Bộ trưởng Môi trường Pháp Elisabeth Borne ngày 9/7 cho biết nước này đã quyết định áp dụng loại " thuế môi trường " đối với toàn bộ chuyến bay cất cánh từ Pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4U04bujw4rDrHPDtMOsc+G7jXPDrHN44bq+S+G7qeG6osOscsOyS8Osc+G7o8OKw6xz4buN4bqieMOsw4pJw6wweOG7jcOJw6zhurzFqcOsw4l4w7R5w6zhuqLhuqbDicOsw4p44bq+4bupw6zhuqDhurR5w6zDiuG6ukdD4bqid+G7gy944buJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lYw7rDsnTDreG7hVLhuqbDrMOK4bq6R8SQ4bqid8OsJOG6tHnDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6wweOG7jcOJw6zDmsOAeeG6vMOycsO6w4p4w6xSw4PhurrhuqLDusOs4bqid+G7j0vDrMOzL27DrHN4w4PDrHJ54bupw4rDrOG6okdCc8Os4bqi4buPS8OsdeG7kcOs4bq44bq+S+G7qcOKw6x14bu14bqieMOs4buNw4nDrHThu4LhuqJ3w6zDgMODw7V5w6zDrcOsw4p44bq+4bupw6zhuqDhurR5w6zDiuG6ukdD4bqid8Osw63DrHXDgnnDrOG7iEJ5w6zDisOD4buP4bqiw6xy4bqmw6xzeOG6vkvhu6nhuqLDrHLDskvDrHPhu6PDisOsc+G7jeG6onjDrMOKScOsMHjhu43DicOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDeeG6oHfDrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xt4buL4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsam9rw4lK4bq7w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/hu4nDs8Spbi/hu4lubnRq4buLb2pq4buJa8OKamxubsOA4buJw6pBw4l3w63DrMOyw4DDimLDrTThu6PDisOsc8O0w6xz4buNc8Osc3jhur5L4bup4bqiw6xyw7JLw6xz4bujw4rDrHPhu43huqJ4w6zDiknDrDB44buNw4nDrOG6vMWpw6zDiXjDtHnDrOG6ouG6psOJw6zDinjhur7hu6nDrOG6oOG6tHnDrMOK4bq6R0PhuqJ3w63DrC/hu4Xhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VT4buCw6zDinjhu63hur3DrOG6oEhzw6zDinjhur7hu6nDrMOA4buPw6zhu4nhur1sw6zDuuG6vuG6usODw6x1w4J5w6zhu4hCecOs4bqg4bqoecOs4buIw7nDrOG6oOG7jUvDrHLDskvDrHjDteG6onfDrHLhu7PhuqJ4w6x04bud4bqiw6zDiuG6usaw4bqiw6xz4buNc8Osc3jhur5L4bup4bqiw6xyw7JLw6zhuqLhuqZ5w6x14bu1w7LDrOG7iOG7j8Osc+G7jXPDrHN44bq+S+G7qeG6osOscsOyS8Osw4rhurrDg+G6onfDrMOBeOG6vsOs4buIw41zw6xzeOG7neG6vsOs4buc4bq+4bq9w6zhu4jhu4/DrMOAxrDhuqLDrMOKQnnDrOG7iW/DrMO64bq+4bq6w4PDrHXDgnnDrOG7iEJ5w6zhuqDhuqh5w6zhu4jDucOs4bqg4buNS8OscsOyS8OseMO14bqid8Osw4p4R+G6quG6onfDrHd5w7LDrMOK4bq6xrDhuqLDrHPhu41zw6xzeOG6vkvhu6nhuqLDrHLDskvDrOG6usOyw6zhuqJ3w4Phu495w6zDgXjDgnnDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVTDjcOsw4F54bup4bqi4bq9w6zDgMODw7V5w6zDinjhur7hu6nDrOG6oEJ5w6zhurzFqcOsdUdEc8Osw4p4w41zw6zDinh5w6zDiknDrOG6ouG7k+G6oMOsxKnhu4vEqeG7i+G6vcOs4buI4buPw6x1xILhuqJ3w6x3xILDicOsc3jDg8Os4bqid+G7neG6osOs4bq84buNc3jDrOG6uOG6vsOCc8Osd3nDssOsMHjhu43DicOsw4F4w4PDtOG6onfDrOG7iW/hu4vDrMOK4bq6eeG7seG6vsOsw7rhur7hurrDgy/huqLhu5PhuqDDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTB44buNw4rDrHJ54but4bq+w6zDisO1ecOseOG6sMOJw6xy4buNw4Phur3DrHLhu4/DrFLDg+G6uuG6osO6w6xzeMODw6xyeeG7qcOKw6zDinnhu6vhuqLDrMOKeOG6vsOsw4p44bq+4bupw6zhuqLhu49Lw6zhurzFqcOsdUdEc8Osw4rhu495w6zDiuG6ukTDrHN4w4PDrHPhu41zw6x0w43DrOG7jeG6osOsd3nDssODw6zDinjhurThuqJ3w6zDvcOKw6x34budS8Os4bq0w6zhuqJ4eeG7r+G6oMOsw4rDtXnDrDB44buNw4nDqi/DquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDrcOs4bq8w4pLw4DDumLDrcOKw7pKw4otw7LDgHl34bqi4bq5w6zhurp5d3jDiuG6u8Ot4buF4buBNDThurfhuq8lL+G6r3nDusOK4bqiw7LhuqAr4buH4buDL8OJ4buF


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]