(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-12, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo hội và hội viên Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Sáng 4-12, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo hội và hội viên Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa.

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2025, công tác củng cố tổ chức và phát triển hội viện mới đã được Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa chú trọng. Đến nay, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa có 167 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội trực thuộc, trong đó có nhiều hội viên có chuyên môn cao ở lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thuộc các ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp.

Thực hiện tôn chỉ, mục đích của hội, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Đoàn Chủ tịch hội đã phân công nhiệm vụ, cử các đồng chí là lãnh đạo, hội viên có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để tham gia các hội nghị, hội thảo, hội đồng thẩm định và tư vấn phản biện cho các đề án, đồ án, dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của ngành và quốc gia thuộc các chương trình khung của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp tỉnh.

Các hội viên đồng thời là lãnh đạo chủ chốt các thành phố, thị xã, huyện, các sở, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp làm công tác quy hoạch, quản lý đô thị và đầu tư phát triển đô thị đều đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị tỉnh nhà, đề xuất tham gia các chính sách quản lý đô thị, đầu tư phát triển đô thị với cấp ủy và chính quyền các cấp.

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng BCH Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2025

Các hội viên thuộc Chi hội Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch - Kiến trúc, các cơ quan cấp tỉnh, chi hội các huyện, thị xã, thành phố, cũng đã tham gia trực tiếp vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quy hoạnh như: Tham gia nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng của đô thị ở các đô thị lớn của tỉnh, như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các huyện trong tỉnh…

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với sự tham gia đóng góp, phản biện của hội, nhiều nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch có quy mô lớn của tỉnh đã được phê duyệt. Nhiều đồ án được thực hiện nhanh, thời gian trình duyệt ngắn, chất lượng tốt, chớp được thời cơ và cơ hội để xúc tiến, thu hút đầu tư.

Hầu hết các đồ án, quy hoạch đều gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn, đã, đang và sẽ đầu tư đều có chất lượng quy hoạch và tính khả thi cao.

Nhiều hội viên của hội là tác giả của các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh, góp phần kêu gọi đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong công tác quản lý Nhà nước, các hội viên trực tiếp là lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thỏa thuận địa điểm và chủ trương đầu tư cho hàng trăm dự án, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch, cáp giấy phép xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng cho hàng nghìn công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ thứ V, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa xác định hoạt động trong điều kiện có nhiều điều kiện thuận lợi mới, khi tỉnh có nhiều chuyển biến lớn với chính sách đổi mới, hội nhập, thu hút đầu tư. Trên tinh thần “đoàn kết - đổi mới- sáng tạo - phát triển bền vững”, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa xây dựng phương hướng: Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức từ tỉnh hội đến chi hội cơ sở tương xứng với yêu cầu về phát triển đô thị trong tình hình mới; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của hội, trong đó coi trọng nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, lý luận về quy hoạch và quản lý đô thị, đóng góp tích cực vào sự phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thanh Hóa đạt được. Những hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bộ mặt đô thị - nông thôn đã có nhiều khởi sắc, nhiều khu đô thị mới hiện đại được đầu tư xây dựng, các đô thị cũ từng bước được sắp xếp, đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, qua đó có đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Mục tiêu của Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40% và 50% trở lên vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên, công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhất là quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển các vùng, miền cần phải thực hiện thật tốt, làm cơ sở, tiền đề quan trọng để tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò là một cực tăng trưởng mới của cả nước.

Với vị trí, vai trò của mình, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa cần tiếp tục tập hợp các nhà chuyên môn về quy hoạch và phát triển đô thị, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ của các hội viên, tổ chức và thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, phổ biến kiến thức mới để áp dụng trong nghiên cứu, lập và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Hội cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội; nâng cao năng lực, thúc đẩy sự tham gia tự nguyện của các nhà trí thức, kiến trúc sư, nhà quản lý, nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan quản lý chuyên môn các vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách, định hướng quy hoạch xây dựng phát triển đô thị; tiếp tục đóng góp xây dựng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh; kế thừa, theo đuổi tư duy phát triển đô thị bền vững trong hoạt động quy hoạch và phát triển đô thị; chú trọng cập nhật tri thức mới để giải quyết hiệu quả các vấn đề bức thiết của đô thị hiện nay; tăng cường tổ chức các chương trình, hội thảo, giao lưu học hỏi khảo sát thực tế trong nước và quốc tế về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, ứng dụng các bài học kinh nghiệm bổ ích vào phát triển đô thị ở Thanh Hóa.

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính tặng Bằng khen của Hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Phát huy vai trò, vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 36 ủy viên. Ông Lê Đình Nam tái cử chức Chủ tịch Hội.

Cũng tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Giấy khen của Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]