(Baothanhhoa.vn) - Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nhiều phần việc nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Bá Thước đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng việc cụ thể

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nhiều phần việc nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Huyện Bá Thước đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng việc cụ thể

Đồng chí Võ Thị Lý, Bí thư Đảng ủy xã Ái Thượng thăm mô hình sản xuất lông mi giả trên địa bàn xã.

Chúng tôi đến xã Điền Trung vào những ngày tháng 3, không khí thu hoạch mía của bà con nông dân đang rộn ràng khắp cánh đồng. Ông Hà Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Điền Trung tự hào cho biết: Trước kia trên cánh đồng này, bà con chủ yếu trồng cây vụ đông, thu nhập bấp bênh. Để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích, xã có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, động viên người dân đưa cây mía tím vào trồng. Kết quả, so với trồng màu, mía tím lãi hơn rất nhiều lần. Đến nay, toàn xã có hơn 200 ha mía tím và trở thành cây hàng hóa chủ lực của địa phương.

Không chỉ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm qua xã Điền Trung đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng đa dạng ngành nghề. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn; phát triển mạnh các mô hình kinh tế đồi rừng, kết hợp giữa trồng rừng và chăn nuôi gia cầm, gia súc; phát triển mô hình gia trại, trang trại tổng hợp. Vận động Nhân dân chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Kết quả là thu nhập của người dân từ 18,8 triệu đồng (năm 2015) đã tăng lên 41 triệu đồng (năm 2020).

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã xác định phát triển nông nghiệp và công nghiệp là trọng tâm, phát triển thương mại, dịch vụ thương mại là đột phá, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp về địa phương, tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tập trung tích tụ đất phát triển các trang trại, gia trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng có tập trung, có liên kết, bao tiêu sản phẩm. Phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã dự kiến đạt 68 triệu đồng/năm; giai đoạn 2021-2025 diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 105,6 ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%...

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay sau đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ X, ban chấp hành đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản nhất của các nghị quyết; đồng thời xây dựng chương trình hành động trên cơ sở 2 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá để đề ra các giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả. Trước mắt, UBND xã đang tập trung chỉ đạo bà con ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chuyển dần một số diện tích cây lương thực hiệu quả thấp, khó khăn về công tác thủy lợi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; phát triển diện tích trồng cây ăn quả... xây dựng, mở rộng các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu như sản xuất vật liệu xây dựng, sơ chế lâm sản, cơ khí, dịch vụ xây dựng gò, hàn...

Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. 43/43 đảng bộ, chi bộ (21 đảng bộ xã, thị trấn và 22 đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp) trực thuộc Huyện ủy cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và chương trình làm việc toàn khóa; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. UBND huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng được chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều bám vào các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị để thực hiện.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước, cho biết: Trước mắt, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, trong đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả những nội dung mà đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo trong chuyến thăm, làm việc tại huyện Bá Thước ngày 10-3-2021. Đó là, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành một số sản phẩm hàng hóa chủ lực, có lợi thế, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là các loại cây ăn quả, rau quả sạch và một số loại cây nguyên liệu. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo bước đột phá về tốc độ tăng trưởng và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách phát triển. Đối với lĩnh vực dịch vụ, phát huy vị trí kết nối các tuyến giao thông và những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, khí hậu, nhất là Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Khu Son - Bá - Mười, cùng với các di tích, danh thắng khác trong vùng để quảng bá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện để thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa các mặt hoạt động; làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số để nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, làm nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tai, tệ nạn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sáng tạo và quyết liệt hơn, tạo dấu ấn rõ nét trong từng lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay...

“Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, phấn đấu đưa Bá Thước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh chóng thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh” - đồng chí Bí thư Huyện ủy Bá Thước Bùi Văn Lưỡng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Tô Dung


Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]