(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng lớn và các nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bỉm Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã về phát triển kinh tế

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng lớn và các nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị.

Bỉm Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã về phát triển kinh tế

Thi công dây chuyền 3 Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Thị xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 15%, thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng trở lên, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt 30.000 tỷ đồng trở lên, tổng số doanh nghiệp mới được thành lập 5 năm từ 550 doanh nghiệp trở lên... Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thiên tai, dịch bệnh; đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, chú trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, sớm đưa các dự án đi vào sản xuất, như: Dây chuyền 3 Nhà máy Xi măng Long Sơn, Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay Nitrile Intco Việt Nam, Nhà máy Sản xuất lốp ô tô Radial, Nhà máy Sản xuất phân hữu cơ vi sinh Divital Germany, Nhà máy tôn mạ kẽm và sơn màu Pride, Dự án Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam, Dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công ty May 10..

Ông Trương Văn Lợi, Giám đốc sản xuất Nhà máy Xi măng Long Sơn, cho biết: Trong quá trình đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất, cũng như quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty Xi măng Long Sơn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của thị xã Bỉm Sơn. Hiện công ty đang tập trung đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công, các chuyên gia nước ngoài, huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, làm tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công dây chuyền 3 Nhà máy Xi măng Long Sơn và phấn đấu hoàn thành vào nửa cuối tháng 12–2020.

Đi đôi với đó, thị xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, từng bước hình thành và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thị xã phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các sở, ngành có liên quan của tỉnh xây dựng chương trình, chủ động triển khai hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án chế tạo, lắp ráp, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, ô tô, máy nông nghiệp, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, phân bón, hóa chất... Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở rộng mạng lưới các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các chợ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, các hộ sản xuất gắn liền với kinh doanh hàng hóa; hình thành các tuyến phố thương mại gắn với hoạt động văn hóa, khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải, dịch vụ y tế, giáo dục...

Lập quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để đầu tư nâng cấp hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tạo thuận lợi cho tập trung phát triển nông - lâm - thủy sản theo vùng, tập trung chuyên canh, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm đất đai từng vùng, theo hướng có giá trị kinh tế cao. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái, chỉ đạo sản xuất theo hình thức luân canh, thâm canh cây trồng hợp lý, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, cơ giới hóa, phòng trừ sâu bệnh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai theo quy định của pháp luật: giữa các hộ nông dân như hình thức đổi thửa hoặc thuê, mượn, chuyển nhượng đất nông nghiệp để hình thành cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát trển kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, hỗ trợ tạo điều kiện cho người chăn nuôi gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thị xã tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện phương án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, bảo đảm việc nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý, chất lượng, phù hợp với hiện trạng, phát triển của đô thị và sát với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các khu vực là động lực, khu vực thuận lợi cho phát triển đô thị, khu vực thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, làm cơ sở để thu hút đầu tư và quản lý không gian kiến trúc, quản lý hoạt động xây dựng. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông và các nút giao thông nội thị, phát triển hệ thống giao thông tĩnh. Thực hiện đầu tư có hiệu quả đối với các công trình y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh và chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã. Đẩy mạnh việc thực hiện các dự án phát triển đô thị trọng điểm, như: Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn 128 ha; Khu Đô thị mới phía Tây đường Bà Triệu 50 ha; khu phía Đông đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung 65 ha; đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án xen cư trong khu dân cư hiện hữu thành các khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, kết hợp với phát triển đô thị, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị. Tập trung chỉ đạo việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Kiểm tra, rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất các dự án đầu tư mà không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đầu tư. Hằng năm, tạo việc làm mới cho 2.000 lao động trở lên, phấn đấu tỷ lệ lao động được đào tạo nghề năm 2025 đạt trên 90%. Đồng thời, triển khai các chính sách khuyến khích thu hút nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật cao vào thị xã nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu về lao động cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]