(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27 - 5 - 2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27 - 5 - 2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện nghiêm quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng (gọi chung là xây dựng, quản lý, sử dụng) cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

Đồng thời xác định nhiệm vụ, nội dung công việc của cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

Nội dung tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh để thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện yêu cầu phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an tỉnh chủ trì, tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an. Thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý. Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Bộ Quốc phòng, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện Nghị định 59/NĐ-CP theo quy định.

Sở Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chương trình của các cơ quan liên quan, báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo quy định.

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan, khoa học và khai thác, sử dụng đúng mục đích, theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý Nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án phối hợp với Công an tỉnh và pháp nhân thương mại chấp hành án triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì các đơn vị, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn giải quyết. Các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]