Vừa mang đến cơ hội kinh doanh sinh lời chắc thắng, vừa rộng mở khả năng tăng trưởng giá trị bền vững trong tương lai, không ngạc nhiên khi nhà phố thương mại tại Vincom Shophouse Diamond Legacy (TP Vinh, Nghệ An) đang là tâm điểm chú ý, khiến giới đầu tư sôi sục săn tìm.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucO64bqow7nhurfhu5pH4burTEZT4bqkTOG7q8SoxJDhu57hu6tSxq/hu6tMRkHhu6vhu55Gw5Xhu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6tLw4FH4bur4busVUzhu4Thu6tK4buMR+G7q2fhu4fhu6tvR0xG4burRuG6tOG7nuG7q0LhuqxM4burTEZB4burQ8OCU+G7q1Lhu6bDui/huqjDucO6L0bhu63DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueYUThu7dC4bupw7lvxq/hu7fhu6tL4bu3TOG7hOG7q0PhurxM4bur4bqq4buU4burRuG7kEfhu6vEqEdMRuG7q0JN4bu3TEbhu6tRR0xG4burSsagR+G7q+G6qkbDg+G6quG7q1JGw4NM4buEceG7q+G7rMav4bu34burUOG7kEzhu4Thu6tL4buc4burxKhGw4Dhu6tM4bqiTOG7hOG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4bur4buER+G7ueG7q1JQw43hu6vhuqjDikzhu6vhu6zhu7BM4buE4burUlBNTOG7hOG7q1Lhu6bhu5RM4buE4burSuG7t0dx4burxKhG4buOTOG7hOG7q0zhu4TDgeG6quG7q0xGR+G6ukzhu6vEqEZH4burTEZB4bur4bueRsOV4burUkbhu6bhu5RM4buE4burS8OBR+G7q1LDgUfhu6tvR0zhuqpNS+G7q2ZGTeG7nkZNU1FE4burfUfhu7dLTUxC4bur4bq3ROG7hOG7t+G6qlfhu6t0Z+G7h+G7q29HTEZx4bur4bq14buERuG6vuG7q+G7tkx14burQ+G7t0zhu4Thu6tKQeG7q1LhurJL4burQ0fhu4BL4bur4bqqRlThu6tYceG7q8SoRkfhurxM4bur4buER+G7lkfhu6tDw4JT4burUuG7puG7q1Hhu45H4burUcOa4bqq4burUeG6okzhu6tSSUtyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lCUkZTS+G6qOG7q0d7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4burd3jhu7Hhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buvd+G7reG7tS/hu63hu7Phu7FC4buv4buteHh3duG7s1J34buzdkrhu7Et4butLeG7rXLhu4jhu57hu4Thu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qeG6t+G7mkfhu6tMRlPhuqRM4burxKjEkOG7nuG7q1LGr+G7q0xGQeG7q+G7nkbDleG7q1JG4bum4buUTOG7hOG7q0vDgUfhu6vhu6xVTOG7hOG7q0rhu4xH4burZ+G7h+G7q29HTEbhu6tG4bq04bue4burQuG6rEzhu6tMRkHhu6tDw4JT4burUuG7puG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXd44bux4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7k5R+G7t0fhu6tDTcOBTOG7q0ZH4bq+TOG7q0zhu7dXceG7qz5bZuG7q0pB4burxKjhurpMRuG7q1JBR+G7q1HDgEzhu6tG4bq04bue4burQuG6rEzhu6tCT0zhu4Thu6tSR8OKTOG7q0PDglPhu6tS4bum4bur4bqo4bqk4bqq4burTEbhurRScsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDuuG6qMO5e0ZT4burxKhZ4burS+G7lkfhu6vhuqrDmeG7t+G7q1JGw43hu6tSUOG7psagTOG7hOG7qz5bZuG7q0PhuqDhu6vhuqjDg1Lhu6tDw4JTw7ov4bqow7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bq1RuG7sEzhu4Thu6tSRuG7uUzhu4Thu6tDw4JT4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu693ceG7q1JQTUzhu4Thu6vhuqjDlUfhu6vhuqrDgExG4bur4bqq4bu54bqq4burxKjhurpMRuG7q0PDglPhu