(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm 2021, huyện Thiệu Hóa tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, Thiệu Hóa có điều kiện huy động các nguồn lực để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Huyện Thiệu Hóa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Những tháng đầu năm 2021, huyện Thiệu Hóa tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, Thiệu Hóa có điều kiện huy động các nguồn lực để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Huyện Thiệu Hóa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Trong quá trình phát triển kinh tế, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các biện pháp phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thu hoạch cây trồng vụ đông năm 2020-2021 và tích cực triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 trong khung thời vụ, gắn với chuyển đổi cơ cấu các loại giống mới có chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế; đồng thời, nhân rộng trên địa bàn. Như sản xuất rau màu tập trung tại thị trấn Thiệu Hóa, các xã Tân Châu, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp, Thiệu Thành; nấm, mộc nhĩ, nuôi thỏ tại xã Tân Châu; lợn sạch tại xã Thiệu Vũ; ba ba tại xã Thiệu Hợp; chim bồ câu, gà ri mía, cá giống tại các xã Thiệu Thành, Thiệu Công... Đồng thời, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Khuyến khích, hỗ trợ các hộ liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, HTX kiểu mới, áp dụng khoa học - công nghệ; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa HTX, doanh nghiệp và nông dân. Ngoài ra, để hướng đến phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, huyện đã đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, quản lý dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Đi đôi với đó, huyện thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 17 trang trại chăn nuôi (12 trang trại lợn và 5 trang trại gia cầm) đạt quy định tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Huyện triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 và tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh năm 2021. Đến ngày 25-3, toàn huyện đã tiêm được 4.345 con trâu, bò, đạt 72% kế hoạch; 4.500 con lợn, đạt 65,6%; 55.000 con gia cầm, đạt 15,5%... và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Tổng giá trị nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 21,334 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 590 tấn, tăng 5,7%. Huyện kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh, dịch vụ của các HTX trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát các tiêu chí NTM cấp huyện, để bổ sung, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

Đi đôi với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện đôn đốc các xã triển khai lập quy hoạch chung thời kỳ 2021-2030; lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư mới; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2035. Huyện trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền đến năm 2040; chuẩn bị các điều kiện, tổ chức công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công các dự án chuyển tiếp và triển khai các dự án đầu tư công năm 2021 theo nghị quyết của HĐND huyện. Xây dựng đề án phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Quý I-2021, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 448,449 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hàng hóa 14,452 nghìn tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1.311 tỷ đồng, tăng 14,2%... Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 698,638 tỷ đồng, đạt 23,3% so với kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 243,6 tỷ đồng (vốn tỉnh 113,6 tỷ đồng, vốn huyện 130 tỷ đồng), vốn của các thành phần kinh tế khác 455,038 tỷ đồng. Đi đôi với đó, huyện tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, như: Hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện; hoàn chỉnh thủ tục cho 7 xã đấu giá đất với 101 lô, diện tích 13.253,3m2 và triển khai thống kê, kiểm kê đất đai năm 2021 tại các xã, thị trấn. UBND huyện đã giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 23.097,9m2. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất 21 lô, diện tích 2.708,7m2 tại xã Thiệu Toán. Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng tại các dự án, như: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Thiệu Hóa bảo đảm tiến độ, đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc; hoàn thành giải phóng mặt bằng Nhà máy Nước xã Thiệu Phúc, Khu Công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện, Dự án WB7 tại xã Thiệu Nguyên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh và vận chuyển kinh doanh cát thực hiện nghiêm túc quy định.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu, kế hoạch được đề ra và phân công cụ thể đến từng đơn vị, địa phương. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Huyện Thiệu Hóa tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân năm 2021; kiểm soát tái đàn, phòng chống dịch bệnh và trước mắt tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và chỉ đạo các xã đăng ký chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao năm 2021. Xây dựng, ban hành và thực hiện cơ chế hỗ trợ tích tụ, tập trung đất kém hiệu quả chuyển sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn kết hợp nuôi trồng thủy sản, thủy cầm, kết hợp nuôi cá ở diện tích trồng lúa, giai đoạn 2021-2025. Xây dựng sản phẩm OCOP, giai đoạn 2021-2025; đề án xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng, tu bổ, nâng cấp các tuyến đê; nạo vét, rỡ bỏ ách tắc, khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu thoát nước mùa mưa, lũ năm 2021. Tổ chức công bố, công khai quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045. Triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng đô thị, khu dân cư năm 2021. Tổ chức tu sửa, chỉnh trang các tuyến đường giao thông và cảnh quan đô thị thị trấn Thiệu Hóa; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, theo hướng hiện đại theo danh mục các dự án đầu tư năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; quan tâm chỉ đạo xử lý rác thải, nước thải ở các địa phương, đơn vị, các hộ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đồng thời, bổ sung kế hoạch sử dụng đất một số dự án trọng điểm và điều chỉnh quy mô ảnh hưởng đến diện tích sử dụng đất, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]