(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21 - 4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Sáng 21 - 4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020 đã có những kết quả tích cực, đó là: Công tác giao kế hoạch của tỉnh được thực hiện kịp thời và khẩn trương ngay sau khi có thông báo vốn của Trung ương. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng được tăng cường; việc quản lý, sử dụng vốn được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình, dự án cao hơn so với cùng kỳ và đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về giải ngân...

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác GPMB của một số dự án còn chậm, chưa bảo đảm mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công theo tiến độ cam kết và kế hoạch đã đề ra. Việc ban hành hệ số giá đất còn chậm, chưa sát với thực tế; thời gian giải quyết hồ sơ bồi thường GPMB của các đơn vị liên quan còn chậm, kéo dài; công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường GPMB có lúc, có việc còn chưa tích cực. Việc vận động sự đồng thuận của người dân với chủ trương, giá đất bồi thường GPMB của các dự án đầu tư công còn gặp rất nhiều khó khăn.

Một số dự án lớn, trọng điểm có khối lượng GPMB lớn nên quá trình lập phương án bồi thường GPMB mất nhiều thời gian; trong khi các chế độ, chính sách, quy trình thực hiện bồi thường GPMB của Nhà nước trong thời gian qua có thay đổi, làm gián đoạn và kéo dài thời gian GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Năng lực của một số nhà thầu tư vấn còn hạn chế; một số dự án lựa chọn nhà thầu năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến thi công dự án chậm. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt, thiếu cụ thể. Một số chủ đầu tư, đơn vị có hiện tượng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền của mình cho cấp trên, đơn vị khác, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án... Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý Nhà nước có lúc, có việc còn kéo dài.

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong thời gian tới, đó là: Các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã đề ra. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết khác để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng đơn vị, từng chương trình, dự án cụ thể, bảo đảm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trước ngày 31 – 10 – 2020. Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các chương trình, dự án; kịp thời rà soát, điều chuyển vốn giữa các chương trình, dự án trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân vốn theo đúng mốc thời gian chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; kiên quyết không để dồn vốn giải ngân vào những tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các chương trình, dự án; huy động có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để bổ sung cho các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức và đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm và có hiệu quả trong công tác phối hợp, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại điểm cầu thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ khó khăn nhất hiện nay về thực hiện đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh là GPMB các dự án chậm và quỹ đất, đầu tư xây dựng các khu tái định cư còn nhiều khó khăn. Nhiều dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa hoàn thành quyết toán. Giải ngân vốn GPMB dựa án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn dẫn đến giải ngân nguồn vốn chậm. Dự án đường giao thông ven biển qua TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương hiện thi công chậm tiến độ. Nhà thầu tư vấn của các dự án chưa đáp ứng được yêu cầu. Các thủ tục liên quan đến dự án, các sở, ngành có liên quan của tỉnh chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Việc thẩm định các dự án, chủ trương đầu tư, thiết kế… cần phải được thực hiện nhanh, đúng các quy định của Nhà nước.

Thanh Hóa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Lãnh đạo huyện Quan Sơn phát biểu tại điểm cầu huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, nêu rõ: Thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, có tác động đến tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân. Những tháng đầu năm, việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Sở Công thương 4,2%, Sở Y tế 4,7%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình nông nhiệp và Phát triển nông thôn 6%, UBND huyện Tĩnh Gia 1,4 %, UBND huyện Vĩnh Lộc 12,3%... Đồng thời, việc triển khai các dự án đầu tư công còn nhiều yếu kém. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư chưa cao; GPMB của nhiều địa phương chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh có hướng dẫn hoặc chỉ đạo việc bố trí khu tái định cư theo hướng hợp lý về vị trí, giá đất, cơ sở hạ tầng, diện tích… Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh việc quy hoạch các nghĩa trang. Các dự án cấp huyện do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh việc quản lý dự án để bảo đảm về kỹ thuật, chất lượng. Khi có đề xuất việc ủy quyền của chủ đầu tư, các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh quyết định.

Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp hồ đập trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo không tăng tổng giá bồi thường GPMB đã xây dựng kế hoạch và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức giao ban hàng tháng đối với các dự án đã được phân công về tiến độ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Trong cuộc họp giao ban, các chủ đầu tư phải báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành có liên quan của tỉnh, của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh. Các chủ đầu tư rà soát từng dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và cam kết về GPMB với các địa phương. Chủ đầu tư thực hiện quyết toán các dự án đã hoàn thành, nhất là các chủ đầu tư có các dự án vốn đầu tư lớn phải làm việc cụ thể với nhà thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để báo cáo UBND tỉnh năng lực của các nhà thầu; Sở Xây dựng đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn và có giải pháp để nâng cao năng lực. Các thủ tục đầu tư phải qua Trung tâm hành chính công của tỉnh để kiểm soát đầu vào, đầu ra về thời gian. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm 30% về thời gian thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

Từ khóa:Đầu tư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]