(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015-2019), phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Đông Sơn đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn: Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015-2019), phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Đông Sơn đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Huyện Đông Sơn: Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Mô hình trồng rau thủy canh ở xã Đông Tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thu Hương (Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Đông Sơn).

Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Sơn xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đông Sơn đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến (cơ chế hỗ trợ mô hình cơ giới hóa đồng bộ, mô hình hoa chất lượng cao, hỗ trợ vùng rau an toàn, phát triển trang trại, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn, làm đường giao thông, kênh mương cho vùng thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả cao, thôn nông thôn mới (NTM), thôn NTM kiểu mẫu...). Để đẩy mạnh phong trào thi đua, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao, năm 2016 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn, năng động, sáng tạo - thân thiện, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập”... Theo đó, từ năm 2016 đến nay toàn huyện có 400 phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ và Nhân dân như: Phong trào “Chung sức xây dựng NTM”; “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Đặc biệt, phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đã tập trung nguồn lực, huy động sự chung sức đồng lòng của Nhân dân tham gia. Kết quả, năm 2019, huyện Đông Sơn là huyện thứ ba trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM (về đích trước thời hạn 1 năm so với nghị quyết đề ra). Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, UBND huyện đã ban hành Đề án “Xây dựng huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019-2025”; bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Toàn huyện đã xây dựng 36 vườn mẫu, nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến tường rào thoáng được hình thành, đạt 693/1.190 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (bình quân đạt 8,15 tiêu chí/thôn). Huyện đã công nhận thôn Văn Bắc, xã Đông Văn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, Nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình trang trại; sản xuất theo hướng công nghệ cao, quy trình chăn nuôi khép kín, trồng rau, củ, quả an toàn trong nhà màng, nhà lưới... cho thu nhập cao và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có 11 mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau an toàn, hoa, củ, quả theo tiêu chuẩn công nghệ cao, 19 mô hình đạt giá trị sản xuất 350-500 triệu đồng/ha/năm; xây dựng phát triển và duy trì hoạt động ổn định 36 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn chủ lực của huyện như: Gạo đạt tiêu chuẩn VietGAP, rau củ quả an toàn, thịt lợn, gà theo hướng hữu cơ. Có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (trứng sạch Hiền Nhuần, dưa Kim Hoàng hậu), 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 (gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương Sao Khuê, máy sấy phôi nấm tự động Đông Khê). Toàn huyện có trên 1.000 hộ nông dân có mức thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên, họ là những tấm gương nông dân vượt qua khó khăn phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia... Qua đánh giá, phong trào thi đua trong ngành giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 37/38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 97,4%, đứng đầu tỉnh, là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao thôn, xóm, khu phố được quan tâm chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã công nhận 319 lượt đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 1/1 đơn vị đạt văn minh đô thị (thị trấn Rừng Thông); 14/14 xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 100% nhà văn hóa - khu thể thao thôn, trung tâm văn hóa - thể thao xã đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đã thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia, kết quả đã có 50.540/60.159 công dân đạt kiểu mẫu (84%), 17.105/21.586 gia đình đạt kiểu mẫu (79,2%), 30/94 thôn, khu phố đạt kiểu mẫu (31,9%), 11 cơ quan, đơn vị đạt kiểu mẫu.

Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được huyện Đông Sơn quan tâm và ngày càng có chiều sâu. Đến nay Đông Sơn là đơn vị luôn giữ ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, 2019, Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tập thể duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2019, được Trung ương biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 2.680 lượt tập thể, 6.429 lượt cá nhân được các cấp, các ngành công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, công tác được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lê Thế Sơn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện...

Có thể khẳng định, chưa có thời điểm nào các phong trào thi đua yêu nước của huyện Đông Sơn lại sôi nổi và phát triển sâu rộng, được các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng như hiện nay. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của huyện Đông Sơn tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, kiểu mẫu.

Lê Trọng Thụ

Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn


Lê Trọng Thụ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]