(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Yên Định luôn chủ động, đổi mới, linh hoạt công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai các nghị quyết của HĐND, nhất là những nghị quyết về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu năm 2023 đạt huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Yên Định: Khi nghị quyết HĐND các cấp đi vào cuộc sống

Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Yên Định luôn chủ động, đổi mới, linh hoạt công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai các nghị quyết của HĐND, nhất là những nghị quyết về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu năm 2023 đạt huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Yên Định: Khi nghị quyết HĐND các cấp đi vào cuộc sống

Mô hình trồng dưa trong nhà màng của gia đình anh Phạm Văn Viên, thôn Phang Thôn, xã Định Hòa.

Các nghị quyết của HĐND huyện sau mỗi kỳ họp được UBND các cấp, các ngành tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghị quyết. Nhiều nghị quyết được Nhân dân hết sức quan tâm, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân và tổ chức tập thể phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu..., như: Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21-7-2021 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện Yên Định, năm 2021; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 21-12-2021 hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, phát triển đô thị và xây dựng NTM huyện Yên Định, năm 2022...

Các nghị quyết trên đã được Nhân dân đón nhận rất tích cực với các nội dung hỗ trợ kích cầu, như: hỗ trợ xây dựng và chứng nhận sản phẩm OCOP (hạng 3 sao 100 triệu đồng/sản phẩm; hạng 4 sao 200 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ 100 triệu đồng cho sản phẩm hoàn thiện tăng thêm một hạng sao); hỗ trợ 80 ngàn đồng/m2 xây nhà màng, nhà lưới; 200 triệu đồng/mô hình tổ hợp máy sấy nông sản; hỗ trợ chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, xây tường rào (500 triệu đồng/km đường trục chính xã, thôn; 200 triệu đồng/km xây mới rãnh thoát nước...); hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao (1 tỷ đồng/xã), xã NTM kiểu mẫu (1,5 tỷ đồng/xã), các thôn NTM kiểu mẫu (100 triệu đồng/thôn đạt tiêu chí cấp huyện); hỗ trợ đấu nối sử dụng nước sạch công trình cấp nước tập trung (1 triệu đồng/hộ dùng nước); hỗ trợ cải tạo vườn tạp để xây vườn mẫu (5 triệu đồng/vườn mẫu có diện tích từ 500m2 đến dưới 1.000m2; 10 triệu đồng/vườn mẫu có diện tích hơn 1.000m2); hỗ trợ xây mới, cải tạo nâng cấp các trường học, lớp học trên địa bàn huyện...

Anh Phạm Văn Viên, thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, cho biết: “Năm 2019, gia đình tôi trồng dưa vàng trong nhà lưới. Sau hơn 3 năm phát triển, đến nay, gia đình đã có thu nhập đạt từ 1 đến 1,2 tỷ đồng/năm và đã được nhận hỗ trợ 100 triệu đồng mức hỗ trợ xây dựng và chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao; 200 triệu đồng xây dựng nhà màng, nhà lưới theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND huyện”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Định Hòa đã vận dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kích cầu của nghị quyết HĐND huyện ban hành về chương trình phát triển nông nghiệp, chương trình phát triển đô thị và NTM. Cùng với đó, HĐND xã cũng ban hành một số nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 30-12-2021 về việc quyết định phê duyệt các nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM năm 2022. Theo đó, xã hỗ trợ chỉnh trang nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn (30 tấn xi măng/km), xây mới rãnh thoát nước (10 tấn xi măng/km), xây tường rào mới (100 ngàn đồng/m, trát tường rào (2 kg xi măng/m2). Các chính sách hỗ trợ kích cầu của huyện và xã đã được nhiều hộ, tập thể vận dụng và phát huy hiệu quả. Cuối năm 2021, cơ bản hệ thống giao thông xã được nâng cấp, đổ bê tông 21 km, 95% hộ trát lại tường rào, chỉnh trang 6/6 nhà văn hóa thôn; 6/6 thôn đều đạt thôn NTM kiểu mẫu cấp huyện, trong đó có 2/6 thôn đạt NTM kiểu mẫu cấp tỉnh và được hưởng thụ các cơ chế, chính sách của nghị quyết HĐND huyện, xã đã ban hành.

Đồng chí Vũ Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Hòa, cho biết: “Nghị quyết số 29/NQ-HĐND và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND huyện đã có tác động rất lớn đến đời sống Nhân dân và sự phát triển của xã, thôn trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Nhân dân các thôn phấn khởi, chủ động đóng góp xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh đạt 39 tỷ đồng (năm 2021). Ngoài ra, xã còn tích tụ đất nông nghiệp, mở rộng 8 ha cụm trang trại tập trung Mau Nhì, nâng tổng số diện tích lên 23 ha; xây dựng được mô hình sản phẩm OCOP 3 sao dưa vàng Viên Hương; mở rộng diện tích sản xuất giống thuần hạt lai F1, xã Định Hòa đã được công nhận xã NTM nâng cao năm 2021.

Yên Phong là một trong 5 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận xã NTM nâng cao. Diện mạo NTM trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cơ sở hạ tầng được chỉnh trang, xây mới (điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi); kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xã có 19 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm còn 0,68%. Kết quả đó có việc vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách kích cầu của tỉnh, của huyện và của địa phương. Điều đó cho thấy, các cơ chế, chính sách của nghị quyết HĐND các cấp đã và đang đi vào cuộc sống được Nhân dân đón nhận, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị tập thể.

Đồng chí Trịnh Hoàng Hanh, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã cho biết: Ngoài việc tuyên truyền để bà con nắm rõ các quy định của nghị quyết các cấp được ban hành, xã cũng hướng dẫn, hỗ trợ các hộ, tập thể có đủ điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát của HĐND để nắm bắt kịp thời những tồn tại, hạn chế và có biện pháp giải quyết, khắc phục trong quá trình quản lý, điều hành.

Theo báo cáo của HĐND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã ban hành 109 nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có 40 nghị quyết chuyên đề, 69 nghị quyết thường kỳ và nghị quyết về công tác cán bộ. HĐND cấp xã ban hành 1.426 nghị quyết, trong đó có 408 nghị quyết chuyên đề, 964 nghị quyết thường kỳ và nghị quyết về công tác cán bộ. Nội dung các nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy phù hợp với địa phương được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục tăng tính hiệu lực, cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước và huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện đã ban hành 66 nghị quyết, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của huyện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các nghị quyết về thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, phát triển đô thị và xây dựng NTM. Việc tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện bằng nhiều hình thức và chuyển tải tới các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện các mục tiêu phát triển của huyện. Rõ nhất là trong xây dựng NTM, đến nay, huyện Yên Định có 2 xã được công nhận NTM kiểu mẫu, 5 xã NTM nâng cao. Giai đoạn 2022-2023, huyện phấn đấu hoàn thành thêm 8 xã đạt NTM nâng cao, năm 2023 huyện về đích xã NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]