6tS4bum4bur4bqqTuG7q0xGR8OKU+G7q+G6qEfhurxM4burQ+G7kEzhu4Rx4burPltm4burQ+G6oOG7q1JQ4buc4burUkZBTEbhu6vigJzhu6zDjUxG4burUlDhu7lMRuG7q+G6qOG6oE3igJ3hu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu5ZH4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6vEqEZH4burSkHhu6vEqOG6ukxG4bur4bqqTuG7q0vFqOG6quG7q0Phu5Dhu6vhu7dM4burUk1BTOG7q+G6quG7t03hu6vhu6xB4burxKhGw4Dhu6tM4bqiTOG7hOG7q+G6qkbDlUzhu4Thu6vhuqpGw41T4burUsOVUuG7q+G7rOG7lkfhu6tR4buo4burUkbhu7dX4burQ+G7kkfhu6vhuqrDgOG7q+G7rMOK4bur4bus4buK4burS+G7juG7q0rhuqxM4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burUkFH4bur4bqqRkhMRnHhu6tSR8OKTOG7q1Lhur5yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuT7hurpM4bur4bqqw4FMRuG7q+G6quG7ueG6quG7q0Phuq7huqrhu6tSSExG4burQ05x4burUeG7qOG7q+G7puG7t+G7q+G6qkZT4buQTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bur4buER+G7lkfhu6tDw4JT4burUuG7puG7q0PDlUfhu6vhu6zhu5ZH4burPltm4bur4bqqT0zhu6tD4bq8TOG7q1LGr+G7q1Hhu6jhu6vhu55Gw5rhuqrhu6tGw5RH4burUkjhuqpG4bur4bqq4buo4bqq4bur4bqqw5nhu7fhu6tSRsON4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tMQVfhu6tSUE1M4buE4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q+G7oFPhu7fhu6tMRsag4burUeG7qOG7q1ZT4bq0UuG7q0ZH4bq+TOG7q0PDlEzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G6qsOZ4bu34burRkFM4buE4burSk3DgVLhu6vigJxDT0zhu6vhuqjhuqZX4oCdcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lvw4rhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkZx4burUsav4burQ8OCU+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buvduG7q1Lhu5ZH4burTOG7t1dx4bure0ZITEbhu6vhu55Gw5nhu6vhu6xB4bur4bqq4bu54bqq4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6tD4bqg4burSkfhurpM4burUsOa4bqq4burQ+G7puG7t+G7q1Dhu7fhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqhH4bq+TOG7q+G7nkbhu7nhu57hu6tSRuG7uU3hu6vhu4Thu6Lhu6vhu6zhu6bhu5ZM4buE4burS8OD4bqq4bur4bueRuG7ueG7nuG7q0pY4bur4bqqRk3hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tC4buo4bur4bu5TOG7q+G6quG7pEzhu4Thu6tMRuG7puG7q8SoRuG7lEfhu6tSRuG7jkzhu4Thu6tM4buEU8OUTOG7q+G7rMOVTOG7q+G6qkZN4burQk3hu7dMRuG7q0zhu4RGR+G6vuG7nnLhu6tb4bq8TOG7q1JGxqBH4burQ0fhu4BL4burTEFXceG7q1Hhu7dT4burRuG7lEzhu6vhu63hu6tM4bqiS+G7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dHceG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRuG7q0PhuqDhu6vigJxM4buE4bq0S+G7q1HhurJT4oCd4bur4busQU3hu6tSRsON4burUlDhu6bGoEzhu4Rx4burUsOBTeG7q0Phu5BM4buE4burSuG7qOG6quG7q+G6qkZN4burUeG7qOG7q1JQ4buc4burSsOBR+G7q+G6qsOZ4bu34burRkFM4buE4burSk3DgVLhu6tC4buo4bur4bu5THLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5YU3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q1Lhu7lH4burxKhG4bucR+G7q