(Baothanhhoa.vn) - Tập trung nguồn lực, ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ vào nông nghiệp với những mục tiêu cao hơn, hướng mạnh vào khu vực khó khăn, địa bàn có nguy cơ thiên tai, để khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn Thanh Hóa phát triển toàn diện, rộng khắp, nhanh và mạnh hơn, là một trong những mục tiêu được đề ra trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Xây dựng nông nghiệp thành một trụ cột tăng trưởng

Tập trung nguồn lực, ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ vào nông nghiệp với những mục tiêu cao hơn, hướng mạnh vào khu vực khó khăn, địa bàn có nguy cơ thiên tai, để khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn Thanh Hóa phát triển toàn diện, rộng khắp, nhanh và mạnh hơn, là một trong những mục tiêu được đề ra trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Xây dựng nông nghiệp thành một trụ cột tăng trưởng

Chương trình hành động đặt ra các nhiệm vụ rất quan trọng cho 5 năm tới và xa hơn, đến năm 2045, đó là xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cùng với đó là tập trung phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thọ Xuân quy mô diện tích 200 ha; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đối cơ cấu cây trồng; Đề án phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và những hộ dân sống rải rác, di cư tự do trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 15 xã biên giới và xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra khá cụ thể và dài hơi, cho thấy quyết tâm của Thanh Hóa trong việc tiếp tục đầu tư mạnh, phát triển nhanh hơn khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh, đưa nông nghiệp trở thành một trong những “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định các giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, trong đó tập trung xây dựng và phát triển “5 trụ cột tăng trưởng” và nông nghiệp được xác định là một trong số đó với những giải pháp quan trọng được đề ra là: Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực...

Chương trình hành động cho thấy một hướng đi rất rõ ràng của tỉnh, không chỉ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà còn nhằm từng bước cụ thể hóa quyết tâm của tỉnh như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Yêu cầu này thêm lần nữa đặt các địa phương, cơ quan chức năng vào từng vị trí, vai trò cụ thể với tâm thế phải xác định rõ hơn trách nhiệm của mình để tập trung tham mưu chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, đưa khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn Thanh Hóa đi vào chiều sâu, vươn lên tầm cao hơn.

Tuệ Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]