(Baothanhhoa.vn) - Năm qua, Sở Xây dựng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước về xây dựng; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra nên kết quả đạt được khá toàn diện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành xây dựng: Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 125.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản xuất của ngành xây dựng 62.340 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; giá trị gia tăng của ngành xây dựng 19.128,7 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch; trong tốc độ tăng trưởng 17,15% GRDP toàn tỉnh, ngành xây dựng đóng góp 1,76%.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng

Năm qua, Sở Xây dựng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước về xây dựng; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra nên kết quả đạt được khá toàn diện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành xây dựng: Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 125.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản xuất của ngành xây dựng 62.340 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; giá trị gia tăng của ngành xây dựng 19.128,7 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch; trong tốc độ tăng trưởng 17,15% GRDP toàn tỉnh, ngành xây dựng đóng góp 1,76%.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng

Một góc TP Thanh Hóa.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh; năm 2019 Sở Xây dựng đã nhận và xử lý hơn 25.000 văn bản thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý của sở và các văn bản được xử lý có chất lượng, bảo đảm thời gian quy định. Sở Xây dựng được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 966 công việc (bằng văn bản) tăng 27% so với năm 2018. Sở đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, bảo đảm thời gian quy định trong tham mưu giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả số công việc giải quyết đạt yêu cầu 874 công việc, bằng 90,5%; số công việc được giao đang giải quyết 90 công việc, bằng 9,2%... Đi đôi với đó, Sở Xây dựng tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước về xây dựng. Đó là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố công khai đầy đủ, kịp thời 48/48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của sở lên trang thông tin điện tử của sở; đồng thời, có đường dẫn đến cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khai thác, tra cứu. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị năm 2019 và dân số nội thị tính đến hết năm 2019 khoảng 956.245 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 27%; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao làm cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện các chính sách của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng, người nghèo về nhà ở và kết quả một số chỉ tiêu đạt theo kế hoạch đề ra.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; vị trí, vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh; Sở Xây dựng tiếp tục xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, gồm: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch năm 2020, tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức phối hợp với đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]