+G6quG7jkzhu4Rx4burxKhH4bqqxKgtTeG7guG7gnHhu6tL4buc4bur4bqo4bu5TOG7q0JH4buGTOG7q1Dhu7fhu6vEqEbDg+G7nuG7q0zhu5RHceG7q8SoRkfhurxM4burTEfDikvhu6tSR0zhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu5ZH4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6tD4bum4bua4bqq4bur4bqqw5lM4buE4bur4bqqw5Vy4burYUFM4buE4burUEFN4burUuG6skvhu6tKWOG7q+G7nkZPTOG7hOG7q1JGw5nhu6tD4bum4bua4bqq4bur4buE4bui4bur4bqow5Lhu6vhu6xB4burQk9M4buE4burUkfDikzhu6vhuqjDg1Lhu6tDw4JT4burQ+G7puG7muG6quG7q1JTTOG7hOG7q1Dhu7fhu6tSRsON4burUlDhu6bGoEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuX3hu6bhu5ZH4burUuG7ueG6quG7q0Phu5BM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6tL4buOR+G7q1JQ4bumxqBM4buE4burSuG6oEfhu6tRU+G6tFLhu6tSRuG6tOG7nuG7q+G7rEHhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkbhu6vhuqpGTeG7q+G7rOG7t1fhu6vhuqrhu5xH4burS+G7nHHhu6tSRuG7t0xG4burxKhGTcOATOG7q+G6qsOZ4bu34burTEZHw4pT4burQuG7qOG7q+G7uUzhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7rMOTUnHhu6tSRuG6pEvhu6vhuqpGSOG7q0rhuqThu57hu6vEqOG7suG7q0rDmuG6qnLhu6tnRkRN4burYeG7kEfhu6vhurPhu45H4bur4buER+G7lkfhu6s+W2bhu6tvR+G6vlLhu6vhurXhu7dL4burdG/hu7bhu4VmdXHhu6tSUE1M4buE4bur4bugU1jhu6vDoS/hu6/hu7Hhu693ceG7q1Lhu5JM4buE4bur4buER+G7t03hu6tCw43huqpG4burSuG6ukzhu6tS4buWR+G7q3ly4buv4bux4bux4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZLceG7q1LhuqJM4buE4bur4buz4bub4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4bur4bugU1jhu6tSUOG7puG7luG6quG7q+G7rEHhu6tS4bqiTOG7hOG7q+G7hOG6tOG7nuG7q0Phu45H4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4bur4bqqVUzhu4Thu6vEqFnhu6tM4bqiS+G7q0zhu4RN4bu5R3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bqz4buQUuG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vEqEZI4burRkFN4burRsWoTOG7hHHhu6tR4buOR+G7q0zhu5JH4burQ+G7t0zhu4Thu6vhuqjhu7dN4bur4bueRsOZ4burUkbDjeG7q1JQ4bumxqBM4buEcuG7q+G6sUbhu45M4buE4bur4bueRsOAR+G7q0zhu4ThuqxT4burTEZH4bq6TOG7q8SoRkfhu6tMRkfDilPhu6vhuqpGU1fhurpM4bur4buER+G7t+G7q+G6qkZN4burUMSCTOG7hOG7q+G6qkZT4burxKhZ4burS+G7lkfhu6vhuqrDmeG7t+G7q1JGw43hu6tSUOG7psagTOG7hOG7qz5bZuG7q0PhuqDhu6vhuqjDg1Lhu6tDw4JT4bur4busQeG7q0xG4buwTOG7hOG7q+KAnOG7hEfDkuG7q0ZBTOG7hOKAneG7q+G7hEdBU+G7q1JHw4pL4burTOG6okzhu4Thu6tD4bu3TOG7hOG7q+G6qkZH4bq8S+G7q1JG4bq84burUkbhu6bhu5pM4buE4bur4bueRk1M4buE4burxKhGR+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tD4buOTOG7hOG7q0PDgE3hu6vEqEbhu7nhuqpG4burTEZBceG7q0xGQeG7q0PDglPhu6tS4bum4burUeG6okzhu6tDTkxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO64bqow7lmRk3hu55GTVNRROG7q0Phu7fhu6tD4buaR+G7q1JG4bq84burQ05M4burUU5M4buE4burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Thu6tK4buWTMO6L+G6qMO5