(Baothanhhoa.vn) - Huyện Quan Hóa có 83.616,53 ha rừng. Là một trong những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn (KBT) thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và KBT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Phối hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa có 83.616,53 ha rừng. Là một trong những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn (KBT) thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và KBT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Phối hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại huyện Quan HóaCán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Quan Hóa kiểm tra rừng tại xã Nam Động.

Đồng chí Trần Ngọc Thông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa cho biết: Nhận thức rõ rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào, các năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Hóa và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng với chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng đã chung sức, đồng lòng bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Kết quả nổi bật là kinh tế lâm nghiệp ngày càng phát triển, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi vi phạm quy định Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhận thức của người dân về công tác lâm nghiệp cũng như thu nhập từ sản xuất nghề rừng được nâng lên. Độ che phủ rừng đến hết năm 2020 đạt 84,4%. Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp BV&PTR.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Quan Hóa đã ban hành kế hoạch hành động và chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị đối với các xã trên địa bàn. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo kiểm lâm viên địa bàn xã tham mưu cho đảng ủy các xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát tại đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ thôn (bản) cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác BV&PTR.

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa phối hợp với các ban của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị từ huyện đến xã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 6 tháng đầu năm 2021, đã lồng ghép tuyên truyền về công tác BV&PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được 134 cuộc với trên 6.000 lượt người tham gia. Trong đó, hội nghị tổ chức tại UBND các xã 46 cuộc với trên 700 lượt người tham gia, tại các bản 88 cuộc với trên 5.000 lượt người tham gia; phát thanh trên hệ thống truyền thanh được 319 lần; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy được 30 lần. Tổ chức cho hơn 62.040 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng (BVR), PCCCR. Để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phương án BVR, PCCCR trên địa bàn, huyện đã thành lập và hàng năm kiện toàn ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; 2 ban chỉ đạo thuộc chủ rừng Nhà nước. Xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ địa bàn cho từng thành viên phụ trách; xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp lực lượng BVR, PCCCR, chống buôn lậu lâm sản với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và biên phòng từ huyện đến các xã. Tổ chức luân phiên hội nghị giao ban với các lực lượng, các huyện vùng giáp ranh. Xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR vùng trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ” vận hành theo cơ chế 02. Điều tra, rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng với diện tích 1.158,96 ha tại 9 xã trọng điểm; khu vực sản xuất nương rẫy gần rừng tự nhiên trên địa bàn 6 xã với diện tích 285,88 ha; xác định nguyên nhân gây cháy và phương án BVR cụ thể. Chủ động phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới 107 bản hương ước, trong đó có nội dung quản lý, BV&PTR đối với cộng đồng.

Ngoài ra, đã thành lập 104 tổ đội BV&PTR, PCCCR ở thôn, bản trên địa bàn với 1.170 người tham gia; thường xuyên rà soát, bổ sung các loại phương tiện, dụng cụ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Hàng năm tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác BV&PTR, PCCCR tại các xã, thị trấn và 2 chủ rừng Nhà nước.

Hạt kiểm lâm đã chủ động thực hiện công tác chống khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép. Xác định vùng trọng điểm khai thác trái phép có diện tích 1.626,2 ha tại 16 bản thuộc 9 xã, vùng trọng điểm xâm lấn rừng gần 100 ha. Ngoài đưa kiểm lâm viên về công tác tại địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra an ninh rừng tại 9 xã trọng điểm rừng còn giàu tài nguyên và các tuyến đường trọng điểm; thực hiện nhiều giải pháp, từ công tác tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối tượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2021, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các xã, chủ rừng tổ chức tuần tra rừng được 930 lần với 5.040 lượt người tham gia, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 200 triệu đồng. Công tác cập nhật diễn biến tài nguyên rừng đạt trên 70% kế hoạch. Công tác thiết kế trồng rừng sản xuất tập trung năm 2021 với tổng diện tích 420 ha, đạt 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác BV&PTR tại huyện Quan Hóa vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: rừng tự nhiên cũng như rừng trồng năng suất và chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức về pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn thấp. Vẫn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa suy giảm cả về diện tích và chất lượng rừng bởi khai thác rừng trái phép, phá rừng lấy đất canh tác, săn bắt động vật rừng... Khai thác luồng và cây phụ trợ chưa đúng kỹ thuật, người dân chưa có ý thức thâm canh rừng trồng, đặc biệt là rừng luồng. Tại một số bản, việc tổ chức thực hiện quy ước BVR chưa có hiệu quả, chưa phát huy được vai trò của cộng đồng dân cư trong BV&PTR.

Thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát triển lâm nghiệp toàn diện và bền vững, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững. Bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ vững an ninh rừng ổn định, thực hiện phương châm BVR tại gốc, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, không để xảy ra cháy rừng và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển rừng.

Bài và ảnh: Thùy Dương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]