(Baothanhhoa.vn) - Khi nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều học giả đã tôn vinh Người là sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị. Bởi “Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới” (Ôxip Manđenxtam). Chính vì lẽ đó, việc học tập và làm theo tấm gương ngời sáng, cao đẹp của Người cũng chính là quá trình vươn tới những mục tiêu phát triển thịnh vượng và nhân văn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập và làm theo Bác: Đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Khi nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều học giả đã tôn vinh Người là sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị. Bởi “Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới” (Ôxip Manđenxtam). Chính vì lẽ đó, việc học tập và làm theo tấm gương ngời sáng, cao đẹp của Người cũng chính là quá trình vươn tới những mục tiêu phát triển thịnh vượng và nhân văn.

Học tập và làm theo Bác: Đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm Thanh Hóa. Tình cảm mến yêu và sự kỳ vọng Bác dành cho tỉnh ta không chỉ là niềm tự hào vô hạn, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu. Khắc sâu lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã và đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi ngành, mọi cấp, mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, hay để vận dụng và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào thực tiễn cuộc sống, trong giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và nhất là gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, năm 2016, đã tập trung lãnh đạo xây dựng, ban hành, hoàn chỉnh các thể chế cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gồm 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá. Năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển mạnh doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến công tác an sinh xã hội. Năm 2018, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội. Năm 2019, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, sáng tạo công tác phòng chống dịch COVID-19; xây dựng đề án và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Sau nhiều lần tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao người Pháp Giăng Xanhtơny đã đánh giá: “Sự hiểu biết văn hóa rộng lớn, trí thông minh, những hoạt động phi thường và lòng vô tư tuyệt đối đã làm cho uy tín của Người và lòng tin của Nhân dân đối với Người không có gì so sánh nổi”. Quả thực, như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ rõ, Bác Hồ là người uyên thâm Đông, Tây, kim, cổ và thể hiện tài năng trên mọi lĩnh vực, song Người luôn vô cùng khiêm nhường. Với trái tim giàu tình yêu thương, Người đã “ôm cả non sông mọi kiếp người”, bởi không chỉ dành tình thương yêu cho Nhân dân mình, Người còn dành cho cả bốn phương vô sản. Đặc biệt, Hồ Chí Minh được tôn vinh là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, giàu nghị lực, sáng tạo, đổi mới nhưng cũng rất mềm dẻo, kiên quyết phá hủy cái cũ mà xấu, làm cái mới mà hay... Chính vì lẽ đó, noi theo Bác trước hết là noi theo đức tính kiên định cho mục tiêu và lý tưởng, sự giản dị nhưng mẫu mực trong lối sống và đặc biệt là quan điểm gần dân, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân.

Với tinh thần đó, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn nhiệm vụ đột phá, trọng tâm để triển khai thực hiện. Điển hình như huyện Yên Định đề cao việc “tự soi, tự sửa bản thân mình” của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thị xã Nghi Sơn với việc “Nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở”; huyện Như Thanh tập trung “Chấn chỉnh, khắc phục phong cách làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý”; huyện Đông Sơn chú trọng “Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chuẩn mực - trách nhiệm - thân thiện”; huyện Quan Sơn chọn nội dung “Xóa bỏ tư tưởng, tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu đã ăn sâu, bám rễ lâu đời trong đời sống của đồng bào dân tộc trong huyện”; đoàn thanh niên chú trọng “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới, rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”; hội phụ nữ xây dựng hình ảnh người cán bộ “Gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao đạo đức, coi đạo đức là gốc rễ, là nền tảng của con người và xã hội. Người khẳng định: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/ Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/ Thiếu một mùa thì không thành trời/ Thiếu một phương thì không thành đất/ Thiếu một đức thì không thành người”. Bởi vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, coi trọng giáo dục con người toàn diện, song trước hết là giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống. Thực tế triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh ta thời gian qua cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đã lựa chọn các nội dung cụ thể, thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đề cao tinh thần nêu gương trong công việc và cuộc sống; sâu sát cơ sở, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để kiến nghị với cấp trên giải quyết kịp thời... Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới tác phong công tác, tận tụy, trách nhiệm với công việc, với Nhân dân và được Nhân dân tin tưởng, tôn trọng.

Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh ta đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, mà điển hình là việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với xây dựng tập thể kiểu mẫu, cá nhân kiểu mẫu. Kết quả, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã có 285 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hơn 25.000 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu. Đồng thời, năm 2020, Tỉnh ủy tiếp tục cụ thể hóa đưa vào hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX chỉ tiêu phấn đấu “Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 là 20% trở lên”. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp... Qua đó, góp phần tạo dựng niềm tin trong Nhân dân và được Nhân dân đánh giá cao.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo... với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng; tỉnh ta cũng chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Đồng thời, chú trọng công tác sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả trong 5 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 108 tập thể, công dân kiểu mẫu và 361 cá nhân tiêu biểu; có 2 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ngoài ra, hàng năm, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cũng tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Theo đó, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng hàng ngàn tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Trong tác phẩm “Hồ Chí Minh – Văn hóa và phát triển” của PGS,TS Phạm Ngọc Anh và PGS,TS Bùi Đình Phong, đã đưa ra nhận định rằng: “Bằng một nhân cách hoàn hảo, Hồ Chí Minh hiện thân cho lối sống văn hóa hiện đại với lòng nhân ái bao la, tình yêu dân tộc và nhân loại, hồn nhiên giản dị, liêm khiết và vô cùng khiêm tốn, kiên quyết lên án mọi biểu hiện sùng bái cá nhân, đấu tranh kịch liệt chống sự tha hóa của quyền lực... Tất cả những điều đó tạo nên sự vĩ đại và sức hút mãnh liệt của Hồ Chí Minh đối với nhân loại và cổ vũ các thế hệ mai sau”. Có thể khẳng định, di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách của nhà cách mạng vĩ đại, nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh, sẽ luôn ngời sáng để soi đường, dẫn lối cho thế hệ những người con xứ Thanh hôm nay xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên


Bài và ảnh: Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]