(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ ban hành về quy định, thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ PCTT), ngày 13-5-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND. Theo đó, đối tượng, mức đóng góp quỹ như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ ban hành về quy định, thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ PCTT), ngày 13-5-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND. Theo đó, đối tượng, mức đóng góp quỹ như sau:

Triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019

Công trình xử lý khẩn cấp đê tả sông Chu (đoạn qua xã Thọ Trường, Thọ Xuân) đã hoàn thành, đưa vào phòng, chống lụt bão. Ảnh: T.D

Đối với tổ chức hạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động (trừ các đối tượng chính sách được miễn theo quy định của pháp luật) đóng góp như sau: (a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp; (b) người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; (c)người lao động khác đóng 15.000 đồng/người/năm.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ. Tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 13-5-2019, tổng kế hoạch thu quỹ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 70,98 tỷ đồng. Trong đó các huyện, thị xã, thành phố là 28,9 tỷ đồng; lực lượng vũ trang trong tỉnh là 712 triệu đồng; các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể cấp tỉnh là 1,05 tỷ đồng; doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý là 40,2 tỷ đồng.

Thời hạn thu, nộp quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 1 lần trước ngày 30-5-2019. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30-5-2019, số còn lại nộp trước ngày 30-10-2019.

Để đảm bảo kỷ cương, công bằng và hiệu quả trong công tác thu, nộp Quỹ PCTT năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thu Quỹ PCTT đảm bảo không trùng lắp đối tượng thu, không thu của các đối tượng thuộc diện miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ. Thực hiện công khai danh sách thu và nội dung chi quỹ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cơ quan quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh: Thông báo số thu Quỹ PCTT năm 2019 đến các cơ quan, tổ chức, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp. Tiếp nhận số thu về quỹ, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu nộp quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan, thực hiện trách nhiệm công khai kết quả thu, chi quỹ. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về đóng góp quỹ theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 của Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo chi cục thuế cấp huyện, tham mưu hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong công tác đôn đốc thu quỹ. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh trong việc xem xét miễn giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT theo quy định.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị mở tài khoản tạm giữ ở Kho bạc Nhà nước cấp huyện trước khi chuyển về tài khoản của Quỹ PCTT tỉnh theo đúng quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND cấp huyện, cấp xã, các trưởng thôn, bản, khu phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ PCTT, phổ biến về đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định về miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền để người dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiểu và chủ động thực hiện.

Thu Hòa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]