và nhìn thắng vào những mặt còn hạn chế trong phát triển du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan cần phải nghiên cứu đưa ra bằng được các giải pháp cụ thể để việc phát triển du lịch trong thời gian tới; phải phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát triển chiều sâu là chủ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Để phát triển du lịch một cách bền vững trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa phải xác định rõ theo hướng doanh nghiệp là trung tâm, người dân là chủ thể, nhà nước là “bà đỡ” hỗ trợ để tạo động lực cho du lịch phát triển. Cần phải nghiên cứu và có những giải pháp cụ thể để việc phát triển du lịch thích ứng trong bối cảnh dịch COVID-19 trong điều kiện bình thời mới. Quan tâm chú trọng đến phát triển thị trường du lịch nội địa, nhưng cũng phải vừa chú trọng quan tâm thu hút khách quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Mục tiêu trong 5 năm từ 2021 -2025, trên địa bàn tỉnh ta thu hút hơn 63,7 triệu lượt khách, là có thể đạt được. Vì theo nội dung của Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, du lịch Thanh Hóa phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng đã xác định chương trinh phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm. Chính vì vậy, để đạt được những mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ các cấp ủy, chính quyền và người dân cần phải nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; đưa du lịch thành ngành dịch vụ tổng hợp liên ngành, liên vùng, theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, mỗi người là một đại sứ thiện chí để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Các cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch. Nghiên cứu đưa sản phẩm du lịch biển, du lịch về nguồn, du lịch nông nghiệp, du lịch công nghiệp... Quan tâm đưa các sản phẩm OCOP vào địa điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng lớn....

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho nhiều ý kiến cụ thể để các sở ngành khi hoàn thiện lại chương trình có những định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu vào du lịch. Đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện để trình với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và và thống nhất với chủ trương đầu tư dự án đường Vạn Thiện đi Bến En với chiều dài 12 km với quy mô 4 làn xe để tăng cường khả năng kết nối từ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam với Vườn quốc gia Bến En nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các khu du lịch. Đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông của Quốc lộ 45 và mở rộng không gian phát triển cho tỉnh Thanh Hóa về phía Tây; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn thực hiện đầu tư, khai thác khu du lịch Bến En, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh các huyện phía Tây Nam của tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]