(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, nhằm quản lý tốt hoạt động vận chuyển, giết mỗ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bệnh động vật, ngăn chặn các bệnh truyên nhiễm nguy hiểm có thế lây lan sang người.

Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, nhằm quản lý tốt hoạt động vận chuyển, giết mỗ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bệnh động vật, ngăn chặn các bệnh truyên nhiễm nguy hiểm có thế lây lan sang người.

Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

Kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm tại Siêu thị BigC Thanh Hóa

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm quản lý tốt hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bệnh động vật, ngăn chặn các bệnh truyên nhiễm nguy hiểm có thế lây lan sang người. Đến năm 2025 có 100% cơ sở thu gom, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm thuộc diện cấp giấy phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% cơ sở giết mổ không thuộc diện cấp giẩy phải đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; 100% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được xóa bỏ. 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng được ít nhất 1 cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; 100% thịt gia súc, gia cầm kinh doanh, buôn bán xuất phát từ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm được đớng dấu kiểm soát giết mổ. Dán tem vệ sinh thú y trước khi lưu thông ngoài thị trường. 100% gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm được vận chuyển bằng phương tiện đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; 100% gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm xuất ra khỏi địa bàn cấp tỉnh được cấp giấy chứng nhận kiếm dịch; 100% gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ra, vào, đi qua địa bàn tỉnh được kiêm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; 100% các quầy hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trong chợ an toàn thực phẩm đáp ứng các điều kiện vệ sinh thú y. Xây dựmg thành công ít nhất 5 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn thực phấm trên địa bàn tinh được xác nhận theo Quyết định số 3075/QĐ- BNN-QLCL, ngày 20-7-2016 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phấm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tinh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyến các cấp và vai trò, trách nhiệm của người đứng đâu địa phưrơng, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện. Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước từ câp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm yêu cầu, phù hợp với sự phát triển của ngành và định hướng xuất khẩu trong thời gian tới. Nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong hoạt động vận chuyến, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gai súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và từ tỉnh ngoài.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý vận chuyến, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm trong Nhân dân, đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyễn, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, cơ sở giết mổ tập trung, Trung tâm đấu giá, trung chuyển vật nuôi, chợ đầu mối, phương tiện vận chuyển.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyển các cấp chỉ đạo trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh truyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc, có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y, để bảo vệ sức khoè cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm bảo đảm các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động vận chuyến, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]