(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ thị trấn Yên Cát thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Đảng bộ thị trấn Yên Cát thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ, công chức thị trấn Yên Cát giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Lê Khắc Công, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Cát, cho biết: Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Cát đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo chuyên đề hàng năm.

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn Yên Cát thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng kế hoạch những việc làm theo Bác, kết quả của việc làm theo là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy đảng luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Trên cơ sở chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng ủy chỉ đạo tất cả các chi bộ, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm tiếp tục bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Thông qua việc thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức đã góp phần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; vô cảm, xa dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hạn chế tiêu cực; góp phần rèn luyện phong cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức tự học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên...

Đặc biệt trong 5 năm qua, Đảng ủy thị trấn Yên Cát đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chương trình trọng tâm và khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó đã tập trung vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó đã tạo ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua đó đã có nhiều hộ hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, làm vệ sinh môi trường... Trong 5 năm qua tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn đạt hơn 200 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ nguồn xã hội hóa trên 150 tỷ đồng. Từ các nguồn lực, thị trấn Yên Cát đã đầu tư hàng chục km đường giao thông, đường điện chiếu sáng nông thôn, làm nhà văn hóa... Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cũng được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thu được kết quả đáng khích lệ, đến hết năm 2020 thị trấn còn 18 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,78%, giảm 17,01% so với năm 2015; bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,4%, vượt kế hoạch huyện giao.

Cùng với việc xác định các chương trình trọng tâm, Đảng ủy thị trấn Yên Cát đã xây dựng các khâu đột phá, lấy kết quả làm thước đo trong việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể xây dựng, rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ; tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính... đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân; tạo được niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên.

Có thể khẳng định sau 5 năm triển khai thực hiện, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong thị trấn; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh


Bài và ảnh: Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]