(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thạch Thành đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và lựa chọn làm điểm dừng chân cho các dự án.

Thạch Thành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thạch Thành đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và lựa chọn làm điểm dừng chân cho các dự án.

Thạch Thành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng hạ tầng khu dân cư thị trấn Vân Du.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá về thu hút vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, phấn đấu tổng vốn huy động nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 14.500 tỷ đồng. UBND huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, phương án và chương trình hành động tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư; thực hiện minh bạch trong công tác đấu giá, đấu thầu dự án, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ. Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã được thực hiện tốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thực tế cho thấy, với những giải pháp trên đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động... Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn trong 2 năm 2020-2021 đạt 5.664,46 tỷ đồng (năm 2020 đạt 3.274,2 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; năm 2021 đạt 2.390,26 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ). Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 739,7 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 1.857,6 tỷ đồng, vốn dân cư 3.067,16 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển địa bàn 8 tháng năm 2022 là 1.955,9 tỷ đồng, đạt 68,4% kế hoạch. Từ nguồn vốn này, nhiều dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn, như: dự án đường giao thông từ xã Thành Mỹ qua xã Thành Yên vào Khu di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận, với tổng mức đầu tư 51,7 tỷ đồng (khi dự án này hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ khu vực Thành Yên - xã đặc biệt khó khăn); các dự án thủy lợi, như dự án hồ Ba Cầu, tổng vốn đầu tư 16 tỷ, hồ Bai Mạ 10,5 tỷ đồng, hồ Đá Mài 8,9 tỷ đồng, kè sạt lở sông Bưởi 15 tỷ đồng, nâng cấp đê bao Thạch Định 10 tỷ đồng, Trạm bơm tiêu úng Ngọc Thanh 8,7 tỷ đồng... Ngoài ra, còn có các dự án đường giao thông nông thôn, công trình trạm y tế, nhà văn hóa, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng đã và đang được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp. Đi đôi với đó, trên địa bàn huyện Thạch Thành cũng đã thu hút nhiều dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, với nhiều dự án, như: khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Thanh Hóa, tại 2 xã Thạch Tượng, Thạch Lâm, với tổng vốn đăng ký đầu tư 654,463 tỷ đồng; dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh, xã Thành Minh, của Công ty TNHH Xuân Lộc 610,6 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vân Du, do Công ty CP Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư 275 tỷ đồng; dự án xây dựng Thiền viện Tịnh Lạc tại thị trấn Vân Du 155,85 tỷ đồng; Nhà máy Chế biến nông sản xuất khẩu Thủy Nguyên tại xã Thành Tâm 40,898 tỷ đồng; dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, ổi, bơ công nghệ cao tại thị trấn Vân Du và xã Thành Tân 41,308 tỷ đồng và nhiều dự án khác. Những dự án này hoàn thành đầu tư xây dựng, đi vào sản xuất, kinh doanh sẽ phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với du lịch tâm linh trên địa bàn huyện Thạch Thành... Trên cơ sở xác định các khâu đột phá để hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, 8 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất huyện Thạch Thành tăng 16,3%; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 6,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%, thương mại - dịch vụ tăng 23%. Đây là mức tăng trưởng khá, trong điều kiện thời gian nửa đầu năm gặp khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát, giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tranh thủ tối đa những thuận lợi từ cơ chế, chính sách mới của Trung ương để tập trung chỉ đạo, điều hành các đơn vị, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ở từng thời điểm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, tăng thu nhập cho người dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số DDCI, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành tại các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển, đồng thời, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường quảng bá hình ảnh con người huyện Thạch Thành đến bạn bè trong nước. Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, thực hiện cam kết với nhà đầu tư về thời gian giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính sách tín dụng cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc đối với người lao động, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]