(Baothanhhoa.vn) - Hiện trên địa bàn tỉnh, các cấp độ quy hoạch được triển khai đồng bộ, tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều được phê duyệt quy hoạch chung (đạt 100%), với chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Hiện trên địa bàn tỉnh, các cấp độ quy hoạch được triển khai đồng bộ, tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều được phê duyệt quy hoạch chung (đạt 100%), với chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao.

Một góc TP Thanh Hóa hôm nay.

Quy hoạch đi trước một bước, bảo đảm tầm nhìn dự báo, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch hóa đầu tư và thu hút dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, quản lý quá trình phát triển đô thị, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có 31 đô thị và 1 khu kinh tế (2 thành phố, 1 thị xã, 28 thị trấn và Khu Kinh tế Nghi Sơn) thực hiện quy hoạch và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt... TP Thanh Hóa, hiện tổng số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được lập và phê duyệt là 16/18, với tổng diện tích 11.461,55 ha/15.500 ha, chiếm 74% (chưa kể 2 phân khu nội thị dân cư cũ đông đúc và đã ổn định). Trước thời điểm quy hoạch chung TP Sầm Sơn được phê duyệt vào năm 2017, đã có 5 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được lập và phê duyệt với tổng diện tích 2.377,87 ha, chiếm 53%. Thị xã Bỉm Sơn, trước thời điểm quy hoạch chung thị xã được phê duyệt vào năm 2013, đã có 7 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được lập và phê duyệt với tổng diện tích 2.717,08 ha, chiếm 41%... Khu Kinh tế Nghi Sơn, hiện tổng số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được lập và phê duyệt là 12.

Thực tế cho thấy, nội dung các đồ án bảo đảm hàm lượng nghiên cứu lập quy hoạch bài bản, chuyên sâu nên kết quả các đồ án được cải thiện nhiều trong những năm qua. Bên cạnh đó, việc kiểm soát năng lực của đơn vị tư vấn đã góp phần không nhỏ nâng cao tầm nhìn chiến lược, chất lượng của đồ án quy hoạch. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được triển khai thực hiện chặt chẽ trong thực tiễn thông qua tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt và tăng cường kiểm tra thực hiện quy hoạch xây dựng qua việc cấp giấy phép xây dựng. Để thực hiện tốt chức năng quản lý ngành, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị quản lý về quy hoạch xây dựng, nhất là các địa bàn có khối lượng đầu tư xây dựng lớn... Như ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11–11-2014 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17–2-2016 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định 699/2017/QĐ-UBND ngày 7-3-2017 về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được quán triệt và triển khai sâu rộng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được chấn chỉnh kịp thời, công tác cấp giấy phép xây dựng đi vào khuôn khổ theo quy định. Tuy nhiên, năng lực của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của đồ án quy hoạch. Tầm nhìn quy hoạch chưa xa, dự báo phát triển chưa chính xác dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, tốn kém về thời gian và nguồn lực xã hội.

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng về phát triển kinh tế - xã hội, việc dự báo phát triển đô thị trong quy hoạch xây dựng luôn đặt ra những yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Trong đó, chú trọng việc cập nhật liên tục những ảnh hưởng, nhân tố mới về phát triển kinh tế trong đồ án quy hoạch... Thực tế cho thấy, công tác lập quy hoạch địa bàn tỉnh đã khó, nhưng quản lý xây dựng theo quy hoạch còn khó hơn. Bởi quản lý xây dựng đô thị là một quá trình thực tiễn, luôn luôn phải xử lý các tình huống cụ thể trực tiếp tại địa phương, nhất là trên địa bàn tỉnh với những đặc thù khác nhau (miền núi, đồng bằng, ven biển và có nhiều vùng với văn hóa lối sống khác nhau), có những biến động liên tục. Để thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị thì công tác quy hoạch đô thị và quản lý theo quy hoạch phải cùng được quan tâm một cách đúng mức.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, cho biết: Thời gian tới, sở tập trung chỉ đạo để tăng cường công tác lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch. Công tác quy hoạch phải được ưu tiên đầu tư đi trước để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị. Đồng thời, phải đáp ứng tốt yêu cầu về dự báo gắn sát với thực tiễn và xu hướng phát triển của xã hội, thật sự trở thành nền tảng cho việc tạo dựng nguồn lực phát triển đô thị.

Tạo dựng nguồn lực phát triển đô thị từ chính nội lực của đô thị. Cùng với các nguồn hỗ trợ phát triển mà đô thị có được, cần chú trọng việc đổi mới cơ chế, chính sách phát triển đô thị trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý quy hoạch, quản lý thị trường bất động sản; quản lý đầu tư xây dựng, quản lý khai thác sử dụng công trình đô thị. Thông qua các giải pháp về quy hoạch đô thị kết hợp với các chính sách phù hợp để huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư cho phát triển đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến trình nâng cấp chất lượng đô thị hóa. Đẩy mạnh việc đổi mới tư duy trong quản lý Nhà nước về đô thị đi đôi với việc nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Tăng cường phân cấp quản lý đô thị; nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền đô thị các cấp; tổ chức bộ máy tinh giản, gọn nhẹ, nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực quản lý; đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế trình độ, kinh nghiệm và kiến thức. Cần chú trọng phát huy vai trò và trách nhiệm làm chủ của cộng đồng, của người dân đô thị. Việc xây dựng và duy trì chất lượng đô thị phụ thuộc một phần quan trọng trong ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Do đó, cần có giải pháp tích cực để cộng đồng dân cư nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm tham gia xây dựng và quản lý đô thị được cụ thể hóa ngay từ trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân.


Bài và ảnh: Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]