(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Sáng 31-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Toàn cảnh Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và 252 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500 HTX và đơn vị thành viên thuộc Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Các đại biểu dự Đại hội

Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn tỉnh có 59 HTX được thành lập mới, tăng 14,1 % so với những năm 2011- 2015. Ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 1.066 HTX, 1 Liên hiệp HTX và 850 tổ hợp tác, với tổng số thành viên tham gia HTX là 203.624 người. Trong đó, có 673 HTX dịch vụ nông nghiệp, 142 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 18 HTX xây dựng, 67 quỹ tín dụng Nhân dân, 73 HTX th­ương mại - dịch vụ, 27 HTX giao thông vận tải, 21 HTX môi trường, 45 HTX khác.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa khóa V phát biểu khai mạc Đại hội

Không chỉ số lượng HTX thành lập mới vượt tới 66,7% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cũng có những bước tăng trưởng khá, với doanh thu bình quân của HTX đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 126,1% so với năm 2016; lãi bình quân một HTX tăng 76,3%; thu nhập bình quân của thành viên trong HTX tăng 120% so với năm 2016… Hiện nay, có 441 HTX (chiếm 42% tổng số HTX) tham gia đóng BHXH cho 2.760 lao động thường xuyên.

Đến nay, đã có 96% HTX trên địa bàn tỉnh hoàn thành tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Sau khi kiện toàn bộ máy hoạt động, các HTX đã có những chuyển biến tích cực, trong đó xác định rõ hơn tư cách thành viên tham gia HTX. Số vốn góp của từng thành viên cũng tăng lên, tạo điều kiện về nguồn lực, giúp các HTX mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Để tập hợp, hỗ trợ các HTX phát triển, trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực trong công tác tham mưu, tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có tác động tích cực đến tổ chức, hoạt động của KTTT, HTX, liên HTX, tổ hợp tác. Đồng thời, thực hiện tốt công tác truyền thông về KTTT; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 3.399 cán bộ quản lý và thành viên HTX; hỗ trợ xây dựng 89 mô hình HTX kiểu mới; ký kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn; kết nạp thêm 85 HTX làm thành viên; xây dựng một số mô hình HTX, tổ hợp tác do phụ nữ, thanh niên làm chủ; tư vấn, hỗ trợ 49 HTX hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn theo quy định và cho vay với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ 86 HTX tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho các HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, cơ hội giao thương, liên kết hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ…

Với mục tiêu, phương hướng: “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các thành viên”, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa xây dựng mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu cụ thể, như: Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, mỗi năm thành lập mới từ 25 HTX trở lên. Số thành viên tăng 1,5 lần so với cuối năm 2020. Thu hút ít nhất 65% số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn tham gia Tổ hợp tác, HTX; Khuyến khích các hộ gia đình ở địa bàn đô thị tham gia các HTX phi nông nghiệp. Doanh thu, lợi nhuận bình quân của HTX tăng mỗi năm 10% với năm liền kề trước đó. Thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 56 triệu đồng/năm/người, lãi bình quân một HTX đạt 304 triệu đồng/năm.

Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tập trung củng cố, đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh các giải pháp trọng tâm, trọng điểm nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; tích cực, chủ động tham gia với các cơ quan chức năng trong quá trình tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển KTTT, HTX.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự phát triển của lĩnh vực KTTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà nòng cốt là các HTX. Nhờ phát triển đúng hướng, năng động, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới công tác quản lý nên nhiều tổ hợp tác, HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kinh tế HTX đã trở thành một kênh huy động nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Các đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh với vai trò là tổ chức đại diện, tư vấn, hỗ trợ HTX. Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều cố gắng tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, giải pháp thúc đẩy KTTT, HTX đổi mới, phát triển; triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ đối với HTX, thành viên, nhất là công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và thành viên HTX; hỗ trợ HTX tiếp cận vốn; xúc tiến thương mại; xây dựng mô hình HTX kiểu mới, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tổ chức các phong trào thi đua, động viên các HTX, người lao động hăng hái lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đẩy mạnh phát triển KTTT, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTTT đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Thực hiện tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, KTX, về bản chất, cơ chế hoạt động của hợp tác xã kiểu mới, vị trí, vai trò của KTTT, HTX trong giai đoạn phát triển mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển KTTT, HTX.

Tập trung củng cố các HTX hiện có theo Luật HTX năm 2012; tích cực vận động, hướng dẫn thành lập các HTX mới; xử lý dứt điểm những tồn đọng ở các HTX, giải thể các HTX chưa chuyển đổi, HTX yếu kém hoặc chuyển sang hình thức kinh tế khác. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX mới hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, các HTX gắn với sản phẩm đặc trưng làng, xã theo lợi thế của từng địa phương. Đẩy mạnh phát triển các HTX áp dụng sản xuất theo hướng công nghệ cao, mô hình sản xuất cây, con đặc sản... theo hướng tạo ra giá trị gia tăng cao trong sản xuất. Ưu tiên các doanh nghiệp liên kết với HTX để tổ chức sản xuất, liên kết với nông dân để thành lập HTX nhằm tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý vào sản xuất.

Các HTX cần chủ động, tích cực chấn chỉnh và đổi mới cả về tổ chức và phương thức, nội dung hoạt động, bảo đảm theo các quy định của pháp luật và đúng bản chất của tổ chức KTTT theo các nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm. Thực hiện đổi mới cả về quan hệ sở hữu, cơ chế quản lý và phương thức phân phối trong HTX; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh nhằm huy động các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, từ đó thu hút nhiều thành viên tham gia vào HTX.

Liên minh HTX tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, đại diện, tư vấn, hỗ trợ đối với sự phát triển của KTTT, HTX; đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền về phát triển KTTT, về vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với sự phát triển của HTX, thu hút hầu hết HTX trên địa bàn tỉnh là tổ chức thành viên của Liên minh HTX tỉnh; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để tăng vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh, bảo đảm tự chủ và hoạt động hiệu quả; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, thành viên HTX; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Liên minh HTX tỉnh; mở rộng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu HTX, liên hiệp HTX; chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của HTX để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, bổ sung các chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX phát triển; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực trong khu vực KTTT, HTX gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về KTTT, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các HTX và Liên minh HTX tỉnh hoạt động thiết thực, hiệu quả; tránh tình trạng buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu, không đúng đối với tổ chức, hoạt động của HTX. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT cấp tỉnh, cấp huyện để thống nhất, đồng bộ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa KTTT ngày càng phát triển hiệu quả và bền vững.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa khóa VI ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa khóa VI gồm có 37 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 10 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016-2020.

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Hợp tác, đổi mới, đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả và bền vững

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]