(Baothanhhoa.vn) - Huyện Hà Trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là dịch COVID–19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện cơ bản giữ được ổn định, một số ngành, lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hà Trung thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Huyện Hà Trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là dịch COVID–19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện cơ bản giữ được ổn định, một số ngành, lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển tích cực.

Huyện Hà Trung thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công nhân Công ty Thương mại và Dịch vụ Bamboo Vina, tại xã Yến Sơn (Hà Trung) trong ca sản xuất.

Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh vào đầu tư trên địa bàn; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, triển khai thực hiện đề án huy động vốn đầu tư phát triển, thời kỳ 2021-2025; phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025... Đi đôi với đó, huyện trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch trọng điểm trên địa bàn, như: quy hoạch sử dụng đất, thời kỳ 2021-2030; quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hà Trung đến năm 2035; quy hoạch các đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, Cừ, Gũ; các cụm công nghiệp Hà Long, Hà Lĩnh, Hà Dương, Hà Phong mở rộng, Bình Sơn, Phú Sơn... Đôn đốc các xã (không thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị) hoàn thiện lập quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Huyện xây dựng, triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư xây dựng năm 2021 và tổ chức ký cam kết tiến độ thực hiện GPMB các dự án. Chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những tồn tại, tháo gỡ vướng mắc cho các xã, thị trấn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đúng trình tự, thủ tục và áp dụng cơ chế, chính sách theo quy định; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Năm 2021, trên địa bàn huyện thực hiện GPMB 87 dự án, với tổng diện tích GPMB là 244,19 ha. Huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả đã kiểm tra 49 cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát hiện, xử lý vi phạm 33 cơ sở, phạt hành chính 57,4 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 8,985 triệu đồng. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn quản lý. Huyện tăng cường chỉ đạo việc tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn và hiện có 135/143 thôn tại 20/20 xã, thị trấn đã tổ chức ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải. Ban hành kế hoạch thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh; đồng thời, hướng dẫn các xã hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Hà Trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo các nhà trường hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2020-2021, triển khai năm học 2021–2022, chất lượng giáo dục đại trà đạt kết quả khá tốt. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm thực hiện có hiệu quả... Theo báo cáo của UBND huyện Hà Trung, năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,02%; trong đó, nông, lâm, thủy sản 4,13%; công nghiệp - xây dựng 18,12%; dịch vụ 16%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/năm. Diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 160 ha. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 92 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.015 tỷ đồng... Đồng thời, huyện tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí NTM năm 2021 và kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí năm 2021 đối với các xã, thôn đã đạt chuẩn NTM. Trong năm 2021, toàn huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn xã NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10 thôn đạt chuẩn thôn NTM, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 17,3 tiêu chí/xã. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2021 toàn huyện có thêm 3 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 4 sao.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022, huyện Hà Trung phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 16%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 100 ha; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 94 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng..., tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 100%.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, cho biết: Huyện tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ; tăng cường ứng dụng tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phát triển các sản phẩm OCOP. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y để phát triển có hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, nhất là nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; hoàn thành các tiêu chí NTM. Tiếp tục tạo điều kiện để kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Làng, thôn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn. Huy động các nguồn lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm mới cho người lao động.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]