(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua đó, để nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có hiệu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Xuân chú trọng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua đó, để nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có hiệu quả.

Huyện Như Xuân chú trọng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Cát Tân chăm sóc cây ăn quả.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đề ra 3 chương trình trọng tâm, đó là: Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XDNTM, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 11 huyện miền núi; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 289-QĐ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về việc ban hành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo nhanh và bền vững và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực và phụ trách chỉ đạo điểm. UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn và hằng năm; đồng thời, bố trí ngân sách huyện để hỗ trợ cho các địa phương, hộ gia đình tham gia chương trình, tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công nhiệm vụ cho 54 cơ quan, đơn vị, đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy giúp đỡ hỗ trợ các xã, các thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo và chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hướng dẫn sản xuất cho hộ nghèo, như: Trồng rau màu, cải tạo vườn tạp, hướng dẫn làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm... Huyện chỉ đạo điều tra, rà soát, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ; ưu tiên nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động, có đất hoặc một phần đất canh tác nhưng thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất được hỗ trợ trước. Việc tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và cuối kỳ phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ; xác định rõ nguyên nhân nghèo, mức độ tiếp cận và dịch vụ xã hội cơ bản để xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho cả giai đoạn và từng năm phù hợp, sát tình hình thực tế; trong đó, huyện giao chỉ tiêu cụ thể giảm nghèo đến từng xã, thị trấn, từng thôn bản, khu phố và đến hộ gia đình. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vốn tự có trong nhân dân kết hợp vốn vay của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng để phát triển sản xuất; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế để chuyển giao cho nông dân. Đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng; gắn với tạo việc làm tại chỗ và đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập cho nhân dân nói chung; trong đó, có các hộ nghèo. Lựa chọn một số nội dung phù hợp với điều kiện miền núi, như: Hỗ trợ trâu, bò, dê, lợn nái sinh sản... để hỗ trợ phát triển sản xuất. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả chương trình, đề án thế mạnh của miền núi, như: Trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây công nghiệp ngắn ngày như mía, sắn; thực hiện mô hình trang trại nuôi bò cái sinh sản theo hình thức liên kết nhóm hộ nghèo kết hợp với hộ khá, lồng ghép vốn vay ngân hàng chính sách – xã hội kết hợp với vốn gia đình và dự án giảm nghèo khác để tăng tổng đàn và giảm chi phí chăm sóc cho hộ gia đình. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình XDNTM gắn với thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân. Quyết tâm phấn đấu với nhiều giải pháp tích cực nên đến nay tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có bước phát triển khá; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 17,02%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 29 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,5% theo chuẩn nghèo đa chiều... Ngày 7-3-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 275/QĐ-TTg công nhận Như xuân ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, đây là kết quả quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của huyện Như Xuân trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần tích cực thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 5,12 tiêu chí so với cuối năm 2015 và đã có 4 xã, 52 thôn đạt chuẩn NTM.

Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân, cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đồng thời, liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với XDNTM trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]