(Baothanhhoa.vn) - Việc triển khai và ban hành Chỉ thị 681 về việc phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế. Xung quanh nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả từ việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới:

Bài cuối - Tạo thế trận lòng dân vững chắc

Việc triển khai và ban hành Chỉ thị 681 về việc phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế. Xung quanh nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Bài cuối - Tạo thế trận lòng dân vững chắc

Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh

P.V: Xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới” có những thuận lợi và khó khăn gì?

Đại tá Nguyễn Văn Thú:

BĐBP tỉnh Thanh Hóa quản lý, bảo vệ 213,6 km đường biên giới đất liền và 102 km bờ biển trên địa bàn 59 xã, phường thuộc 11 huyện, thành phố; dân số khu vực biên giới là 119.373 hộ/505.215 khẩu, gồm 6 dân tộc: Kinh, Mông, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú cùng sinh sống. Qua hơn 1 năm, BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP, về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, có những thuận lợi đó là: Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển cơ bản ổn định, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đoàn kết thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Bộ Tư lệnh BĐBP đến Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng và sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 681; cán bộ, chiến sĩ BĐBP có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình có nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải triển khai Chỉ thị 681 trên địa bàn biên giới.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, trong giai đoạn đầu thực hiện vẫn còn gặp những khó khăn: Các thế lực thù địch và bọn phản động thường xuyên lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn của quần chúng Nhân dân ở khu vực biên giới để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, nhằm lôi kéo, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm mất lòng tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền ở địa phương.

Chỉ thị 681 có nội dung mới, do đó trong quá trình triển khai thực hiện cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng, đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình bước đầu còn lúng túng; sự am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói có đồng chí còn chưa thông thạo, đường sá đi lại khó khăn do đó việc bám, nắm giúp đỡ các hộ gia đình chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

P.V: Đồng chí cho biết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 681 đến các đơn vị đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh?

Đại tá Nguyễn Văn Thú:

Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế; đảng ủy, bộ chỉ huy đã xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn công tác của đảng ủy, bộ chỉ huy để kiểm tra và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình.

Thường vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã báo Thường vụ Tỉnh ủy và chủ động trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, các hộ gia đình thuộc đối tượng phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể các xã trên địa bàn khảo sát, thống nhất lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đối tượng quản lý nghiệp vụ, gia đình có mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới... tiến hành lập danh sách các hộ gia đình cần giúp đỡ để phân công từng đảng viên phụ trách.

P.V: Xin đồng chí cho biết hiệu quả từ việc phân công đảng viên các đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới?

Đại tá Nguyễn Văn Thú:

Việc thực hiện Chỉ thị 681 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng BĐBP trong xây dựng địa bàn, xây dựng nông thôn mới và tham gia xóa đói, giảm nghèo. Sự giúp đỡ của các đảng viên đồn biên phòng góp phần thiết thực khích lệ người dân vượt khó, vươn lên lao động sản xuất. Cuộc sống của hầu hết các hộ gia đình được giúp đỡ đã có thay đổi rõ nét. Các hộ được đảng viên đồn biên phòng phụ trách đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; không có hộ nào có thành viên vi phạm pháp luật phải xử lý. Kết quả đến nay có 542 đảng viên được phân công phụ trách, giúp đỡ 2.782 hộ gia đình. Trong đó có 1.798 hộ là người dân tộc thiểu số; đối tượng chính sách, khó khăn 2.174 hộ; có mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới 256 hộ và các thành phần còn lại là 352 hộ. Chúng tôi đã tổ chức được 2.102 buổi vận động, tuyên truyền đến các các hộ gia đình, để các hộ dân khu vực biên giới tích cực tham gia bảo vệ biên giới, vùng biển giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, tham gia thực hiện các phong trào cách mạng ở khu dân cư, kết hợp thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, hoạt động lợi dung vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng, gây rối, biểu tình, bạo loạn...

Đồng thời, hướng dẫn các hộ gia đình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, vật chất và giúp ngày công lao động từng hộ gia đình. Các đồn biên phòng đã hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế gia đình được 191 triệu đồng và 2.489 ngày công lao động, sản xuất; các đồn tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ, duy trì các mô hình đã đưa vào thực hiện đạt hiệu quả như: mô hình thâm canh cây lúa nước 2 vụ, mô hình thâm canh cây ngô lai vụ xuân, tiếp tục triển khai mô hình trồng cây táo mèo dưới tán cây rừng phòng hộ ở địa bàn đồn Pù Nhi.

Thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 83 cháu là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới, vùng biển với mức tiền hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/cháu, trong đó các cháu chủ yếu là con em của các hộ gia đình được giúp đỡ.

Song song với đó, việc tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi trong các hộ gia đình, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn nói chung và các hộ gia đình do đảng viên đồn biên phòng phụ trách nói riêng đã có chuyển biến tích cực, thể hiện nếp sống văn minh, giữ vững kỷ cương xã hội, các quy ước, hương ước của địa phương về xây dựng làng, bản văn hóa được duy trì, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng được quan tâm, nhà vệ sinh gia đình được xây dựng đảm bảo; chuồng trại gia súc, gia cầm được di dời cách xa nhà ở, xung quanh nhà ở được quét dọn, trồng cây xanh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình.

P.V:Với những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 681 trên địa bàn tỉnh đã góp phần gắn kết nghĩa tình quân dân, vậy để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 681 trong thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ có những kế hoạch hành động như thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Văn Thú:

Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 681 trong thời gian tới, mỗi đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm “3 bám, 4 cùng”; chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất mô hình, cách làm hay, các nội dung phần việc cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, mang tính lan tỏa cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Phát huy vai trò điều hành của cán bộ chủ trì các đơn vị, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt, giao ban, kịp thời nắm bắt tình hình; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm tình hình, tham mưu đề xuất nhiệm vụ có liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, vùng biển; tập trung nắm chắc về mối quan hệ phức tạp, dễ bị lợi dụng, quan hệ giữa các hộ gia đình, các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, gia đình theo tôn giáo... xây dựng kế hoạch để theo dõi, giúp đỡ từng hộ gia đình.

Huy động được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy được vai trò nòng cốt của già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cùng tham gia tuyên truyền, vận động các hộ gia đình được phụ trách. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh, đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Hoàng Anh (thực hiện)


Hoàng Anh (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]