(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 72 năm, ngày 20-2-1947, chỉ hai tháng sau ngày ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, giữa bộn bề công việc, trong hoàn cảnh đất nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ, vị lãnh đạo thiên tài của dân tộc đã có cuộc “Kinh lý đặc biệt” lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa quyết tâm xây dựng tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dạy

Cách đây 72 năm, ngày 20-2-1947, chỉ hai tháng sau ngày ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, giữa bộn bề công việc, trong hoàn cảnh đất nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ, vị lãnh đạo thiên tài của dân tộc đã có cuộc “Kinh lý đặc biệt” lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Trong thời gian thăm Thanh Hóa, Bác đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân sĩ, trí thức, phú hào, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bác giao nhiệm vụ: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Chia tay trong lần gặp ấy, Bác nhắn gửi tha thiết với lời hẹn ngày trở lại: “Đồng bào trong tỉnh hãy xắn tay áo làm đi, lần sau về đây tôi sẽ thấy mỗi người dân Thanh Hóa là một người “kiểu mẫu”.

Vâng theo lời dạy của Bác, với niềm vinh dự và tự hào, Ðảng bộ, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, vừa đánh trả các cuộc tấn công, càn quét của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương; giúp đỡ, đùm bọc đồng bào tản cư; vừa xây dựng hậu phương phát triển về mọi mặt: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội... tập trung cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến và tham gia giúp đỡ cách mạng Lào. Trong 9 năm kháng chiến, hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm từ hậu phương Thanh Hóa được cung cấp cho tiền tuyến, 57 nghìn thanh niên tòng quân nhập ngũ, hơn một triệu dân công hỏa tuyến được huy động, ngày đêm vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ chiến trường, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Với những thành tích đạt được, năm 1957 - lần thứ hai về thăm Thanh Hóa, Hồ Chủ tịch đã khen ngợi: “Ngoài việc ủng hộ kháng chiến, có những vùng du kích rất oanh liệt như Phú Lệ, Hải Thanh, chứng tỏ đồng bào ta lương giáo cực kỳ đoàn kết, vì thế ta đã thắng lợi...”, nhiều người con quê hương Thanh Hóa như “Lò Văn Bường, Phạm Minh Ðức, Tô Vĩnh Diện, Lê Công Khai...” dũng cảm trong chiến đấu, được phong tặng Anh hùng, “chẳng những làm vẻ vang cho tỉnh nhà, mà còn làm vẻ vang cho cả nước” và “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Ðiện Biên Phủ đến đó. Tiếng Ðiện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Tiếp tục dành cho Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, trong khoảng thời gian từ năm 1957 cho đến trước lúc đi xa, Bác đã về thăm Thanh Hóa 3 lần, nhiều lần gửi thư động viên, khích lệ và Bác luôn căn dặn: Thanh Hóa phải trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Ðảng bộ, quân dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phát động rộng khắp các phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Nhiều công trình thủy lợi, hồ đập, cầu cống, đường giao thông, nhà máy, xí nghiệp; hàng chục trường chuyên nghiệp, các trường phổ thông cấp I, cấp II, cấp III; các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện... được đầu tư xây dựng, đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh. Từ các phong trào thi đua yêu nước ấy, trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đã xuất hiện không ít những tập thể, cá nhân “kiểu mẫu” được Bác Hồ khen ngợi. Ðó là các HTX: Ðông Phương Hồng, Yên Trường, Thắng Lợi, Ðịnh Công, HTX tiểu thủ công nghiệp Thành Công, Nhà máy cơ khí Thanh Hóa... Về nông nghiệp, có những chiến sĩ xuất sắc trên lĩnh vực nông nghiệp như: Trịnh Xuân Bái, Nguyễn Thế Khương... Ðó là những người con ưu tú của Tổ quốc, của tỉnh nhà, là những người xung phong cho nhân dân ta noi theo.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là một trong những địa phương phải đương đầu trực tiếp với chiến tranh phá hoại của kẻ thù, theo lời kêu gọi của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân Thanh Hóa đã dũng cảm chiến đấu 10.158 trận, bắn rơi 376 máy bay, bắt sống 36 giặc lái, bắn cháy 57 tàu chiến của giặc Mỹ. Trong khói lửa của cuộc chiến tranh ác liệt ấy, những địa danh Hàm Rồng, Ðò Lèn, Lạch Trường, Phà Ghép; những tấm gương chiến đấu quên mình của dân quân Nam Ngạn, Yên Vực; của các lão dân quân Hoằng Trường; nữ dân quân Hoa Lộc, nữ dân quân Thanh Thủy, Hoằng Hải, Hà Phú, Hà Toại... và biết bao những người con ưu tú khác của quê Thanh dũng cảm trong chiến đấu, đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh CNH, HĐH, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Từ một địa phương thường xuyên thiếu lương thực, nhiều năm qua, Thanh Hóa không những đã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, mà còn có một phần lương thực hàng hóa; các vùng sản xuất cây nguyên liệu phát triển ổn định; cơ giới hóa trong nông nghiệp được đẩy mạnh; một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhiều trang trại chăn nuôi tập trung được hình thành. Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng và đạt kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Trong xu thế hội nhập, với các cơ chế, chính sách rộng mở, thông thoáng, Thanh Hóa đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, khảo sát, triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, góp phần đắc lực vào việc thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. Nhiều công trình công nghiệp, kinh tế, hạ tầng du lịch được đầu tư và đi vào hoạt động có hiệu quả như: Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn, Khu du lịch FLC, Cảng Hàng không Thọ Xuân... Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 22,18%, gấp 2,5 lần cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến 1-8-2019, toàn tỉnh có 2 huyện, 312 xã, 783 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 16,54 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước (14,6 tiêu chí/xã). Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư trực tiếp đạt kết quả tích cực, với 110 dự án đầu tư (5 dự án FDI) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; tổng vốn đăng ký đạt 13.774 tỷ đồng, tăng 49,8% và 44,3 triệu USD, gấp 3,1 lần cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch tiếp tục có sự phát triển cả về hạ tầng du lịch, chất lượng dịch vụ và đặc biệt số lượng du khách, ước đón tới 6,34 triệu lượt người, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 13.786 tỷ đồng, bằng 52% dự toán và tăng tới 89,4% so với cùng kỳ; triển vọng thu cả năm sẽ vượt dự toán được giao.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, với công cuộc đổi mới ngày càng được củng cố vững chắc. Những thành tựu nói trên đã và đang tạo đà, tạo thế cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vững bước đi lên trong chặng đường tới.

Ghi nhận những công lao to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đến nay, toàn tỉnh đã có 4.635 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 206 tập thể, 94 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 13 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; năm 2015 tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dù còn đó không ít khó khăn, thử thách nhưng với tất cả tấm lòng thành kính với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, cán bộ, đảng viên, quân và dân Thanh Hóa nguyện sẽ tiếp tục khắc sâu và thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Bác Hồ, tăng cường đoàn kết, nhất trí, phát huy tốt mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của cả nước, nêu cao quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành kiểu mẫu như Bác hằng mong muốn.

Phan Nga {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]