(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ 2, cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 1-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ 2, cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao và cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nội dung tờ trình, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích và đề nghị cơ quan soạn thảo cần phải làm rõ những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển triển nông nghiệp, nông thôn với các lĩnh vực hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh; việc hỗ trợ sản xuất cây ăn quả cần phải bao quát và phải có hiệu quả; như thế nào là quy mô trang trại lớn, quy mô trang trại vừa, quy mô trang trại nhỏ?... Cần làm rõ, cụ thể, quy định hỗ trợ xây dựng các công trình nông thôn mới; việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng hầm bảo quản sản phẩm khải thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi; việc thưởng cho các xã, huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cũng cần phải cân đối cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; mức hỗ trợ cho các thôn, bản đạt chuẩn theo các mức độ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cho rằng cơ chế, chính sách xây dựng vẫn còn dàn trải nên cần phải có sự rà soát lại các cơ chế, chính sách để áp dụng có hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất công nghệ cao, tổ chức hướng dẫn người dân trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật để tăng giá trị cây trồng trên cùng diện tích. Cần phải làm rõ chính sách nào là quan trọng, chính sách nào không phù hợp và phải có so sánh tính hiệu quả của cơ chế, chính sách đã thực hiện; phải đưa ra cơ sở thực tiễn về mức hỗ trợ.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn phải công bằng, có tính bao quát cao, cụ thể với từng trường hợp được hưởng thụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là rất xác đáng và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu một cách tối đa để hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 -2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghị quyết chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 đã đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh quyết nghị. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là chính sách rất lớn tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn tới.

Qua ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trong cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 để khi ban hành các cơ chế, chính sách đi ngay vào cuộc sống, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; ứng dụng công nghệ cao, thông minh và thực hiện tích tụ tập trung đất đai để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, hiệu quả cao theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, nâng cao đời sống dân cư ở nông thôn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất và cho ý kiến vào chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 -2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện để trình HĐND tỉnh quyết nghị tạo động lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Để tiếp tục triển khai đầu tư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần làm rõ cơ cấu, tổng mức nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh nhất là tổng mức đầu tư xây lắp, giải phóng mặt bằng, chi phí khác…Trong đó, phải lưu ý bố trí chi phí dự phòng đủ lớn để dự phòng khi có phát sinh những chi phí khác trong quá trình quản lý dự án.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần phải hạn chế tăng chi phí và rút ngắn thời gian. Đối với những hạng mục dễ phát sinh tăng chi phí phải triển khai làm trước. Đối với việc bố trí nguồn vốn đối với phần vốn tăng thêm của dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lấy từ nguồn thu sử dụng đất từ các khu tái định cư của dự án; nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 2 khu dân cư tại phường Bình Minh, phường Hải Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thị xã Nghi Sơn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng 2 khu dân cư mới tại phường Bình Minh và phường Hải Hòa để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định để tạo nguồn vốn đối ứng cho dự án.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng 5 khu tái định cư để phục vụ công tác di dời các hộ dân đến khu tái định cư mới, trên cơ sở đó tạo nguồn thu, bố trí vốn đối ứng cho dự án. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với thị xã Nghi Sơn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng và phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để tiếp tục xảy ra việc tăng chi phí do các nguyên nhân có tính chất chủ quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo HĐND tỉnh và báo cáo Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất với dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sánh đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để đưa nhanh Nghị quyết 37 của Quốc hội vào cuộc sống, việc xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sánh đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa là rất quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với dự thảo Kế hoạch được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị và đề nghị trong dự thảo cần bổ sung thêm một số nội dung công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt nghị quyết đến mỗi cấp, mỗi ngành, từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vận hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 37 của Quốc hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương trình Chính phủ để ban hành sớm các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện.

Nghiên cứu tổ chức kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trên cơ sở các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 58. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới, phấn đấu đến năm 2022 tỉnh ta sẽ thụ hưởng chính sách nhằm tạo động lực cho tỉnh phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp Trần Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thống nhất với các tờ trình và báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh gồm: Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND, ngày 4-4-2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Phương án phân bổ vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; Tình hình thu hồi vốn tạm ứng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý có số vốn tạm ứng kéo dài trong nhiều năm đến ngày 30-10-2021; Kết quả thực hiện các dự án sử dụng đất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 899-KL/TU, ngày 25-9 -2019, Kết luận số 143-KL/TU, ngày 8-4-2021 và Kết luận số 541-KL/TU, ngày 306-2021; Danh mục các công trình, dự án đã thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 -2025; Chính sách thu hút bác sỹ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hoá; Việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hoá; Chương trình an toàn vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Đề án về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; Việc ban hành chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]