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdQTUzhu4Thu6vhuqjDlUfhu6vhuqrDgExG4burUkbDjeG7q1JQ4bumxqBM4buE4burRsOUR+G7q+G7nkbDmuG6quG7q0vDgUxG4burS+G6uHHhu6tCT0zhu4Thu6tSR8OKTOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhuqpGw4zhu6vhuqpPTOG7q+G7oFPhuqZM4bur4bugU+G7t0xG4bur4buc4bur4bqq4bu54bqq4burQ+G7juG7q1JGw43hu6tK4buWTOG7q0xG4bum4burYUHhu6vhurXhu5BH4burRuG7t1fhu6tn4buH4burYXvhurPhu6tLQeG7q0PhuqDhu6vhuqpGw4BX4bur4busw4rhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSRkFMRuG7q+G7nkbDleG7q0rhu5ZM4bur4buc4burTEbhu7BM4buE4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6vhuqpO4burTMOKTOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q0vDgUxGceG7q+G7hEdBU+G7q1JHw4pL4burTOG6okzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6s+G6rlLhu6vEqEbhu7nhuqpx4burQk9M4buE4burUkfDikzhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRsOM4burRuG7puG7lkzhu4Thu6tS4buWR+G7q0xG4buwTOG7hOG7q+G7nkbhurJM4burxKhGVOG6quG7q+G7oFNETOG7q1JGU+G7kOG6quG7q0xG4bum4bur4bqqRlNM4buE4bur4bqq4bum4burS0Hhu6tD4bqg4burQ+G7kuG7q0vDgUxG4bur4busQU3hu6tMRkHhu6tSRuG6tOG7nuG7q1LDgkzhu4Ry4burb+G7tuG7hWbhu6vhuqpGTeG7q+G6qEfhurxSceG7q+G6qlVM4buE4bur4bus4buWR+G7q0PhurRS4burTMOKTHHhu6tMRkHhu6tSRuG6tOG7nuG7q1LDgkzhu4Thu6tSUE1M4buE4bur4bugU1jhu6vDoS/hu6/hu7Hhu6934burQ+G6oOG7q+G7hEZH4burTEbhuqRM4burUuG7lkfhu6vhu69yeOG7seG7seG7q+G7hEfhu7dN4burQsON4bqqRnHhu6vhuqrhu7dN4bur4buE4bq04bue4bureOG7q0rDgkzhu6vhu6BTWOG7q1JQ4bum4buW4bqq4bur4busQeG7q+G7hOG6tOG7nuG7q3bhu6tKw4JM4burUU3hu6vhu6zhu5ZH4bur4bqqVUzhu4Thu6vEqFnhu6tM4bqiS+G7q0zhu4RN4bu5R3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bq3QeG7q+G7nkbhurJM4burxKhGVOG6quG7q0Phu7nhu57hu6vFqEzhu4Thu6tDw4JX4burQ8OZ4burTEbhurRS4burTEbhu7BM4buE4burTEZT4bur4bqqw4JT4bur4bqq4bqiTOG7q+G6quG7lOG7q+G6qsOZ4bu34burTEZB4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6tvR+G6vlLhu6vhurXhu7dL4burTEbhu6bhu6Hhu6vhuqpO4burUeG7nOG7q0bhu7BT4burQ+G6tFJx4burQ+G7t+G7q+G6quG7jkzhu4Thu6tM4bqiTOG7hHHhu6tRU+G6tFLhu6tDw4JT4burUuG7puG7q+G7nkZV4burRuG7muG7nnHhu6tSw4FN4burQk9M4buE4burUkfDikzhu6vhu5JM4burQ8ONTEZycnLhu6tMRkHhu6vhu55Gw5Xhu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6tLw4FH4burdFFGTeG7nkZNU1FEdeG7q0pT4buOTOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tSRsON4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6vhu6bhu7fhu6vhuqpGU+G7kEzhu4Rx4burTEbhurRS4burSkHhu6tRRk3hu55GTVNRROG7q1LDk+G7t+G7q0rDgeG6quG7q+G7nOG7q0xG4buwTOG7hOG7q+G7rMON4burUlBI4burQ8OD4bqq4burQ8ON4bu3ceG7q0zhu5RH4burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4bur4bqqw5nhu7fhu6tSRkFMRuG7q+G7nkbDleG7q0rhu5ZMcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