(Baothanhhoa.vn) - Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bên cạnh những kết quả đạt được xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình tiêu biểu, song chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật là: Còn không ít địa phương, đơn vị chưa thật sự vào cuộc, cách triển khai còn lúng túng, chung chung, hình thức. Do đó, phải nhận diện những hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, đột phá, đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.  

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Bài 2 - Nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm làm theo lời Bác

Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bên cạnh những kết quả đạt được xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình tiêu biểu, song chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật là: Còn không ít địa phương, đơn vị chưa thật sự vào cuộc, cách triển khai còn lúng túng, chung chung, hình thức. Do đó, phải nhận diện những hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, đột phá, đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Bài 2 - Nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm làm theo lời Bác

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. (Ảnh: TL)

Qua loa, đối phó, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”

Mặc dù đã đạt được những kết quả khá quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn toàn tỉnh; tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua vẫn chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực: Tình trạng làm qua loa, đối phó, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” vẫn còn diễn ra. Việc lựa chọn đúng nội dung trong chuyên đề hằng năm để xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao còn thiếu quyết tâm, quyết liệt. Tại một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác tự phê bình, phê bình chưa thường xuyên, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn nhiều; vẫn còn cán bộ, đảng viên ngại học, ngại ghi chép, học không sâu, quán triệt không đầy đủ dẫn tới hậu quả nói không đúng, làm không mang lại kết quả và thiếu mạnh dạn trong nhận các khuyết điểm về các biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; nhiều nội dung bị bỏ sót, các nội dung được triển khai còn hời hợt, đối phó, không sát với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong học và làm theo Bác.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một trong những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Chỉ thị 05 ở Thanh Hóa đó là một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của một số cấp ủy mặc dù kịp thời, khá đầy đủ nhưng vẫn còn chung chung, nặng tính hình thức. Sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị 05 chưa thật sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Qua giám sát việc thực hiện Chỉ thị tại số ban, sở, ngành cho thấy Ban Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc; có nơi còn khoán trắng cho ban tuyên giáo cấp ủy, cho cán bộ làm công tác đảng cơ quan nên kết quả rất hạn chế. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật phong phú, chưa phù hợp, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên ở nông thôn; trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường phổ thông.

Qua theo dõi, tham mưu của Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy: Việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và việc thể hiện sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được thực hiện tốt ở nhiều địa phương, đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, của bí thư cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, chậm so với yêu cầu đề ra; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Trong khi đó, vẫn còn những biểu hiện đoàn kết xuôi chiều, còn nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, trong công tác cán bộ, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trái với yêu cầu của Chỉ thị 05.

Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai, thực hiện và theo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và qua các hội nghị giao do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trong thời gian qua cho thấy, nguyên nhân của tình trạng này là do sự vào cuộc thiếu đồng bộ, chưa tích cực của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là một số ban, sở, ngành cấp tỉnh, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nghị quyết; trong công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng tuy có chuyển biến, tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Cũng theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa thực sự coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài, cần kiên quyết, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên chưa tự giác, tích cực tham gia thực hiện. Công tác tuyên truyền vẫn theo lối mòn, thiếu sáng tạo, phương pháp tuyên truyền mặt tích cực còn khiên cưỡng, chưa thực sự thuyết phục, chưa có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua hằng năm ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả thấp.

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị 05 trên địa bàn, qua theo dõi, kiểm tra, giám sát cho thấy, nhiều địa phương, đơn vị đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy, Hà Trung, Như Thanh, Lang Chánh, Nga Sơn, Hoằng Hóa cho rằng, nếu việc triển khai, thực hiện được nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và chỉ đạo tổ chức quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu, chú trọng triển khai rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân, thì hiệu quả thu được sẽ cao. Quyết tâm thực hiện của cấp ủy, của người đứng đầu có tính chất quyết định khả năng thành công và mức độ thành công trong thực hiện Chỉ thị 05 của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường thường xuyên, nhất là vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, để các đối tượng tham gia thực hiện được đôn đốc, nhắc nhở, việc thực hiện sẽ trở thành thói quen, nề nếp thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Đảng ủy, Ban Giám đốc sở Tài chính, Giáo dục – Đào tạo lại lựa chọn từng khâu đột phát, từng vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, những vấn đề mà ngành cần tập trung giải quyết để triển khai. Sở Giáo dục – Đào tạo chọn 4 khâu đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của sở, như: Đổi mới công tác quản lý giáo dục ở tất cả các cấp. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các đề án, cơ chế chính sách tạo tiền đề vững chắc cho giáo dục phát tỉnh nhà triển. Tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, các vấn đề bức xúc, nổi cộm như dạy thêm, học thêm, học thêm, liên kết đào tạo, lạm thu sai quy định. Đổi mới các hoạt động dạy học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Sở Tài chính chọn nội dung khắc phục tình trạng một số công việc chậm về thời gian; chất lượng các báo cáo; công tác kiểm tra về quản lý ngân sách ở cấp xã, kiểm tra đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội để tránh thất thoát ngân sách nhà nước; tham mưu ban hành các biện pháp về giảm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài...

Với cách làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc thù, đặc trưng của mình, trong thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị ở Thanh Hóa đã làm tốt việc triển khai Chỉ thị 05, mang lại nhiều kết quả rất đáng biểu dương, khen ngợi. Những kết quả đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cá nước vào năm 2020 và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác hằng mong đợi.

Bùi Quốc Đạt


Bùi Quốc Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]