(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, cơ chế, chính sách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế bứt phá đi lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển bền vững

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, cơ chế, chính sách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế bứt phá đi lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững.

Công nhân Nhà máy may Ny Hoa Việt, xã Châu Lộc trong ca sản xuất.

Cụ thể: Hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 như giá trị sản xuất đạt 33.600 tỷ đồng trở lên. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5% trở lên. Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2020: Nông, lâm, ngư nghiệp: 29% (giảm 8,9%); công nghiệp, xây dựng: 48% (tăng 5,2%); các ngành dịch vụ: 23% (tăng 3,7%). Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đến năm 2020 đạt 36,6 triệu USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 6.000 tỷ đồng. Đến năm 2020 có 20/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm tạo việc làm mới cho từ 3.000 đến 3.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 47%...

Để đạt được mục tiêu nêu trên, huyện Hậu Lộc đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Rà soát và xác định các dự án trọng điểm, bức xúc để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết được việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài; chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang như bãi rác thải xã Minh Lộc, khu nuôi tôm an toàn sinh học xã Xuân Lộc, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông từ quán Dốc đến cầu Nam Khê, đường từ xã Hoa Lộc đi xã Minh Lộc, đường từ ngã tư Hoa Lộc đi Đại Lộc..., nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào huyện. Một số lĩnh vực huyện ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát triển: Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, phát huy lợi thế của từng vùng, quan tâm vùng đồi và vùng biển. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020 tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các cụm kinh tế để thu hút đầu tư, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp lợi thế từng vùng.

Trong đó, vùng đồi tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi gia súc; ban hành quy chế, chính sách để khai thác có hiệu quả cụm công nghiệp Song Lộc; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị Bà Triệu, quy hoạch cụm công nghiệp Nam Lèn; xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ thương mại gắn phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và sinh thái. Đối với vùng đồng: Ổn định diện tích lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, đảm bảo lương thực hàng năm; mở rộng diện tích cây hoa màu hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tập trung, gắn với đảm bảo môi trường. Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng làng nghề, các cụm điểm, trung tâm thương nghiệp và dịch vụ ở thị trấn, các xã theo hướng liên kết vùng. Vùng biển: Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hoạt động dịch vụ và sản xuất muối. Khai thác hiệu quả Cảng cá Hòa Lộc, khuyến khích các dự án đầu tư phát triển dịch vụ, chế biến thủy hải sản, du lịch sinh thái biển. Nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy hải sản theo hướng đa con, đa canh, đa thời vụ, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thu hút lao động tại chỗ, bảo đảm nước sạch, bảo vệ môi trường...

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng lớn, song do sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy đảng, cùng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp, người dân trong huyện, UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng những công trình có tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh. Năm 2018, UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm. Điển hình như các dự án có sử dụng vốn ngân sách tỉnh, gồm: Dự án cải tạo Quốc lộ 1A nối với Quốc lộ 10 (đoạn từ xã Đại Lộc đến xã Liên Lộc), dự án nâng cấp tuyến đường từ ngã tư Lộc Tân đi Phong Lộc, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 với đường tỉnh 526... Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, xã tập trung vào các công trình như: Dự án kè sông Trà Giang (đoạn từ Tòa án Nhân dân huyện đến Trường THPT Đinh Chương Dương), lát vỉa hè thị trấn Hậu Lộc; các công trình xây dựng nông thôn mới như nhà văn hóa xã, sân vận động, trường học, công sở... Hiện nay, các đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hết năm 2018 cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, huyện đã chủ động kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sản xuất, kinh doanh. Huyện dành thời gian đưa các doanh nghiệp đi khảo sát địa điểm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cam kết đồng hành với họ suốt quá trình đầu tư. Tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư như tư vấn chính sách của tỉnh, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp thu hút lao động, cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư... Từ đầu năm đến nay, huyện Hậu Lộc đã có 91 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 152% kế hoạch tỉnh giao) tập trung ở các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, chế biến thủy sản, mộc dân dụng, gia công cơ khí... Đa số các doanh nghiệp đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho người dân, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quan điểm “lợi ích của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp là mục tiêu trước mắt và lâu dài của huyện”, huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Theo đó, huyện đã ban hành mới một số cơ chế khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và tỉnh. Trong năm 2019, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách, tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của doanh nghiệp huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án, tạo “cú hích” quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững, tạo được nhiều việc làm cho người lao động.


Bài và ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]