(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Khánh Vượng, xã Lộc Sơn (Hậu Lộc) thăm mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp của gia đình anh Luyện Hữu Phương, mới thấy quyết tâm, ý chí vươn lên làm giàu của người dân nơi đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lộc Sơn hôm nay

Lộc Sơn hôm nay

Mô hình kinh tế nông – lâm nghiệp của gia đình anh Luyện Hữu Phương, thôn Khánh Vượng, xã Lộc Sơn (Hậu Lộc) cho hiệu quả kinh tế cao.

Về thôn Khánh Vượng, xã Lộc Sơn (Hậu Lộc) thăm mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp của gia đình anh Luyện Hữu Phương, mới thấy quyết tâm, ý chí vươn lên làm giàu của người dân nơi đây.

Từ diện tích đất vườn và đất nông nghiệp kém hiệu quả, anh đã bàn với gia đình mạnh dạn chuyển đổi sang trồng giống cây nông - lâm nghiệp và cây cảnh. Năm 1987, anh thành lập Công ty Giống cây trồng nông - lâm nghiệp Lộc Phương Nam, với tổng diện tích đất sản xuất hơn 4 ha. Trong đó, cung cấp cho thị trường mỗi năm khoảng 10 loại giống, với trên 20.000 cây xanh đường phố các loại như: Sao đen, xà cừ, bằng lăng, hoa phượng... Bên cạnh đó, gia đình anh còn trồng nhiều giống cây ăn quả, như: Bưởi da xanh, bưởi Diễn, bưởi đào, hồng xiêm, nhãn, vải, na... Ngoài ra, còn có nhiều giống cây hoa cảnh như: Hoa giấy, sanh, si, tùng, bách... và các loại cây hoa trang trí khuôn viên khác. Nguồn cây giống được gia đình anh chủ động sản xuất và liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Bình quân, mỗi năm gia đình anh cung ứng trên 50.000 cây giống cho thị trường, tổng thu nhập bình quân khoảng 2 tỷ đồng/năm. Gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động lúc nông nhàn, với thu nhập 4,5-5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ gia đình anh Phương mà trên vùng đất Lộc Sơn này, nhiều hộ gia đình cũng đang vươn lên làm giàu từ các mô hình kinh tế. Lộc Sơn hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ để hướng tới xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Trong 5 năm qua (2015-2020), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành của huyện; đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, chủ động, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất trong toàn xã ước đạt 236 tỷ đồng năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,7 triệu đồng...

5 năm qua, xã đã chuyển được 20 ha đất lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại tổng hợp, các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn. Quy hoạch và nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ canh tác, tưới tiêu và vận chuyển thuận lợi. Tổng diện tích trồng lúa hàng năm là 506,82 ha. Năng suất cây trồng và tổng sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 2.997 tấn. Chăn nuôi chú trọng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. Thực hiện tốt nghị quyết của huyện ủy Hậu Lộc về việc vận động nhân dân dồn đổi ruộng đất, xã đã tiến hành dồn đổi ruộng đất, quy hoạch vùng lúa có năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển tích cực, nghề truyền thống được củng cố, duy trì và phát triển, như: Kinh doanh, buôn bán, hàn cơ khí, mộc, xây dựng, dịch vụ phục vụ sản xuất. Hoạt động của HTX nông nghiệp đã từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động trong các khâu dịch vụ nông nghiệp, mở được 20 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 2.500 lượt xã viên tham dự. Làm tốt công tác kiểm tra đồng ruộng, dự báo phát hiện kịp thời sâu bệnh, khuyến cáo cho xã viên cách phòng trừ, chăm sóc có hiệu quả. Đấu mối với các công ty giống cây trồng, cung ứng cho nhân dân trong xã các giống lúa mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao được 200 ha. Vận động nhân dân sản xuất mạ khay, gieo cấy bằng máy 2 ha, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Chương trình xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều công trình hạ tầng, cơ sở được đầu tư xây dựng như: Xây mới, sửa chữa trường học, khu công sở xã, chợ, trạm y tế, bãi rác, nhà văn hóa thôn, hệ thống đường bê tông, kênh mương nội đồng..., góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phúc lợi xã hội trong 5 năm qua đạt 141,7 tỷ đồng. Từ 14/19 tiêu chí năm 2015, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 2 thôn (Khánh Vượng, Đại Thống) đạt 14/14 tiêu chí và được công nhận thôn NTM. Xã đã được công nhận xã đạt NTM năm 2019.

Hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng xã hội hóa, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2019 toàn xã có 5/5 làng văn hóa được công nhận lại làng văn hóa cấp huyện. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2015 đạt 85%, năm 2019 đạt 88,4%. Các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Phát huy tính đoàn kết, thống nhất trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giáo dục được quan tâm đúng mức, thường xuyên chăm lo sự nghiệp giáo dục cả về cơ sở vật chất và chất lượng dạy và học, chất lượng đội ngũ giáo viên ở cả 3 cấp học. Cơ sở vật chất được nâng cấp, trách nhiệm đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo là 1,14%, hộ cận nghèo 2,85%. Đến nay, toàn xã đã có 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 85% hộ có xe máy, 90% hộ có điện thoại, 97% số hộ có nhà đạt chuẩn. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 88,2%. Toàn xã đã quy hoạch được 1 điểm đổ rác tập trung, góp phần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn được đảm bảo.

Đồng chí Trịnh Văn Toán, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Sơn, cho biết: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề để đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục vững bước tiến lên trong giai đoạn mới. Nhiệm kỳ tới, xã tập trung thực hiện 2 chương trình trọng tâm, đó là: Nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện tích tụ đất đai để đẩy mạnh phát triển vùng lúa năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét tinh thần, trách nhiệm đội ngũ, cán bộ đảng viên. Để thực hiện tốt 2 chương trình trọng tâm nói trên, xã đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy, chính quyền, nhất người là đứng đầu. Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng nâng cao hiệu quả và tăng nhanh giá trị sản xuất. Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc cải tạo nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng, các công trình trọng yếu phục vụ cho kinh tế - xã hội. Quan tâm công tác hoạt động tài chính - tín dụng, thực hành tiết kiệm đảm bảo nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của nhân dân. Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]