(Baothanhhoa.vn) - Đơn nguyên sơ sinh (ĐNSS) Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy được thành lập tháng 9-2011, từ nguồn Quỹ chăm sóc sơ sinh tỉnh với mục tiêu chăm sóc các trường hợp sơ sinh bệnh lý, được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như 3 lồng ấp cho trẻ sinh non sinh yếu, 2 đèn chiếu vàng da, monitor theo dõi sơ sinh, máy thở áp lực dương, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, bộ đặt nội khí quản... để cứu sống trẻ sơ sinh đẻ thiếu tháng, nhẹ cân, ngạt khi đẻ và mắc các bệnh nguy hiểm như viêm phổi, vàng da, xuất huyết não.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41yUTvhu7RL4buk4buQLEvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu6Thu7bhu5o6Szgu4bukSzk34buwSzNLaiA7Szvhu7Rh4bqt4buuO0s4IEs44bu4O+G7tkvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BL4bu2YeG6rVg7S+G7iVU6S+G7ueG7tuG6o+G6rUkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu6Y54bu2YTrDmUvhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BL4buMTUw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDk07hu4414bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTkxOw5UvTeG7juG7jOG7pk5Nw5VOw5TDk0w5w5Lhu4zhu45NTD9M4buEKjXhu7Thur43w4nDlU3hu4xKS+G7kD85w4lKclE74bu0S+G7pOG7kCxL4buk4bu2UjlLP8SDMjvhu7RL4buk4bu24buaOks4LuG7pEs5N+G7sEszS2ogO0s74bu0YeG6reG7rjtLOCBLOOG7uDvhu7ZL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQS+G7tmHhuq1YO0vhu4lVOkvhu7nhu7bhuqPhuq1KS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrhu4xNTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5NO4buOSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONaiA7Szvhu7Rh4bqt4buuO0s4IEs44bu4O+G7tkvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S2rhu5BLJuG7tizhu5BL4bu2YeG6rVg7S+G7iVU6S+G7ueG7tuG6o+G6rUvhu6Thuq9hSzh7O+G7tEs74bu24bu4V2FLOTfhu7BLOCBLOOG7uDvhu7ZLw5lYO+G7tks/4bqp4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw41qIDtLO+G7tGHhuq3hu647SzggSzjhu7g74bu2S0dqcuG7t+