lvR0zhuqpNS+G7q2ZGTeG7nkZNU1FE4burfUfhu7dLTUxC4bur4bq3ROG7hOG7t+G6qlfhu6st4burQuG7qOG7q+G7uUzhu6tL4buWR+G7q1Dhu7fhu6tLw4NS4bur4bqqw5nhu7fhu6tvR0xGTUtEUXHhu6vhuqpO4burUkbhu4Dhu6tWREvhu6tKQeG7q0ZH4bq+TOG7q1JG4bqyTOG7q+G6qsOZ4bu34burTEbhu7BM4buE4bur4buER+G7ueG7q1JQw43hu6vhu6xBTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu55G4bqyTOG7q8SoRlThuqrhu6tRRk3hu55GTVNRROG7q8SoRkfhu6tSw5Phu7fhu6tKw4Hhuqrhu6tSw4FH4burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4burUkZBTEbhu6vhu55Gw5Xhu6tvR0xGceG7q1LDjExG4bur4bq14buERuG6vuG7q+G7tkxy4burb8ON4burUlBI4bur4bqqw5nhu7fhu6tC4buo4bur4bu5TOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tD4bu5TEbhu6vhu4RH4bu54burSkHhu6vigJzEqEbhu45M4buE4burUkbhu4Dhu6tDw4Phuqrhu6tDw43hu7fhu6tG4buUTOKAneG7q8SoRkfhu6tD4bum4bua4bqq4bur4buOS+G7q1JQw5NM4bur4bqo4bucR+G7q0xG4buwTOG7hOG7q1JTV+G6vEzhu6tD4bumxqBM4buE4burRlNX4bq8UuG7q0vDgeG6qkbhu6Hhu6vhu4NT4bu3TOG7hOG7q2dQU0zhu4Rx4burYcOUTOG7hOG7qz5BTOG7hHHhu6tbR0xG4bure+G7jkzhu4Thu6tnUOG7uUzhu4Rx4bur4buEw4JM4burxKjDiuG7q+G7rOG7lkfhu6toPuG6tX3hu6tSw4xMRuG7q+G6teG7hEbhur7hu6vhu7ZMceG7q3tG4bua4burb0dMRnHhu6s54bu34burUkFT4burb0dMRnHhu6tnRkFMRuG7q+G6quG7kuG7q29HTEZx4burW8OBR+G7q0bDk+G6quG7q29HTEZx4bur4bqq4buOTOG7hOG7q+G7rEfhurpM4burUlBTTOG7hOG7q1LhurJLcnJy4bur4bq1Rsag4burQ05x4burQuG7qOG7q+G7uUzhu6tSUOG7nOG7q1JGQUxG4burRsOUTOG7hOG7q1LhurJLceG7q0NOTOG7q0xG4bqkTOG7q0JPTOG7hOG7q+G7rMOVTHHhu6tGQUzhu4Thu6tGTuG7t+G7q+G7rEHhu6tC4bqyTOG7q+G6quG7puG7q+G7nOG7q8SoRsOD4bue4burZ+G7h+G7q29HTEbhu6tD4buS4bur4busw4pyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuW9HTEbhu6tKQeG7q1JGQUxG4bur4bueRsOV4burSuG7lkzhu6tMRuG6tFLhu6vhuqrDmeG7t+G7q1LDjExG4bur4bq14buERuG6vuG7q+G7tkzhu6vhu6xB4burQ8ONTEbhu6tG4bum4buWTOG7hOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q1JGQUxG4burUlBTTOG7hOG7q1LhurJL4burxKhHTEbhu6tS4bq8ceG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q+G7rFVM4buE4burPsOD4bqq4burZ1BTTOG7hOG7qz7hu5Bx4burTOG7lEfhu6vhuqpO4burTMOKTOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4burS8OBTEZx4burUkZT4burTEbhuqThu57hu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTOG7q+G7nOG7q0vFqOG6quG7q+G6quG7t03hu6vhu6xB4burUcWo4bqq4bur4bqqRkfhu6tSR+G6ulPhu6tK4buWTHLhu6tb4bqyV+G7q0pB4burTEbhu7BM4buE4bur4bqq4buU4burUeG7nOG7q+G7rOG7sEzhu4Thu6vhuqpGw4Phuqrhu6vhuqjDgE3hu6tDw4BL4bur4bqqRk3hu6tGR+G6vlPhu6vhu6BTw4Dhu6vEqEdMRuG7q0JN4bu3TEbhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6qkbDmeG7q1Hhu5zhu6tG4buwU+G7q29HTOG6qk1L4burZkZN4bueRk1TUUThu6t9R+G7t0tNTELhu6vhurdE4buE4bu34bqqV3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4burd3jhu7Hhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