(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, sở đã chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phòng ngừa các vi phạm, tham nhũng trong lĩnh vực kế hoạch – đầu tư

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, sở đã chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Thọ Cường (Triệu Sơn) giám sát thi công công trình có vốn đầu tư ngân sách và huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn.

9 tháng năm 2018, sở đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất, trong đó có 2 cuộc chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế kinh phí dành cho an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương; lĩnh vực phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển, đấu thầu; việc thực hiện một số quy định về thủ tục đối với các dự án đầu tư kinh doanh đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tạm ứng, quản lý, sử dụng vốn tạm ứng của các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu tại một số dự án có số dự án có số dư tạm ứng lớn, chậm hoàn ứng, dư ứng kéo dài, việc thực hiện các kết luận thanh tra sau thanh tra tại một số huyện...

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện có 125 tổ chức có vi phạm, thiếu sót. Nội dung các vi phạm, thiếu sót chủ yếu ở lĩnh vực phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển, đấu thầu, như: Đối với các chủ đầu tư lỗi phát hiện là không lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế; không lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn khảo sát; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình không đầy đủ nội dung, chưa bảo đảm thể thức; hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu không đầy đủ nội dung theo quy định, không quy định nhà thầu phải thực hiện bảo đảm hợp đồng; chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư...

Vi phạm, thiếu sót của các nhà thầu là: Xác định dự toán chi phí khảo sát không phù hợp với khối lượng thực tế khảo sát, lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu chưa bảo đảm, đầy đủ nội dung theo mẫu của Bộ Kế hoạch – Đầu tư; thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu còn vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu và chưa đúng với quy định của hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt... Qua thanh tra đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 130 triệu đồng.

Đồng thời với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sở đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong tham mưu, giải quyết công việc, đi đôi với thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn chi thường xuyên của sở. Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu thầu, sở đã tích cực tham mưu các giải pháp với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo nhằm tăng cường số lượng các gói thầu trên địa bàn tỉnh được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng; qua đó nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu và phòng ngừa các hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, sở đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động thu – chi tài chính cơ quan, trong giải quyết công việc với các tổ chức, công dân, trong tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức của sở; thực hiện quy tắc ứng xử, kê khai, minh bạch tài sản, chế độ định mức tiêu chuẩn. Do đó, qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát của sở trong 9 tháng năm 2018 không phát hiện công chức, người lao động nào có dấu hiệu tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, người lao động. Coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện, hoàn thành và ban hành các kết luận của các cuộc thanh tra đang thực hiện. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của các kết luận thanh tra. Tổ chức triển khai cuộc thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, vốn sự nghiệp kinh tế, kiểm tra 20 doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, Hoằng Hóa trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.


Bài và ảnh: Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]