G7t0hL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQS+G7tmHhuq1YO0vhu4lVOkvhu7nhu7bhuqPhuq1LxajEgzLhu6RLOeG7tuG7mDvhu7ZLP1Q1Sznhu7bhu5I74bu0S8OULU5MTU3hu4JLOeG6sUs74bu0YX07S+G7s2FkS+G7pOG7tuG7mjpLOC7hu6RLOCBLOOG7uDvhu7ZLOSQ74bu2S8OiMOG7uEs64bqh4bukSznhu7jhu65hS+G7pOG7tuG7mjpLOC7hu6RL4buk4buS4bukSzk3xIMxO+G7tEvhu7YyNUs4IEs44bu4O+G7tkvDmVg74bu2Sz/huqnhu4JLxajEgzLhu6RLOTfhu5A74bu0S8OZPUvhu6Thu5Lhu6RLOeG7tuG7uFY5S8OZPUvhuq1LOVZL4bu24bu4WDtLxajhu5Thu7hLO+G7tsSDS09LP3074bu0S1I1S+G7pOG7tixLOTfhu7BLOOG7uDvhu7ZLOyw7Szjhu7g74bu2S+G6rVZh4buCS05LxajDqDtL4buk4bu24bu4VmFLw6Lhu5g74bu0S+G7puG7kOG7gks6LDvhu7g5LDdLOeG7tsavLEvhu6Y84bu4SzggSzjhu7g74bu24buCSzrhu5Lhuq1LOeG7tjNL4buSNUs/4bq34bukS+G7psSDIDvhu7Thu4JLw5kgOks54bu44buuOkvFqOG7uFg74buCSzrhu5Lhuq1LOTdh4bqtVztL4bumPeG7pOG7tuG7gkvDmVtLxajhu545Sztb4bu4Sybhu7ZASzZh4buWO+G7hOG7hOG7hEvFqFlL4buk4bqvYUs4ezvhu7RLOTfhu7BLOCBLOOG7uDvhu7ZLxajhu7BLOeG7tuG7uFZhSznhu7bhu5I74bu04buCSzvhu7bhu6pL4bukUTvhu4JLO+G7tOG7lDlLJuG7tuG7uEvFqOG7sEvDouG7mEs64buc4bukS+G7pOG7kuG7pEvDmVg74bu2Szvhu7Rh4bqtS+G7tuG7uFk6Szvhu7bEg0vDouG7uOG7rjpLNeG7tl3hu7jhu4JLw6Lhu5g74bu0S+G7puG7kOG7gkvhuqdhUjlL4bu2YeG6rVY5SzvGoCzhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bqxSybhu7bhu7hLxajhu7hLw6Lhu5gsS+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RLanLhu7fhu7dL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQS+G7tmHhuq1YO0vhu4lVOkvhu7nhu7bhuqPhuq1LxajGoEvFqOG7uFdhSzk3PUs54bu24buYO+G7tkvhu6Q+O+G7tEs74bu24bu4V2FLOTfEgzE74bu0S+G7tjI1S8OZUjlLOeG7tsSDMTvhu7RLM0s5N+G7sEs4IEs44bu4O+G7tuG7gkvhu7QuNUs14bu2UztL4buk4buW4bu4Sznhu7bhu7hYO0s5Izvhu7ZLOTfhu5Q74bu0Szjhuq/hu6RLJuG7tinGr0vDouG7mEvhu7Thu7jhu5Y6SzljSz9YSznhurNLw6IsO+G7tEszSzk34buwS8avOuG7hEvhu4vhu5Lhu6RLOCVL4buk4bu2YeG6reG7rjtLJuG7tizhu5BLTUvhu5ks4buYO+G7tEvhu7k3YTvhu7RL4buZYeG6reG7gkvhu7k3xIMzO+G7tEsm4bu2LOG7kEty4bu24bu44buCS+G7i1g74bu2S8Oi4bu4WDtLauG7kEsm4bu2LOG7kEvhu7Zh4bqtWDtL4buJVTpL4bu54bu24bqj4bqtS+G7pOG7tixLw5nhu7hWOeG7gEvhu7k3xIMw4bukS8WoUeG6reG7gksm4bu24bu4S+G7pOG7tsSD4buQS+G7pC5LanLhu7fhu7fhu4JLOVI5S+G7pOG7lks74bu24bq1O+G7tEs5N+G7sEvFqOG7sEs54bu24bu4VmFLOeG7tuG7kjvhu7Thu4JLO+G7tuG7qkvhu6RRO0vhu7Ys4bue4bukSzk34buwS8OZWDvhu7ZLP+G6qUs44bu4O+G7tks54buU4bu4S8OZWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0vhu7bhu5Dhuq1L4buk4buS4bukSzk34buUOkvhuq1LOVZLxahXYUs14bu24buW4bu4S+G7pOG7tmHhuq1ZO0s5YeG6rVY74buES+G7ueG6sUsm4bu24bu4S2py4bu34bu3S8WoxIMy4bukSznhu7bhu5g74bu2Sz9UNeG7gkvhu6Thu5I7S8OZW0vFqMSDMuG7pEvFqOG7mCxLOeG7lCzhu4JLOVQ1S+G7tmFSO0s54bu24bq34bukS+G7tuG7mDvhu7ZLOXs5S8OiV0vhu7Z94bu4Szjhuq/hu6RLw6Lhu5hL4buk4bu24buaOks4LuG7pEs4IEs44bu4O+G7tuG7hEtqfTvhu7RLOeG7tjHhu7jhu4JLanLhu7fhu7dLxajEgzLhu6RLxahTYUs5xINL4buk4buS4bukSzk34buQO+G7tEs54bu24bu4VjlLw5k9S+G6rUs5Vkvhu7bhu7hYO0vFqOG7lOG7uEs74buuO0s74bu24bu4V2FLOTfhu7BLOCBLOOG7uDvhu7ZLO+G7tuG7qkvhu6RRO+G7gks54bu24bu4VmFLOeG7tuG7kjvhu7Thu4JLw5lYO+G7tks/4bqpS8WoxqBLxajEgzLhu6RLxajhu7hXYUs5Nz1Lw6Lhu5hL4buk4bqvYUs4ezvhu7RLO+G7tOG7kOG6rUs54buU4bu4S8OZWDvhu7ZLw6Lhu7hYO+G7gks74bu24bq1O+G7tEs5N+G7sEs4IEs44bu4O+G7tkvDmVg74bu2Szvhu5474bu0S+G7pMOjO+G7tEvFqMSDMuG7pEvhu6Thu7Zh4bqtWTtLOWHhuq1WO0vhu5A7Szks4buYO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7bGryxL4buk4buS4bukS8OZ4buS4bukSzglS+G7pOG7tmHhuq3hu647Sybhu7Ys4buQ4buCSzggSzjhu7g74bu2Sz/hu5hL4bu04bu44buQ4bu4S8WoLOG7lDtL4bukLks74bu24bu4V2FLO+G7tGHhuq1L4bukIEs74bu2UjlLOTcsO+G7tEvhu6RhW+G7pEvFqDHhu7hL4buk4bqj4buQSzk34buw4buES+G7uTfhu7BLNeG7tuG7luG7uEs5VDVLOeG7tkDhu6Thu7ZLO+G7tOG7tuG7uEvDojDhu7hLOj7hu7hLOTfEgzE74bu0Szh7O+G7tEs6MOG7uOG7gkvhu7Ys4buYO0s5LOG7mDtLNeG7tuG6oUs54bu2YVvhu6RLw6Lhu5gsSzjhurdL4buk4bu24buaOks4LuG7pEvhu6ThuqPhu5BLO+G7tMSDMeG7uEsm4bu24buS4buk4buCS8Wo4bue4bukS8OZ4bu4WDlLP+G7mEs74bu2UTtLw6Lhu7jhu647S+G6rUs5VuG7hEvEqSxLxagu4buCS8Wo4bue4bukSznhu7bDoEvhu6ThuqPhu5BL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu6RSNUvhu6Thuq9h4buCS8Wo4bu4V2FLOTc9S8Oi4buYS+G7pOG7tuG7mjpLOC7hu6RL4buk4bu2LEs5N+G7sEs4IEs44bu4O+G7tkvFqCHhu7hL4bu2KeG7uEvFqFvhu7hLO+G7tMOjS8OZ4buS4bukSzglSzXhu7bhu5bhu7hL4bukLkvhu6Thu7Zh4bqt4buuO0s6PjtLOFFhS8Oi4buYSzk34buQO+G7tEs54bu24bu4VjlLw5k9S8WoU+G6rUvFqOG6o+G7hEvhu7nhurFLJuG7tuG7uEvFqOG7uEvDouG7mCxL4bu2LOG7lDlLxahbO+G7tOG7gks5N2E74bu0S8OZIzvhu7ZLOiLhu7hLO+G7mjpL4bukUjVL4buk4bqvYUvDouG7mEvFqOG7uFdhSzk3PUs54bu24buYO+G7tkvhu6Q+O+G7tEs54bqxS8OVTC1NTExLOTfEgzE74bu0S+G7tjI1Szk34buwSzggSzjhu7g74bu2Szjhu7g74bu2SzssO+G7gkvhuq1WYeG7gkvDouG7mDvhu7RL4bum4buQSzjhu7g74bu2Sz/huqnhu4JLw6Lhu5g74bu0S+G7puG7kEs74bu2UTvhu4JLOeG7uDpLw5lVOks44bu4O+G7tuG7gks4YeG6rUvhu7Y+S+G7tlI1S0c54bu2WUs74bu24buq4buCS8Oi4bqx4buQSOG7hOG7hOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7k3xIMxO+G7tEvhu7YyNUvDmeG7qEvDveG7tuG7lDpL4bu54bu2PUvhu5nhu5Dhu7jhu4JL4bqnxqBL4buJVTpL4bu54bu24buU4buk4bu24buCSzggSzjhu7g74bu2S09OSzlhUztLOGHhuq1L4bu2Pkvhu7ZSNS854bu24bu4VmFLOuG7kmHhu4JLO+G7njvhu7RLTeG7hMOVTEzhu7Q3S8Oi4buYS8OZ4buoS8O94bu24buUOktq4bqv4bukS8O94bu2w6Hhu6Thu4JL4bqnxqBL4buJVTpL4bu5UTrhu4JLOCBLOOG7uDvhu7ZLT8OTSzlhUzvhu4JLOGHhuq1L4bu2Pkvhu7ZSNeG7gkvFqMSDMuG7pEs54bu2M0vhu4nDvcSRw73hu4JLO2E+4bu4S+G7psSDNDvhu7RLOSU74bu2Szrhu5Thu6Thu7bhu4JL4buk4buS4bukS8OZ4buS4bukSzglS8Oi4buYS8Wo4bu4V2FL4bumxIM0O+G7tEvhu6ThuqPhu5BLanLhu7fhu7dL4buk4bu24buaOks4LuG7pEs5VDtLOSM74bu2S+G7pOG7tmFLxajhu5Is4buCSzjhu5BhS+G7tiA7S01LOWFTO0vFqOG7uFdhSzk3PUvhu6Thu5Lhu6RL4buk4bu24buSYUvFqMagS+G7pC5LNeG7tuG7ljtL4bqn4buUS8OZw6FLOXs54buCSybhu7Y+O+G7tEs7PjtL4buk4bu2MOG7gks44bqv4bukSybhu7Ypxq9LxajGoEtdO0vFqD074bu2S8Oi4buYS8WoxIMy4bukSzfhu5BLw6Lhu7hYO+G7hEtqUeG6rUvhu6Thu7YkSz/hu5hLTks5N+G7sEs4IEs44bu4O+G7tks5Nyw74bu0Szh7SzdSOUs74bu24bu4V2FLOTfhu7BLOCBLOOG7uDvhu7ZLOTfEgzDhu6RLxahR4bqtS+G7pOG7tsSD4buQS+G7pC5LanLhu7fhu7dLxahXYUs14bu24buW4bu4S+G7pOG7tmHhuq1ZO0s/4buuO0s5YeG6rVY7Szk34buuO+G7gkvDoiNLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0vFqOG7uFdhSzk3PUvhu6Thu7YsS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7qEs54bu2xIMxO+G7tEsm4buoLEvhu6bhu5jhu7jhu4JLN1I5Szvhu7bhu