(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, thực hiện triệt để các chủ trương, chính sách của Nhà nư­ớc về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) trên địa bàn, đổi mới tổ chức quản lý, bảo vệ rừng (BVR) theo hư­ớng xã hội hóa, sau gần 11 năm (từ năm 2007-2018), Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã đư­a 191 kiểm lâm viên (KLV) về phụ trách 553 xã (trong đó có 421 xã có rừng và 132 xã có các cơ sở kinh ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kiểm lâm viên về địa bàn xã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng

Với mục tiêu giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, thực hiện triệt để các chủ trương, chính sách của Nhà nư­ớc về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) trên địa bàn, đổi mới tổ chức quản lý, bảo vệ rừng (BVR) theo hư­ớng xã hội hóa, sau gần 11 năm (từ năm 2007-2018), Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã đư­a 191 kiểm lâm viên (KLV) về phụ trách 553 xã (trong đó có 421 xã có rừng và 132 xã có các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản và nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật hoang dã).

Cán bộ, kiểm lâm viên địa bàn Hạt Kiểm lâm Như Thanh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Xuân Du (Như Thanh).

Đến nay, công tác kiểm lâm viên địa bàn (KLVĐB) đã thực sự có bư­ớc trưởng thành về tổ chức, phư­ơng thức hoạt động, phát triển về số lư­ợng và chất lư­ợng, đáp ứng yêu cầu tham mưu và thừa hành pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của tỉnh.

Cuối tháng 9-2018, chúng tôi có dịp khảo sát thực tế công tác BV&PTR tại huyện Như­ Thanh. Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Như Thanh và KLVĐB đã cùng chúng tôi đến thăm khu rừng thuộc xã Xuân Thái. Vừa hướng dẫn khách thăm trang trại rừng của gia đình, anh Vi Văn Hữu, thôn Ao Ràng (xã Xuân Thái), hồ hởi cho biết: Gia đình được UBND xã, hạt kiểm lâm tạo điều kiện thuận lợi, giao đất, giao rừng từ năm 2006, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng sản xuất, chăm sóc, BVR... Đến nay, gia đình đã trồng được 1,2 ha rừng sản xuất, trong đó chủ yếu keo, lim xanh và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng... Sau khi trồng, anh thường xuyên tỉa cành nhánh, phát cỏ, dọn thực bì để phòng cháy, đồng thời chủ động bón phân để cây luôn được bổ sung dinh dưỡng. Hằng tháng, nhất là thời điểm trời nắng nóng, khô hanh anh cùng với lực lượng KLVĐB và ban quản lý thôn, bản, chính quyền địa phương thường xuyên đi kiểm tra, tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR. Do chủ động chăm sóc và bảo vệ nên toàn bộ diện tích rừng do hộ gia đình anh làm chủ luôn phát triển xanh tốt, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, rừng được bảo vệ an toàn...

Đón chúng tôi trong tâm trạng phấn khởi, đồng chí Nguyễn Hữu Sang, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái, cho biết: Các năm vừa qua, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã đưa KLV về phụ trách địa bàn xã, tham mưu cho UBND xã Xuân Thái xây dựng, triển khai thực hiện phương án QLBVR, phương án BVR vùng trọng điểm, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm “4 tại chỗ”. Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách về BV&PTR, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm, tập trung chỉ đạo công tác BVR, PCCCR, quản lý lâm sản tại thôn, bản. Nhờ đó, Xuân Thái đã tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường củng cố lực lượng đủ mạnh, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt BVR, PCCCR, quản lý lâm sản. Ngoài ra, KLVĐB đã tham mưu cho UBND xã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật BV&PTR. Đồng thời, tổ chức cho các hộ ký cam kết BVR, PCCCR (các trưởng thôn, bản ký cam kết với chủ tịch UBND xã; chủ tịch UBND xã ký cam kết với chủ tịch UBND huyện về thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp); phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tham gia BVR, PCCCR có hiệu quả.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Thái: Xã có 8.500 ha rừng tự nhiên và 2.000 ha rừng trồng. Mặc dù với đặc điểm địa hình rộng, giao thông thuận lợi cho việc khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản, nhưng rất mừng tình hình an ninh rừng trên địa bàn xã từng bước ổn định. Toàn bộ diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hiện có được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng. Hầu hết các hộ dân trong xã đời sống được cải thiện, nhiều gia đình làm giàu từ nghề rừng như ông Hà Văn Thuyên, Phạm Văn Quý (thôn Ba Bái), Quách Văn Đạt (thôn Ấp cũ)... Rừng ở đây luôn phát triển xanh tốt, giữ vai trò phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn được hệ sinh thái tự nhiên bền vững.

Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Như Thanh, cho biết: Ngay từ đầu năm, hạt đã tham mưu cho huyện ủy ban hành các văn bản triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với chính quyền, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong công tác quản lý, BV&PTR; tham mưu, rà soát, bổ sung vào phương án quản lý BV&PTR trên địa bàn. Hạt đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền BVR, PCCCR với các ban, ngành chức năng của huyện và ký cam kết BVR đến từng hộ dân. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đề án tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, vướng mắc của nhân dân; tổ chức đối thoại với nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở... Đồng thời, hạt chỉ đạo KLVĐB xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên là tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân về công tác BVR. Trong 8 tháng năm 2018, hạt đã tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền công tác BVR ở thôn, bản cho hơn 386 lượt người; 15 hội nghị đối thoại nhân dân ở các thôn trọng điểm về an ninh rừng; 65 lượt phát sóng của đài truyền thanh huyện, xã. KLVĐB phối hợp với dân quân tự vệ, công an xã, các chủ rừng và nhân dân tổ chức 15 lần kiểm tra rừng tại gốc. Qua đó đã phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm về khai thác rừng trái phép, vi phạm các quy định PCCCR và 1 vụ vi phạm thủ tục hành chính.

Đư­ợc biết, xã Xuân Thái là 1 trong 17 xã của huyện Như­ Thanh và 553 xã trong toàn tỉnh đư­ợc Chi cục Kiểm lâm đư­a KLV về phụ trách địa bàn xã. KLVĐB đã phát huy vai trò thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mư­u cho chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có rừng thực hiện chức năng quản lý Nhà nư­ớc về rừng và đất lâm nghiệp. Cụ thể là tham mư­u cho các địa phư­ơng xây dựng và triển khai thực hiện phương án, kế hoạch quản lý, BV&PTR; phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật và xây dựng, thực hiện quy ư­ớc BVR; tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã; triển khai thực hiện công tác PCCCR; thanh tra, kiểm tra rừng và xử lý vi phạm pháp luật; tham mư­u về phát triển rừng và sử dụng tài nguyên rừng. Thành công nổi bật là KLVĐB đã góp phần quan trọng trong việc làm thay đổi căn bản về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phư­ơng, nhân dân và chủ rừng trong thực hiện công tác quản lý, BV&PTR. Trách nhiệm quản lý Nhà nư­ớc về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền cấp xã đã đư­ợc tăng cường. Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn đã vào cuộc mạnh mẽ, có tác động thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia công tác BV&PTR tại địa phương. Nhờ đó, tại nhiều xã ở khu vực miền núi, kinh tế rừng phát triển, đời sống ng­ười dân làm nghề rừng đư­ợc cải thiện, nhiều hộ làm giàu từ nghề rừng. Tình hình an ninh rừng trên địa bàn ổn định và phát triển bền vững; các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ở địa phương đư­ợc đẩy lùi, kiểm soát đư­ợc nguy cơ cháy rừng.

Sau 11 năm đ­ưa KLV về địa bàn xã công tác để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện công tác quản lý, BVR tại gốc, độ che phủ của rừng tỉnh Thanh Hóa đã tăng từ 37,6% (năm 2007) lên 53,03% (năm 2017) và tiếp tục giữ vững ổn định độ che phủ rừng, đồng thời nâng cao giá trị chất lượng rừng, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo và làm giầu từ kinh tế rừng ở các địa phương miền núi.


Bài và ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]