(Baothanhhoa.vn) - Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo nên thành công trên nhiều lĩnh vực, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

MTTQ huyện Như Xuân phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo nên thành công trên nhiều lĩnh vực, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện.

MTTQ huyện Như Xuân phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân

Lãnh đạo MTTQ huyện Như Xuân thăm mô hình sản xuất rau sạch tại xã Yên Lễ.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền; sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở công tác mặt trận huyện Như Xuân đạt được những kết quả nổi bật đó là: MTTQ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là tổ chức triển khai học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

MTTQ huyện phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh”, vận động nhân dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững; hiến đất, hiến cây, hoa màu, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 56 thôn và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Tiếp tục triển khai cuộc vận động ngày vì người nghèo và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Hằng năm, nhân tháng cao điểm vì người nghèo, MTTQ huyện đã phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, 5 năm qua đã thu được 1,508 tỷ đồng cùng với các nguồn lực trong xã hội xây dựng 130 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách với số tiền gần 5 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 1,5 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ đồng bào trong tỉnh, huyện bị ảnh hưởng lũ lụt trị giá 694,654 triệu đồng, tiếp nhận và trao 2.110 suất quà cứu trợ của các cơ quan, tổ chức trị giá 708,8 triệu đồng cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán và làm nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai. MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; vận động nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước bằng việc ưu tiên tiêu thụ và sử dụng sản phẩm hàng hóa có xuất xứ trong nước. Công tác giám sát, phản biện được tổ chức một cách bài bản và có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, dư luận nhân dân đánh giá cao, thông qua hoạt động giám sát, phản biện, vai trò, vị thế xã hội của MTTQ được nâng lên... Những hoạt động tích cực của MTTQ từ huyện đến cơ sở đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 36,37% năm 2015 xuống còn 14,92% năm 2018, đưa Như Xuân là huyện đầu tiên trong tỉnh ra khỏi huyện nghèo theo Chương trình 30a của Chính phủ.

Định hướng trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Như Xuân tập trung thực hiện 5 chương trình trọng tâm là: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảng bộ huyện đề ra. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao hoạt động đối ngoại của nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những năm tới, đưa Như Xuân phát triển bền vững.

Lê Thanh Chương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]