7hXYUvDmVg74bu2Sz/huqlLJsOoOks54bu2xq8s4buCSzZh4buSSzk3Izvhu7ZL4buk4bu24buaOks4LuG7pEvDouG7mEvFqOG7uFdhSzk3PUs5eztLN1I5Szvhu7bhu7hXYUvhu6Q+O+G7tEs44bqv4buk4buCSzvhu7bEgzvhu7RLO+G7kOG6rUvFqMagS8WoxIMy4bukS8Wo4bu4V2FLOTc9Sznhu7bhu5g74bu2S+G7pD474bu0Sznhu5Thu7hLw5lYO+G7tkvDouG7uFg74buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjWrhu5I74bu2S+G7tOG7uOG7kkvDoldLOOG6t0sm4bu24buS4bukS8OZ4bu4WDlLOTfEgzDhu6RLw6Lhu5hLOOG7kGFLJuG7tuG7uEvhu6QuS2py4bu34bu34buCS8OZ4buS4bukSzglS3Lhu7Rh4bqtw507S8OC4buaO0ty4bu0YeG6reG7rjvhu4JL4buT4bu44buSOkvFqHvhu6RL4buLWDvhu7ZLw6Lhu7hYO0tq4buQSybhu7Ys4buQS+G7tmHhuq1YO0vhu4lVOkvhu7nhu7bhuqPhuq3hu4JL4buk4bu2LEvDmeG7uFY54buAS+G7uTfEgzDhu6RLxahR4bqt4buCS+G7pD474bu0Sznhu5Lhu6RL4buk4bu24buaOks4LuG7pEs5N+G7sEs4IEs44bu4O+G7tkvhu6ThuqPhu5BLw5lYO+G7tkvDouG7uFg7S+G7pCE7Szvhu7bhu7hXYUvhu7bhu5Q7S+G7pOG7tlZL4bumLEs54bu24bu4VmFLOTfhu5A74bu0Sznhu7bhu7hWOUvDmT3hu4JL4bukIEs4M0vDolQ5S+G7pOG7tlI5S+G7pMOjO+G7tEsm4bu2Pjvhu7RLxajhu5I1S+G6rzvhu7RLxajEgzLhu6RL4bqt4buuYUvhu6RTYeG7gkvhuq3hu4JLw5nhu5Lhu6RLOCVLJuG7tj474bu0S8WoxIMy4bukS8Wo4buYLEs54buULOG7gks5VDVL4bu2YVI7Szvhu647Sybhu7bhu7hL4bukLks74bu24bq1O+G7tEs5N8SDMTvhu7RL4bu2MjVLOCBLOOG7uDvhu7ZLw5lYO+G7tks/4bqp4buCS+G7tihLJuG7tj474bu0S8Wo4bqjSznhurdLOeG7uDtLxahZS8Wo4bu4V2FLOTc94buES8OCI0s54bu2VuG7gkvhu7ZTYUvhu7ZWOUvhu6Thu5Lhu6RLOTfEgzE74bu0S+G7tjI1SzggSzjhu7g74bu2S8OZWDvhu7ZLP+G6qUvFqFdhSzXhu7bhu5bhu7hL4buk4bu2YeG6rVk7Szlh4bqtVjtLO+G7tOG7kOG6reG7gks5Nyw74bu0Sybhu7bhu7hLw6Lhu7hY4bukS+G7pOG7tmHhuq1ZO0s5YeG6rVY7Sz9hPjtL4bu0UeG6rUs34buQSzvhu7bhurU74bu0Szvhu7Rh4bqtS+G7pCBLN+G6o+G7uEs3LOG7hEvhu7fhu5BhSybhu7bhu7hLOTfhu7hZO0sm4bu24buQ4bu4S2py4bu34bu34buCS+G6reG7gkvDmeG7kuG7pEs4JUvhu6ThuqPhu5BLw5lYO+G7tkvDouG7uFg7S8WoxIMy4bukS8Wo4buYLEs54buULEs4UWFLw6JXS+G7pOG7tuG7mjpLOC7hu6RLOCBLOOG7uDvhu7ZLJlY5S+G7tjI1SzjhurNL4bum4bqhO+G7tEs5N+G7kDvhu7RLOeG7tuG7uFY5S8OZPUvhuq1LOVZLxajEgzLhu6RLOeG7mOG7uEs5NzJLO+G7rjtLNeG7tlM7Sz8wO0s5N+G7sEs4IEs44bu4O+G7tks74bu24buqS+G7pFE74buCSzssO0s54bu24buSO+G7tOG7gkvDmVg74bu2Sz/huqlLxajGoEvFqMSDMuG7pEvhu6Thu7bhu5o6Szgu4buk4buCS8Wo4bu4V2FLOTc9Sznhu5Thu7hLw5lYO+G7tkvDouG7uFg74buCS+G7tuG7lDtL4buk4bu2Vks4e0s5N+G7sEs14bu24buW4bu4S+G7pOG7tmHhuq1ZO0s5YeG6rVY7S8Oi4buYSztWYUvhu6QuSzk3xIMxO+G7tEvhu7YyNUs74bueO+G7tEs14bu24buW4bu4S+G7pOG7tmHhuq1ZO0s5YeG6rVY7S+G7pMOjO+G7tEvFqMSDMuG7pEvDmeG7lixLxajhu5Y6S+G7kDtLOSzhu5g74buCS8Woxq86Sz/hu5Thu7hLPzLhu7hLQOG7pOG7tks54bu24bu4VjlLOeG7tuG6t+G7pEvhu6Thu7YsSzvhu7Thu5g74bu2S+G6rUs5VkvDouG7mEvhu6Thu7YsSzjhuq/hu6RLJuG7tinGr0vhu6ThuqPhu5BLOTfhu7BLOCBLOOG7uDvhu7bhu4RLanLhu7fhu7dLP+G7mEvhu6RTYUs7e+G7uEvhu7Thu7jhurXhu5BL4bqtSzlWSzlh4bqtVjtL4bukIEs4M0vDojDhu7hLOWHhuq1WO0vhu6Thu5AsS+G7tiA7Szk3LDvhu7RLw6Lhu7hY4bukS8Wo4bu4V2FLOTc9S+G7pOG7kuG7pEs54buQ4bu4S8OZ4bu4VjtLOCBLOOG7uDvhu7bhu4JL4bu04bu44buWOks54buW4bu4S+G7pOG7tixLw5lYO+G7tkvDouG7uFg7Szlh4bqtVjtLOTfhu6474buCS8WofTvhu7RLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buWOkvhu6Thu7bhu7hLNeG7tkBLO+G7tCzhu5jhu7hL4bqtSzlWS8Oi4buYS+G7pOG7tuG7uEs14bu2QEvFqOG7uFdhSzk3PUs5N+G7kuG7uEs5YeG6rVY7S+G7pOG7tixL4bu04bu44buQS8WoIzvhu7ZLw5lYO+G7tks74bu2UTtLOeG7lOG7uEvhu6Thu5Lhu6RLw5lYO+G7tkvDouG7uFg7Szlh4bqtVjtLOTfhu647Szrhu5hLJuG7tj474bu0SzXhu7bhu5bhu7hL4bu04bu44buQS8WoIzvhu7ZLO+G7mCxL4bukw6M74bu0S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhu6Thu7bhu7hLOTfhu5bhu4JLO+G7tMSDMeG7uEvhu6ZRO0vhu6TDozvhu7RLOeG7tmFUO0s54bu4WDtL4bu2IDtLOTcsO+G7tEvDouG7uFjhu6RLxajEg+G7kEvhu6QsO0s5MOG7uEsm4bu24buSOkvDoiNL4bu0UztLO+G7tuG7mOG7hEty4bu0LOG7mOG7uEs34buQ4buCSybhu7bhu7hLxajhu7hXYUs5Nz1LOeG7lOG7uEvFqFHhuq3hu4JL4buk4buSO0vDmVtL4bqtSzlWSzjhu6xL4bukLks5N+G7kuG7pOG7tks74bu24bu4WDpL4bukYTvhu7RL4bukUjVLOeG7tj474bu0Sznhu7g74buCSybhu7hWO0s54bu24bqv4bukS8OiV0vhu6Thu7bhu5o6Szgu4buk4buCS8Wo4bu4V2FLOTc9SzggSzjhu7g74bu2S+G7pOG7tixL4bu04bu44buQS8WoIzvhu7ZLw5lYO+G7tks74bu2UTvhu4JL4bu04bu4w6E1S+G7tihL4bukLks54bu24buuOksm4bu4VjtLOeG7tuG6r+G7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7mDvhu7ZLw