(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, TP Sầm Sơn đã đổi mới hình thức PBGDPL theo phương châm “hướng về cơ sở”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Sầm Sơn: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, TP Sầm Sơn đã đổi mới hình thức PBGDPL theo phương châm “hướng về cơ sở”.

TP Sầm Sơn: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh làm việc với TP Sầm Sơn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xác định công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng nên hàng năm Đảng ủy phường Quảng Vinh đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL để thực hiện. Các nội dung tuyên truyền, PBGDPL được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, tập trung ưu tiên những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các hình thức PBGDPL cũng được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thực sự hướng về cơ sở.

Không chỉ phường Quảng Vinh mà những năm qua hầu hết các xã, phường trên địa bàn TP Sầm Sơn đều chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng để tuyên truyền, PBGDPL, góp phần nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Hội đồng PBGDPL tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật vào tháng 10-2019, ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết: Sau khi có Chỉ thị 32 và thông báo Kết luận số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện và kết quả thực hiện Chỉ thị 32, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Sầm Sơn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt nội dung và mục tiêu chỉ thị cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn thành phố, các chi ủy, đảng ủy trực thuộc. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện từng tháng, từng quý, từng năm gửi các cơ quan, ban, ngành cấp thành phố và HĐND, UBND các xã, phường để bảo đảm chỉ thị được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Bên cạnh đó, hằng năm UBND thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 32; thông báo Kết luận 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW trên địa bàn thành phố, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc tăng cường phối hợp của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong PBGDPL.

Kết quả, qua 15 năm tổ chức và thực hiện Chỉ thị 32 và các kết luận trên, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn TP Sầm Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân không ngừng được tăng lên; hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu và được triển khai sâu rộng. Trên địa bàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền được hơn 500 văn bản luật, nghị định, nghị quyết, thông tư, văn bản của HĐND và UBND các cấp ban hành; tổ chức 350 hội nghị tuyên truyền các văn bản luật với 140 nghìn lượt người tham dự; tổ chức 17 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Đặc biệt, năm 2019 Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đã tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, thứ 7, gồm: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá... Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, như: Thông qua hệ thống đài truyền thanh, mở các chuyên trang, chuyên mục về tìm hiểu pháp luật, giới thiệu các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp; hằng tuần phát chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh thành phố, các xã, phường; tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật theo đợt, theo chuyên đề tại thành phố và các cụm xã, phường; tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào hội nghị của các ngành, các buổi họp thôn, khu phố, sinh hoạt cộng đồng, các lễ hội, họp chi bộ, các tổ chức đoàn thể...; thông qua việc khai thác tủ sách pháp luật; qua công tác hòa giải ở cơ sở; qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát tài liệu, tờ gấp pháp luật... Trong năm, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đã cấp phát 500 sổ tay pháp luật cho thanh, thiếu niên, 500 cuốn cẩm nang pháp luật, 11 đĩa CD với các nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy và một số tiểu phẩm tình huống pháp luật, cấp phát 9.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật có nội dung liên quan về tội phạm, hình phạt và trách nhiệm hình sự, những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo...; tổ chức 3 hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường Quảng Vinh, Quảng Cư, xã Quảng Hùng với gần 400 người tham dự; tuyên truyền qua 110 vụ hòa giải..., góp phần hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Sầm Sơn nghiêm túc nhìn nhận trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL, nội dung, hình thức triển khai có lúc chưa thực sự hấp dẫn, chưa có điều kiện thực hiện thường xuyên, chất lượng, hiệu quả PBGDPL chưa đồng đều; chưa kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với tổ chức thi hành kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều chương trình, đề án còn dàn trải nên có một số nội dung tiến độ, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách không đồng đều, còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật có khả năng thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, nhất là với hình thức tuyên truyền miệng còn ít. Sự phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác PBGDPL chưa thực sự thường xuyên, còn thiếu nhịp nhàng, có lúc chưa phát huy hết trách nhiệm và khả năng phối hợp; kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian tới, TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và các thành viên của hội đồng; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình địa phương và từng nhóm đối tượng; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện các chương trình, đề án. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc cấp kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; chú trọng bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch PBGDPL. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, thành viên hội đồng phối hợp PBGDPL; biên soạn cấp phát tài liệu, ấn phẩm PBGDPL cấp phát cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL...

Bài và ảnh: Tô Dung


Bài Và Ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]