buvd+G7reG7tS/hu63hu7Phu7FC4buv4buteHh44bux4buvUnZ44buzdkp3LeG7r3Lhu4jhu57hu4Thu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qeG6t+G7mkfhu6tMRlPhuqRM4burxKjEkOG7nuG7q1LGr+G7q0xGQeG7q+G7nkbDleG7q1JG4bum4buUTOG7hOG7q0vDgUfhu6vhu6xVTOG7hOG7q0rhu4xH4burZ+G7h+G7q29HTEbhu6tG4bq04bue4burQuG6rEzhu6tMRkHhu6tDw4JT4burUuG7puG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXd44bux4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7lvR0zhuqpNS+G7q2ZGTeG7nkZNU1FE4burfUfhu7dLTUxC4bur4bq3ROG7hOG7t+G6qlfhu6tSRlPhu6tGVFLhu6tLw4FMRuG7q0vhurjhu6vhu4RH4buWR+G7q0PDglPhu6tS4bum4burTEbGoOG7q0vhu7dM4buE4burSsOBR+G7q0rhu5pH4burTEZT4bqkTOG7q8SoxJDhu57hu6vhu6ZT4bur4busR+G6vlJyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuVvhu7lM4buE4burTE5HceG7q29HTOG6qk1L4burZkZN4bueRk1TUUThu6t9R+G7t0tNTELhu6vhurdE4buE4bu34bqqV+G7q0pB4burUuG7kuG7q0bhu5rhu57hu6vhuqjhu7dN4bur4buEw5RL4burTEZB4bur4bueRsOV4burUkbhu6bhu5RM4buE4burS8OBR+G7q+G7rEHhu6vhuqrhuqJM4burRuG7kOG7q+G6quG7t03hu6vhuqrhurThu57hu6tGR+G6vkzhu6tDw4FH4burQ+G6sEzhu4Thu6vhuqrhurThu57hu6vhu6zhu5ZH4burTEbhu7BM4buE4burUkfhur5M4burSOG6qkbhu6tKw4JM4burQ8OCU+G7q1JH4bq6TOG7q1ZT4bq0UuG7q0ZH4bq+TOG7q1LDgUfhu6tSRkFMRuG7q29HTEbhu6tMRuG7puG7q2dnZ+G6s+G7q29HTOG6qk1L4bur4buHSuG7t3rhu7fhu6vhu6xB4burUk/hu7fhu6tSRuG7ueG7nuG7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tRw4FM4bureOG7q1Hhu7dN4burZkZEUOG7t1JNTOG7q29HTEZy4burW0fDilPhu6tMQVfhu6tL4bu3TOG7hOG7q0rDgUfhu6vhuqpGTeG7q+G6qkbDmeG7q1Hhu5zhu6tG4buwU+G7q1FGTeG7nkZNU1FE4burSuG7mkfhu6tSRuG6vOG7q+G6quG7qOG6quG7q0rhu5ZM4burxKhGR+G7q+G6qk7hu6tR4bq2TOG7q0rhu6bhu5pM4buE4burxKhG4bu54bqqRuG7q0ZBTOG7hOG7q0Phu45M4buE4burQ8OATXHhu6tD4bu34burQsOBTOG7hOG7q1JGQUxG4bur4bueRsOCTHHhu6vhu55GTUzhu4Thu6vhu55GVOG7q1JGw43hu6tGR+G6vFPhu6vhuqrhu6RM4buE4burTEbhu6bhu6tCw5RH4burQkFN4burxKhGw4Dhu6tM4bqiTOG7hOG7q1JH4bq6U+G7q0JVTOG7hHLhu6tnxq/hu6tDTuG7q+G6quG7ueG6quG7q0xGQeG7q0PDglPhu6tS4bum4bur4bqqTuG7q1JG4buA4burQ+G7t+G7q0LDgUzhu4Thu6vhuqhBR+G7q1JN4bu5TOG7q8SoR0xG4burQk3hu7dMRnHhu6tSxq/hu6tS4buo4burQk3hu7dMRuG7q0xGQeG7q0ZBTOG7hHHhu6vhu6BT4bu5TOG7q+G6qkHhu6vhu55G4bq6ceG7q1Hhu57hu7dx4burUkbGoEfhu6tSUOG7t0zhu4RycnLhu6tD4bq8TOG7q+G6qkZN4burUkZT4bq64bur4bucceG7q+G6qkZN4burUkZT4bq64burS+G6rlLhu6vhuqjEgkzhu4Thu6vhuqhT4buOTOG7q+G6qOG7uUxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuVvhuq7huqrhu6vhuqhH4bq+UnHhu6vhuqpGw5nhu6tR4buc4burRuG7sFPhu6tRRk3hu55GTVNRROG7q+G6qk9M4burQ+G7puG7muG6quG7q0bhu6bhu5xM4buE4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burRuG6tOG7nuG7q0LhuqxM4bur4busw4rhu6vhuqrhu7dL4burxKjhurxS4bur4bqqRk3hu6tSRlPhurrhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6qkbDmeG7q0PDglPhu6tS4bum4bur4bus4buWR+G7q+G7r+G7q0ZJTEbhu6tSRsWo4bqq4buh4burTEbhuqRM4burS+G7kFLhu6tKw4JM4burRk3huq7huqrhu6tMRuG6pEzhu6tDw41MRuG7q8SoWeG7q1JQTUzhu4Thu6tSRsagR+G7q+G7hEfhu7dM4burduG7q0zhuqJL4bur4bus4buWR+G7q1HDleG7q1JHw4pM4burQuG7t03hu6tD4buQTOG7hOG7q3nhu7Hhu6st4bur4bu14bux4burUlBH4bq+U+G7q0PDlEzhu4QvUkbhu7lM4buEcuG7q2fhu5JM4buE4bur4buER+G7ueG7q1JQw43hu6tG4buY4burUlDhu5rhu6vhuqrhu7dN4burTEbhurRS4burSuG6ukzhu6tD4bq8TOG7q3Zx4buv4burUuG7suG7q0PDlEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuXtVTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqrhu5Thu6tG4buQR+G7q8SoR0xG4burQk3hu7dMRuG7q+G6qkbDg+G6quG7q1JGw4NM4buEceG7q+G6qkbDmeG7q1Hhu5zhu6tG4buwU+G7q29HTOG6qk1L4burZkZN4bueRk1TUUThu6t9R+G7t0tNTELhu6vhurdE4buE4bu34bqqV+G7q+G6qk9M4burQ+G7puG7muG6quG7q0bhu6bhu5xM4buE4burSuG7mkfhu6tSRuG6ukvhu6tSxq/hu6tSR8OKS+G7q0zhuqJM4buE4burUuG6okzhu4Thu6vhu4RH4bu54bur4bqqw5nhu7fhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkty4burPuG7nEfhu6vhu6zhu5ZH4burS+G7kFLhu6tC4buo4bur4bu5TOG7q1Hhu5zhu6tG4buwU+G7q0PDglfhu6tDw5nhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tX4bq8U+G7q1LDleG7q0xG4bum4bur4bueRuG7ueG7nuG7q0pY4bur4bqqRlPhuqZM4bur4bqqRsOMTEZx4bur4bqqRuG6tFLhu6tK4bum4buaTOG7hOG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6tGQUzhu4Thu6tDw4JTceG7q8SoRsOA4burTOG6okzhu4Thu6vEqEdMRuG7q0JN4bu3TEbhu6tQ4buQTOG7hOG7q0vhu5xx4burUlBNTOG7hOG7q8SoRkfhu6tKw4FH4bur4buER+G7lkfhu6tGw4FM4bur4busw4rhu6tRw5Xhu6tK4bum4buaTOG7hOG7q3ThuqpGw4zhu6t54but4bur4bqq4bqiTHVx4bur4busR+G6vuG6quG7q1LhuqJM4buE4bur4buER+G7ueG7q0pB4burQ0fDilPhu6vhuqpO4burUkbhu4Dhu6tMRklM4burUkbhurRX4burRuG6vFLhu6tRxajhuqrhu6tQ4buM4burUEFM4buEcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lbTuG7q0pB4bur4bqqRuG7puG7t+G7q8So4buA4burUkbDjeG7q1JQ4bumxqBM4buE4burPltm4burRkfhur5M4burTOG7t1fhu6tD4bu3TOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6BT4bu54burUlBJTEbhu6vhu55Gw5rhuqrhu6tGw5RHceG7q+G6qk7hu6tM4buERuG7iuG7t+G7q0pB4burUkbGoEfhu6tDR+G7gEvhu6tMQVfhu6tD4bum4bua4bqq4burVkRL4burTEbhu6bhu6vhuqpG4bqyTOG7q1FOTOG7hHLhu6tvR+G6vuG6quG7q0PDglPhu6tS4bum4bur4buc4bur4bqqRuG6skzhu6tRTkzhu4Thu6vhuqpGw4Phuqrhu6vhuqpGw4NM4burUeG6uOG7q0vhu7dM4buE4burSsOBR+G7q0rhu5pH4burTEZT4bqkTOG7q0rhu5ZM4burUlBNTOG7hOG7q1Lhu6bhu5RM4buE4burSuG7t0fhu6vEqEZH4burUkbDjeG7q1JQ4bumxqBM4buE4bur4bqo4bum4buW4bqq4bur4busQU3hu6vhu55G4bu34burUuG6okzhu4Thu6tSUOG7puG7nEzhu4Ry4burZ0bhu6jhuqrhu6tS4bq84bur4bqq4bukTOG7hOG7q+G6qkZN4burUkbhurRXceG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6vhu6BT4bu3ceG7q1JGw43hu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0PhuqDhu6tKR+G6ukzhu6tSw5rhuqrhu6tK4bqk4bue4burQ8OMTEbhu6