6Lhu5hL4buk4bu24buaOks4LuG7pEs5N+G7sEs74bu2KUs5ezlL4bu2IDvhu4RLallLanLhu7fhu7dLxajhu5I1S+G6rzvhu7RLxajEgzLhu6RLO+G7tmFL4bukU2FL4buk4bu24buaOks4LuG7pOG7gkvhu6Thuq9hSzh7O+G7tEs5N+G7sEs5N+G7rjtLxag94buQS8OZ4buYO0vhu7Zh4bqtWDvhu4JLOeG6sUsm4bu24bu4Sznhu7bhu5g74bu2Sz9UNeG7gkvDmVg74bu2S8Oi4bu4WDtLxajGoEsm4buuYUvhu7Qo4bu4S8WoxIMy4bukS+G7pOG7kuG7pEs74bu0YX07S8WoU2FLOcSDSzrhu5Lhuq1LOi7hu6Thu4JLOTfhu5A74bu0Sznhu7bhu7hWOUvDmT1LOeG6sUvEqeG6t0vhu5I7Sznhu5jhu7hLOTcySznhu5Lhu7hLOeG7tuG7uFY5S2rhuq/hu6Thu4JL4buJPjvhu7RLOeG6rUvhu4nDvUvhu7nhu7bhu7hWOUvDmT1LLUvDglQ5SznEg0vhuq1LOVZL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQ4buES2p9O+G7tEs54bu2MeG7uOG7gks2YeG7kDtLOVE6SztRO+G7tEvhu6Thu5AsS+G7pOG7tlI5Sz/EgzI74bu04buCS+G7pOG7tmHhuq3hu647Szo+O0vhu6Thu7YsS8WoW+G7uEs74bu0w6NL4buk4buSO0vDmVvhu4JL4bqt4buCS8OZ4buS4bukSzglSzvhu7bEg0vhu6ThurNLxajhu7hLxajhu5gsSznhu5QsS+G7pOG7tmHhuq3hu647SzhRYUtqcuG7t+G7t0vhu6Thu7YsSyZANUvDmeG7kuG7pEs4JeG7gkvFqOG7uFdhS+G7psSDNDvhu7RLw6Lhu7jhu647S05LxagyOS874buaOuG7gks6IuG7uEvFqDI5S09LOeG7tuG7kjvhu7RLOeG7lOG7uEvhu4tYO+G7tkvDouG7uFg7S3Lhu7bhu7hL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQ4buCS+G7i1g74bu2S8Oi4bu4WDtLcuG7tuG7uEvhu7k3YTvhu7RLxIMgO+G7tOG7hks54bu2xIMxO+G7tEvhuqdh4bqt4buuO0vhu6ThurNLxahb4bu4Szvhu7TDo0vhuq3hu4JLw5nhu5Lhu6RLOCVLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQS+G7pOG7kuG7pEs/MDVLOVQ1S+G7tmFSO0vFqOG7kjVL4bqvO+G7tEvhu6Thu7YsS+G7pD474bu0Sznhu5Lhu6RLxajhu7hXYUs5Nz3hu4RL4bu54buU4bu4S+G7oeG7tizhu5BLcuG7tuG7uEvhu6QuS05Lw5nhu5Lhu6RLOCXhu4JLw5JLxajhu7hXYUvhu6bEgzQ74bu0S8Wo4buYLEs54buULEs6MOG7uOG7gks/4bu44buuO0s54bqh4bukS+G7tuG7mDvhu7RLO+G7mjpLO+G7tuG7ojpLw5nhu5YsS8Wo4buWOkvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu6Thu7bhu5o6Szgu4buk4buCS8Wo4bu4V2FLOTc9S+G7pOG7tixLOTfhu7BLOCBLOOG7uDvhu7ZLw5lYO+G7tks/4bqp4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo1xJFhOeG7tiw3SsON4bu5Pkvhu5nhu5hJLzXDjQ==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]