(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bác thường nhắc đến một phương pháp giáo dục quan trọng là sức mạnh của sự nêu gương và Bác luôn luôn nêu gương trước cho mọi người noi theo. Đồng thời Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Thực tế cuộc sống cho thấy không có lĩnh vực nào mà tác động nêu gương bằng lĩnh vực đạo đức. Thực hiện học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục đề cao phương pháp nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, các đảng bộ, chi bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bác thường nhắc đến một phương pháp giáo dục quan trọng là sức mạnh của sự nêu gương và Bác luôn luôn nêu gương trước cho mọi người noi theo. Đồng thời Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Thực tế cuộc sống cho thấy không có lĩnh vực nào mà tác động nêu gương bằng lĩnh vực đạo đức. Thực hiện học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục đề cao phương pháp nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, các đảng bộ, chi bộ.

Tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; các hộ gia đình kiểu mẫu tiêu biểu; các công dân kiểu mẫu tiêu biểu (năm 2018). Ảnh: Minh Hiếu

Cụ thể là nói đi đôi với làm, nói được thì phải làm được; cán bộ cấp trên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trước cán bộ cấp dưới; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường làm một nẻo”, thậm chí chỉ thụ động, ngồi chờ, ỷ lại, sợ trách nhiệm. Những biểu hiện đó hoàn toàn trái với tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho phương pháp “nêu gương” mất ý nghĩa, tác dụng trong giáo dục đạo đức, lối sống ngay trong nội bộ tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội – đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Thanh Hóa, nhân dịp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, được tổ chức vào ngày 7-5-2019 tới đây.

Phóng viên: Thưa đồng chí, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 3 năm qua ở tỉnh ta đã mang lại những kết quả quan trọng, tác động tích cực như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Phát: Phải khẳng định là sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động, các cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các cán bộ, đảng viên đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình, chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân, lấy kết quả này để xem xét xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đó đã tạo nên bước chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh; ban hành Chỉ thị 04-CT/TU về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém. Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường; thừa thiếu giáo viên; lạm thu trong trường học; quá tải tại các bệnh viện; nợ đọng BHXH; chuyển nhượng đất đai trái pháp luật; việc dân chủ, công khai trong bồi thường giải phóng mặt bằng... Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cũng đã lựa chọn khâu đột phá, tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, nổi cộm, bức xúc thuộc địa bàn, lĩnh vực của mình cản trở đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tạo chuyển biến căn bản, rõ nét, giữ ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 3 năm qua, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên ở nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân. Đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, được các cấp, các ngành và xã hội ghi nhận tôn vinh, đánh giá cao. Gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh ở đâu cũng có, từ miền núi cao đến vùng ven biển, từ thành thị đến nông thôn, trên tất cả các phương diện của đời sống xã hội. Họ đều là những con người bình dị, gần gũi hàng ngày trong cộng đồng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, tạo sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Chính nhờ những việc làm nêu trên đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; điển hình là năm 2018 hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa - xã hội đã tập trung chăm lo, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Phóng viên: Trong quá trình triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đã có sự đổi mới như thế nào để đạt được hiệu quả như mong muốn, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Phát: So với các chỉ thị trước đây của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn. Vì vậy bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021; kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tập thể, cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên dần đi vào nền nếp.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 4 hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy; chỉ đạo truyền hình, truyền thanh trực tiếp hội nghị trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh cùng theo dõi, học tập, quán triệt; đồng thời chỉ đạo đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong việc học và làm theo Bác.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tăng cường. Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với 6 ban thường vụ cấp huyện và 5 sở, ngành cấp tỉnh. Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm, đã thành lập 116 đoàn kiểm tra, giám sát tại 572 đảng ủy, chi ủy, cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; đồng thời phát hiện và nhân rộng cách làm mới, sáng tạo trong triển khai học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó công tác sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được thực hiện đều đặn, định kỳ hằng năm, gắn với vinh danh cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, biểu dương công dân kiểu mẫu, điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác, phát động phong trào thi đua, đã tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Phóng viên: Vậy bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW tại các đơn vị, địa phương, đã phát hiện, chỉ ra những hạn chế, tồn tại nào cần phải được khắc phục, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Phát: Qua kiểm tra, giám sát cho thấy vẫn còn một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của Chỉ thị 05 – CT/TW. Việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân vẫn còn hiện tượng sao chép, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, thậm chí có tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng tháng, quý chưa được nhiều, nội dung chưa cụ thể, phương pháp chưa phù hợp, chưa tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động làm theo Bác. Ở một số sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực, quyết liệt. Công tác tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo chưa thật sự thuyết phục. Các cấp ủy các đơn vị, địa phương cần phải thẳng thắn đánh giá đúng những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, để có giải pháp khắc phục nghiêm túc trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí, thực hiện chuyên đề năm 2019 ”Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì để đưa việc học và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, cao hơn nữa?

Đồng chí Nguyễn Văn Phát: Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao chuyên đề năm 2019 về ”Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên một cách thực chất của từng tập thể, của từng cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thứ hai là: Tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; cán bộ cấp trên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trước cán bộ cấp dưới; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường làm một nẻo”, thậm chí chỉ thụ động, ngồi chờ, ỷ lại, sợ trách nhiệm. Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch khắc phục sửa chữa các tồn tại, hạn chế, yếu kém khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thứ ba là: Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác của các tập thể, cá nhân phải sát thực với chuyên đề, đồng thời phải tự giác thực hiện, coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm. Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu.

Thứ tư là: Cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mà nhân dân quan tâm ở địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết, xây dựng các giải pháp, điều kiện đảm bảo, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện.

Thứ năm là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền, từ đó thúc đẩy tinh thần học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội.

Thứ sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, biểu dương, tôn vinh kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để nhân ra diện rộng; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm sơ sài hoặc thiếu quan tâm, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách hình thức.

Việc học và làm theo gương Bác sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực, tạo được sự lan tỏa khi mỗi người, mỗi ngày bằng những việc làm cụ thể, bình dị, bằng mỗi việc làm tốt, thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong xã hội, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Việt Linh (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]