tL4buWR3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5e07hu6tSRuG7gOG7q0xOR3Hhu6tvR0zhuqpNS+G7q2ZGTeG7nkZNU1FE4burfUfhu7dLTUxC4bur4bq3ROG7hOG7t+G6qlfhu6tKQeG7q+G6quG7lOG7q0bhu5BH4burQ8OCU+G7q1Lhu6bhu6tG4bq04bue4burQuG6rEzhu6tGQUzhu4Thu6tDw4JT4burRkfhur5M4burTOG7t1fhu6vhu6zhu5ZH4burSuG7mkfhu6tMRlPhuqRM4burxKjEkOG7nuG7q+G7plPhu6vhu6xH4bq+UnLhu6tnRlPhu6tGVFLhu6tR4buo4bur4bugU+G7t0zhu6tS4bqyS+G7q0rhu5ZM4bur4bqqw5nhu7fhu6vEqEbhu7nhuqpG4burRkFM4buEceG7q0Lhu6jhu6vhu7lM4burQ+G7t0zhu4Thu6tKQeG7q1LhurJL4burQ0fhu4BL4bur4bqqw5nhu7fhu6tR4buo4bur4bqqRlThu6tY4bur4busQeG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vEqFnhu6vhu6zDk0zhu4Thu6tR4bq44burUlDhu5zhu6tSRkFMRuG7q0ZH4bq+TOG7q1Lhu6bhu5pM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6tSRsON4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6s+W2bhu6s+w4Phuqrhu6tnUFNM4buE4burPuG7kOG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buvd3LDui/hu57DucO6UuG7t+G6qEpE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bqq4bu3S0xG4bu3UuG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q3nhu7Hhu7Hhu55WcOG7q0vhu7dQ4buER0wtSkThu4JS4buh4bur4bu3U1JNcOG7q0vhu7dQ4buER0wtUEfhu4RGUuG7oeG7q+G7t1NSTXDhu6nDucO6UuG6qE1CV8O5w7pSUMO5w7pSQsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7l94buo4bur4bu5TOG7q29HTOG6qk1L4burZkZN4bueRk1TUUThu6t9R+G7t0tNTELhu6vhurdE4buE4bu34bqqV+G7q1Hhurjhu6vhuqpGSExG4burUkbFqOG6quG7q+G6qEFM4bur4buER+G7t03hu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqrhuqJM4burTEZB4bur4bueRsOV4burUkbhu6bhu5RM4buE4burS8OBR+G7q0PDglPhu6tSR+G6ukzhu6vhuqpVTOG7hOG7q+G7oFNB4burUuG6rkzhu4Thu6tWROG7q29HTDjhu7dRUuG7q2844bur4bu14bur4buHSlNR4burUuG7lkfhu6vEqEbhu7nhuqpG4burRkFM4buE4burQ+G7gOG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6quG7puG7q0LhurJM4burUkdMRuG7q0ZN4bu34burUeG6tkzhu6tRQUzhu4Thu6vEqEbhu5xH4burUsOBTeG7q+G6qlPhu5Dhuqrhu6tRw5VM4buE4burS+G7lkfhu6tSw4FH4burUsOT4bu34burQ+G7kOG7q8SoR0vhu6vhuqrhu6bhu5RM4buE4burQ8ODUuG7q+G7hEfhu7nhu6vhuqjhuqThuqrhu6tMRuG6tFLhu6tSRkFMRuG7q+G7nkbDleG7q29HTEZyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuS3hu6tnRsagR+G7q+G7hEfhu7dM4buh4bur4buteUZ24bux4burTOG7hEFX4bur4but4butL3gv4buv4bux4buvd8O6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4burW8ON4bu34burQ0fhu4BL4buh4burb0dM4bqqTUvhu6tmRk3hu55GTVNRROG7q31H4bu3S01MQuG7q+G6t0Thu4Thu7fhuqpXceG7q+G7s+G7q+G7g1Phu7dM4buE4burZ1BTTOG7hHHhu6tn4buHcm9HTEbDui/hu57DucO6L1JCw7nDui9SUMO5w7ovUuG6qE1CV8O5w7ovUuG7t+G6qEpEw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4burUEfhu4RGUnDhu6nDucO6UVJQTUzhu4TDueG6teG6t8O6L1FSUE1M4buEw7nDui/hu57DuQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]