(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sáng 27-8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự và chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu định hướng thảo luận việc xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ: Các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên phải định vị lại vị trí và chiến lược phát triển. Cần xác định các trọng tâm, trụ cột, nguồn lực phát triển và định hình một tầm nhìn mới để có những giải pháp phấn đấu, thu hẹp được khoảng cách phát triển giữa các vùng. Trong các mục tiêu đầu tư cần tránh dàn trải, quan tâm ưu tiên cho những dự án quan trọng, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và có tính liên vùng.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm của khu vực miền Trung ước giảm 0,68%; nhiều tỉnh, thành tăng trưởng âm. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng của khu vực đạt 97.311 tỷ đồng; thu hút được 908 dự án với tổng số vốn đầu tư 16,1 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 49,6%.

Về kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP của khu vực miền Trung bình quân đạt 6,8-7%/năm; đứng thứ 3 trong 6 vùng của cả nước. Riêng khu vực Tây Nguyên đạt 6,5% nhưng không đồng đều giữa các địa phương.

Đánh giá riêng về khu vực miền Trung cho thấy, động lực tăng trưởng còn yếu; kinh tế biển và ven biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân tăng trưởng, đầu tàu dẫn dắt kinh tế; thu ngân sách chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Nhu cầu vốn đầu tư công của khu vực là 138.700 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương là 60.900 tỷ đồng; vốn ODA là 11.700 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương là 66.000 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2021 - 2025 thì tổng nhu cầu vốn đầu tư công của khu vực là 713.990 tỷ đồng, gấp 3 lần với giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, vốn từ thu tiền đất hơn 114.000 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 440.000 tỷ đồng. Khu vực miền Trung được định hướng trở thành khu vực phát triển năng động, gắn với phát triển kinh tế biển với tốc độ nhanh, bền vững. Tập trung vào công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giảm thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu.

Trong phần thảo luận tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung cơ bản như: Việc triển khai vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 chưa có tiêu chí, định mức để xây dựng; việc triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tới cần có hướng dẫn cụ thể; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28-02-2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời, quan tâm hỗ trợ triển khai các dự án quan trọng kết nối các tỉnh liên vùng; quan tâm đến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao; sớm ban hành tiêu chí phân bổ nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu Quốc gia; hướng dẫn và hỗ trợ trong việc giải ngân vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ODA …

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin một số kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu 2020 và dự kiến kết quả của năm 2020. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Thanh Hóa năm 2020 dự kiến đạt 10,3%, có 20/27 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Thanh Hóa đã có những chuyển biến rõ rệt, tăng từ 43,8% (thời điểm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị giao ban tháng 7-2020) lên 66,4% hiện nay, xếp thứ 11/63 tỉnh thành phố của cả nước về tỷ lệ giải ngân cao. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Tỉnh Thanh Hóa vừa qua được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh. Để đạt được mục tiêu như Nghị quyết đề ra, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ mong muốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thanh Hóa trong thời gian tới. Thanh Hóa sẽ phát huy nội lực, quan tâm xây dựng kế hoạch phát triển bám sát các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra, trong đó, lấy công nghiệp và du lịch làm trụ cột phát triển.

Để chủ động trong xây dựng các kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề xuất ngay sau hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có thông báo tổng mức đầu tư công trung hạn để các tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đối với từng loại dự án. Đồng thời, sớm báo cáo với Chính phủ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, 30a, 135 để tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó, từ 1-1-2021, một số Luật về đầu tư sẽ có hiệu lực, tỉnh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đề xuất Chính phủ ban hành các Nghị định thực hiện. Đề nghị Bộ sớm có hướng dẫn cho Cục thống kê thống nhất về mặt số liệu thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội để các địa phương áp dụng. Đồng thời, xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội của các tỉnh.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí, nguyên tắc bố trí vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, các địa phương phải xác định rõ mục tiêu, tránh dàn trải, bố trí theo thứ tự ưu tiên từ kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư khả năng thực hiện. Ưu tiên các dự án quy mô lớn, dự án động lực và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương cần bám sát định hướng tại dự thảo Nghị quyết Đại hội đảng bộ địa phương, kế thừa và phát triển các thành tựu đạt được của giai đoạn 2016-2020; đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với tư duy, tầm nhìn chiến lược để hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp, ghi nhận các ý kiến đề nghị của các địa phương để có trả lời, hướng dẫn theo thẩm quyền. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến của các địa phương có báo cáo tổng hợp để tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có định hướng phù hợp cho thời gian tới.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]