(Baothanhhoa.vn) - baothanhhoa.vn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Triển khai thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo động lực cho huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã quyết liệt trong hành động, cụ thể hóa nghị quyết thành các nghị quyết chuyên đề, các đề án, các kế hoạch hành động thực hiện đạt hiệu quả. Với việc xác định phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu đến năm 2023 Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025 là một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và trở thành thị xã Thọ Xuân trước năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn địa phương và đảm bảo đồng bộ, tương thích với hệ thống kết cấu hạ tầng chung của tỉnh, khu vực. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; công tác quản lý quy hoạch hạ tầng giao thông, đô thị; việc huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; công tác cải cách các thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh và xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông và đô thị. Hàng năm, đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào nghị quyết, quyết định, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong quá trình đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng. Chỉ đạo, kiên quyết, dứt điểm tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đáp ứng tiến độ khởi công đầu tư các dự án. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư công hàng năm để triển khai thực hiện. Tận dụng tối đa cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực, sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Trong quá trình triển khai, Đảng bộ huyện cũng đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc căn cứ vào nghị quyết của đảng bộ cấp trên, nghị quyết của đơn vị đã xây dựng chương trình hành động và lộ trình thực hiện rõ việc, cụ thể.

Triển khai thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đề ra mục tiêu phấn đấu về phát triển 2 vành đai (gồm vành đai phát triển đô thị và vành đai liên kết sinh thái). Với tinh thần quyết liệt, chủ động, đảng bộ và Nhân dân trong huyện tiếp tục phấn đấu, thực hiện có hiệu quả để tiếp tục tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân

Thực hiện quyết, liệt đồng bộ các giải pháp để đưa Thanh Hóa nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước vào năm 2025 về cải cách hành chính

Những năm gần đây, Thanh Hóa có rất nhiều đột phá trong cải cách hành chính (CCHC). Điều này minh chứng cho hiệu quả của những chủ trương, chính sách đã ban hành cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thanh Hóa, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại bởi những người thực thi nhiệm vụ ở cơ sở chưa thể hiện được tinh thần đổi mới theo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, vì thế Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa chưa đạt như kỳ vọng; nhiều thủ tục hành chính (TTHC) vẫn còn rườm rà, DN vẫn còn gặp khó khi cần giải quyết các TTHC.

Quyết tâm đưa Thanh Hóa vươn cao hơn nữa trên bảng xếp hạng của cả nước, chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về “Đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, các chỉ số CCHC (PAR INDER), chỉ số hài lòng (SIPAS), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Để cùng lúc nâng cao thứ hạng cả 4 chỉ số này, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhạy bén, linh hoạt, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thực chất, tránh hình thức; đồng thời cần xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực khi giải quyết TTHC, tạo niềm tin và sự hài lòng đối với người dân, đặc biệt là DN.

Triển khai thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu mà Thanh Hóa đã đặt ra, đặc biệt là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa (VCCI Thanh Hóa) sẽ tiếp tục nắm bắt những khó khăn mà DN đang gặp phải để kiến nghị với các cấp chính quyền, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong mỗi kỳ tiếp DN hằng tháng để kịp thời tháo gỡ. Cùng với đó, VCCI Thanh Hóa sẽ làm tốt công tác tư vấn cho DN về tiếp cận đất đai và các thủ tục đầu tư khác bảo đảm hiệu quả nhất; thường xuyên mở các khóa đào tạo hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển để cùng với các cấp chính quyền giải quyết TTHC một cách nhanh nhất. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho VCCI Thanh Hóa thực hiện Đề án “Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện” (DDCI). Dự kiến cuối tháng 11-2021 đề án sẽ được triển khai thực hiện. Theo đề án, DN sẽ là người trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đây là điểm mới và cũng là điểm nhấn quan trọng trong công tác CCHC của Thanh Hóa bởi nó tạo ra sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ngành và các địa phương. Qua đó, tạo động lực để các sở, ngành và các địa phương cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến DN, nhà đầu tư, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng hình ảnh thân thiện của các cấp chính quyền đối với cộng đồng DN.

Đỗ Đình Hiệu

Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]