(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

(Ảnh minh họa).

Mục đích nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đảm bảo việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình có hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG ở các cấp; tạo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với việc thực hiện Chương trình.

Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 19 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã, 65% số thôn/bản miền núi, 60% số thôn/bản thuộc xã đặc biệt khó khăn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 4 huyện và 40% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã và 10% số thôn/bản trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tương ứng với 19 đơn vị cấp huyện, 410 xã, 876 thôn/bản miền núi, 101 thôn/bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 4 huyện và 165 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 41 xã và 340 thôn/bản trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); Bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 15 tiêu chí, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,53 lần.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để tổ chức thực hiện, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và tiến độ, thời gian quy định; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc các nội dung kế hoạch này, định kỳ ngày 20 tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi văn bản phản ánh về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Xem quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]