(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân Triệu Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xây dựng huyện NTM năm 2021, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Công tác tuyên truyền góp phần đưa Triệu Sơn sớm về đích huyện nông thôn mới

Sau hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân Triệu Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xây dựng huyện NTM năm 2021, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Công tác tuyên truyền góp phần đưa Triệu Sơn sớm về đích huyện nông thôn mới

Huyện Triệu Sơn tuyên truyền trực quan về XDNTM.

Năm 2010, huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng tới 33,2%, công nghiệp - xây dựng mới đạt 36,3%; các ngành dịch vụ khác 30,2%. Thu nhập bình quân đầu người 13,2 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 24,7%. Số tiêu chí XDNTM bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,3 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Triệu Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xây dựng huyện NTM năm 2021, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện Triệu Sơn đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng và cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM nói riêng; bằng ý thức trách nhiệm chính trị cao, lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, sự phối hợp và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần làm chủ, lao động cần cù, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở và Nhân dân trên địa bàn…

Đến tháng 10-2021, sau hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương, của tỉnh, huyện Triệu Sơn đã đạt những thành quả to lớn vượt mong đợi: 32/32 xã đạt chuẩn NTM; có 3 xã là Đồng Tiến, Đồng Lợi và Vân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao, có 3 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Triệu Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Ngày 24-10-2021 sau khi thẩm tra, Đoàn thẩm tra mức độ đạt chuẩn NTM của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được và quyết tâm của huyện Triệu Sơn trong lộ trình về đích NTM, cả 23/23 ngành thành viên đoàn thẩm tra bỏ phiếu đánh giá, thống nhất huyện Triệu Sơn đạt 9/9 tiêu chí NTM và đề xuất các cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Công tác tuyên truyền góp phần đưa Triệu Sơn sớm về đích huyện nông thôn mới

Tuyến đường giao thông qua trung tâm xã Vân Sơn được đầu tư xây dựng kiên cố.

Niềm vui sau hơn 11 năm huyện Triệu Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM đang lan tỏa, bay xa… thể hiện sinh động, sâu sắc ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, vai trò quan trọng, có tính quyết định là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cùng cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc… trong đó có sự đóng góp không nhỏ, xứng đáng “đi trước về sau” của Ngành Tuyên giáo.

Với sức mạnh tổng hợp từ các đơn vị sự nghiệp, những người làm công tác tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, có mặt mọi lúc, mọi nơi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và lợi ích của Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, từ đó xác định trách nhiệm và cùng chung tay, góp sức, thi đua thực hiện thành công 32/32 xã đạt chuẩn NTM và là cơ sở, nền tảng vững chắc để xây dựng Triệu Sơn đạt chuẩn huyện NTM năm 2021…

Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM, sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, thống nhất chủ trương đưa huyện Triệu Sơn vào kế hoạch huyện đạt chuẩn NTM năm 2021. Đó có thể xem là quyết tâm chính trị có tính đột phá.

Để thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM và quán triệt sâu sắc chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, của Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021 và kế hoạch, lộ trình thực hiện của UBND huyện.

Huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, với cách làm bài bản, khoa học, nhưng cụ thể và sâu sát từng công việc, bám cơ sở để chỉ đạo; đồng thời, thành lập 6 tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban, từng cơ quan, ban, ngành, đơn vị, từng thành viên và người đứng đầu. Trong đó, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Ngay khi được giao nhiệm vụ, Tiểu ban đã nhanh chóng, chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tổng thể, phương án thực hiện các nội dung công việc được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cho từng đơn vị, ngành chuyên môn như: Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các đoàn thể chính trị - xã hội… Đồng thời, tập trung huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên; hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; thông qua báo chí, truyền hình; tuyên truyền trên các trạng mạng xã hội zalo, facebook, Youtobe; trên cổng thông tin điện tử huyện Triệu Sơn. Bên cạnh đó, thành lập đội tuyên truyền lưu động cấp huyện và tại 34 xã, thị trấn; làm tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo băng zôn, pa nô… Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và lợi ích thiết thực của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng hưởng ứng và tham gia XDNTM.

Công tác tuyên truyền góp phần đưa Triệu Sơn sớm về đích huyện nông thôn mới

Tuyên truyền về XDNTM bằng pano, áp phích, cờ... trên các tuyến đường giao thông trong huyện.

Thời gian qua, tất cả đơn vị, ban, ngành trong khối Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là việc huy động tối đa nhân lực, vật tư, kinh nghiệm chuyên môn để tuyên truyền sâu rộng, phong phú, thiết thực, bài bản, khoa học, cả bề rộng lẫn chiều sâu, chú trọng cả nội dung và hình thức; gắn chặt thông tin truyền thông với quảng bá trực quan, bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, giàu tình giáo dục, thẩm mĩ, nghệ thuật cao, có ý nghĩa, sức thẩm thấu lan tỏa, ghi đậm dấu ấn trong cộng đồng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, với huy động nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu XDNTM; gắn chặt với tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tham mưu cho lãnh đạo huyện tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về XDNTM”, “Liên hoan nghệ thuật quần chúng“,”Trưng bày giới thiệu sản phẩm quê hương“,”Thi đấu thể thao cầu lông và bóng chuyền” và nhiều các hoạt động thiết thực chào mừng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác tuyền truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Ngành Tuyên giáo Triệu Sơn tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là trên hệ thống Đài Truyền thanh; Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn, như: Tăng thời lượng, mở thêm chuyên mục, nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay… về XDNTM. Về tuyên truyền trực quan, tiến hành lắp đặt cụm tin cổ động, Panô tấm lớn tại các địa điểm trung tâm; hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, Panô áp phích, cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ hai bên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, liên thôn, tại các cơ quan, công sở, trường học, tại nhà văn hóa thôn, khu phố; phát huy hiệu quả hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, của mạng xã hội Zalo, facebook… tạo nên khí sắc mới của diện mạo, vóc dáng khang trang, thu hút sự quan tâm, ấn tượng sâu sắc cho Nhân dân, du khách gần xa và tự hào về Triệu Sơn giàu đẹp, văn minh, đạt chuẩn huyện NTM năm 2021.

Lê Thị Sen

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn


Lê Thị Sen

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]