(Baothanhhoa.vn) - Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh) được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 27-4-2020, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài phục vụ cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng, mức đóng góp cụ thể như sau:

Kết quả thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021

Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh) được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 27-4-2020, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài phục vụ cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng, mức đóng góp cụ thể như sau:

Kết quả thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021Hạng mục kênh dẫn nước sau tràn kết hợp đường quản lý, vận hành công trình sửa chữa, nâng cao an toàn hồ Đập Cầu (Hà Lĩnh, Hà Trung).

(1) Đối với tổ chức hoạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh. (2) Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác đóng 15.000 đồng/người/năm. (3) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ.

Theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 1-6-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT tỉnh Thanh Hóa năm 2021, tổng kế hoạch thu quỹ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 86,61 tỷ đồng. Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố là 34,39 tỷ đồng; lực lượng vũ trang trong tỉnh là 779 triệu đồng; các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa là 1,4 tỷ đồng; các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài do Cục Thuế tỉnh quản lý là 50,01 tỷ đồng. Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh, Cơ quan quản lý quỹ PCTT cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai thu, nộp quỹ đạt kết quả cao nhất, tạo nguồn lực đáng kể ngoài ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kết quả thu Quỹ PCTT năm 2021 (tính đến ngày 8-12-2021), các đơn vị, địa phương đã thu, nộp và chuyển về tài khoản của Cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh được là 22,41 tỷ đồng, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể theo từng đối tượng thu, nộp như sau: Các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan tổ chức Đảng, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa thu được 1,94 tỷ đồng, đạt 120,6% kế hoạch; có 22/27 huyện, thị xã, thành phố thu, nộp chuyển về tài khoản của Cơ quan quản lý quỹ PCTT tỉnh, với số tiền là 12,63 tỷ đồng, đạt 47,69% kế hoạch. Riêng lực lượng vũ trang đóng góp quỹ là 797/797 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.Trong đó, một số huyện, thị xã, thành phố có số thu quỹ đang còn thấp, gồm: TP Thanh Hóa (37,4%), huyện Yên Định (34%), Thạch Thành (37%)... Theo báo cáo kết quả thu, nộp quỹ của UBND huyện, thị xã, thành phố gửi về cơ quan quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh, việc thu quỹ tại các doanh nghiệp do chi cục thuế cấp huyện quản lý đều đạt rất thấp; số doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý nộp trực tiếp về tài khoản của Quỹ PCTT tỉnh cũng mới được 3,9 tỷ đồng, đạt 7,7% kế hoạch, số thu này tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có quy mô, giá trị tài sản lớn, còn lại là các doanh nghiệp đang cố tình trốn tránh trách nhiệm đóng góp quỹ theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2021, Ban Quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và PCTT tỉnh đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 4584/SNN&PTNT-BQLQ ngày 8-10-2021 về việc đề nghị khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp quỹ PCTT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đề nghị các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thu quỹ năm 2021. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, người lao động trong phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 của Chính phủ. Theo tìm hiểu thực tế, hiện nay các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ PCTT tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Bài và ảnh: Thu Hòa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]