(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9 - 9, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai của một số dự án giao thông, dự án văn hóa dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020; tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc dự án tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai một số dự án giao thông, dự án văn hóa

Chiều 9 - 9, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai của một số dự án giao thông, dự án văn hóa dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020; tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc dự án tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai một số dự án giao thông, dự án văn hóa

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh; UBND các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Đông Sơn, Triệu Sơn và TP Thanh Hóa, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở rà soát việc thực hiện và đề xuất của các chủ đầu tư, hiện có 4 dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa trên địa bàn tỉnh được chủ đầu tư xác định là không giải ngân hết kế hạch vốn được giao năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn.

Theo đó, dự án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, giai đoạn 2 (các hạng mục giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư), kế hoạch vốn được giao là 9,5 tỷ đồng, dự kiến sẽ giải ngân 1,5 tỷ đồng, số vốn không có khả năng giải ngân là 8 tỷ đồng.

Dự tôn tạo khu di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc có kế hoạch vốn giao 35 tỷ đồng, số vốn dự kiến giải ngân 1,1 tỷ đồng, số vốn không giải ngân hết là 33,9 tỷ đồng.

Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, do UBND huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư, kế hoạch vốn giao 10 tỷ đồng, số vốn dự kiến giải ngân 5 tỷ đồng, số vốn không giải ngân hết là 5 tỷ đồng.

Dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, các hạng mục do UBND TP Thanh Hóa làm chủ đầu tư, kế hoạch vốn giao 21,85 tỷ đồng, dự kiến giải ngân 7,14 tỷ đồng, số vốn không giải ngân hết là 14,71 tỷ đồng.

Nguyên nhân không thể giải ngân hết số vốn của các dự án nêu trên là do ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh của các dự án khác, phát sinh các thủ tục cần xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, tư vấn thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án văn hóa bị chậm. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh trong giải quyết các thủ tục đầu tư dự án chưa chặt chẽ dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện; khó khăn trong GPMB do chưa đầu tư được các khu tái định cư.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai một số dự án giao thông, dự án văn hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị

Căn cứ đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các chủ đầu tư, các quy định hiện hành và tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn nội bộ của 3 dự án với tổng vốn hơn 26,2 tỷ đồng, điều chỉnh kế hoạch vốn của 1 dự án để bố trí cho các dự án khác với tổng vốn 35,4 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai một số dự án giao thông, dự án văn hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể và có cam kết với các đơn vị tư vấn về thực hiện dự án, nếu chậm trễ thì thay đơn vị tư vấn khác. TP Thanh Hóa tích cực hơn nưa trong công tác GPMB, nhất là đầu tư xây dựng khu tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất điều chuyển phần vốn không giải ngân được liên quan đến 3 dự án sang GPMB và 1 dự án điều chỉnh cho dự án khác.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai một số dự án giao thông, dự án văn hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc dự án tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, theo báo cáo của Sở Giao thông – Vận tải (GTVT), dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (tuyến chính), dài 11,2 km, qua địa bàn TP Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn; tổng mức đầu tư 1.485 tỷ đồng (trong đó, phần do Sở GTVT làm chủ đầu tư 954,5 tỷ đồng; phần giải phóng mặt bằng (GPMB) do các địa phương làm chủ đầu tư là 530,5 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn đã giao cho Sở GTVT đến nay là 287,4 tỷ đồng; trong đó xây lắp 254,3 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 225,6 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 28,6 tỷ đồng), chi khác 32,8 tỷ đồng. Năm 2020, dự án được giao 174,6 tỷ đồng, trong đó xây lắp 157,6 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 129 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 28,6 tỷ đồng), chi khác 17 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân 67,8/174,6 tỷ đồng, đạt 40%. Kế hoạch vốn đã giao cho các địa phương 142,4/530,5 tỷ đồng, đạt 27%. Mặt bằng đã bàn giao là 10,1/11,2km.

Thực hiện giai đoạn 2, Sở GTVT đã bàn giao cọc mốc GPMB cho các địa phương ngày 30 -12-2019 và đến nay các địa phương đã thực hiện xong bước trích đo địa chính, đang thực hiện công tác kiểm kê và áp giá bồi thường. Theo cam kết thì các địa phương sẽ bàn giao phần đất nông nghiệp, đất khác trước tháng 5-2020 và đất thổ cư trước 30-9-2020 (riêng TP Thanh Hóa chưa cam kết thời gian bàn giao phần đất thổ cư do chưa xác định được tiến độ xây dựng khu tái định cư).

Khó khăn, vướng mắc giai đoạn 1 được xác định là do tiến độ GPMB của các địa phương chưa đáp ứng được tiến độ của dự án; nhất là hiện nay, UBND tỉnh đã bố trí vốn năm 2020 thêm 100 tỷ đồng cho gói thầu xây lắp, đạt 80% giá trị hợp đồng, do đó cần phải GPMB xong giai đoạn 1 để có thời gian cho nhà thầu hoàn thiện các hạng mục công trình.

Dự án đoạn từ cầu Nỏ Hẻn (Triệu Sơn) đến đường tỉnh 514 thuộc dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, kế hoạch vốn giao do Sở GTVT làm chủ đầu tư đến nay 12 tỷ đồng; trong đó, năm 2020 là 8 tỷ đồng, đã giải ngân 6,85/8 tỷ đồng, đạt 86%. Vốn còn lại chưa giải ngân sẽ bố trí để triển khai thực hiện công tác thi công, rà phá bom mìn và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao năm 2020 trước 30-11-2020. Kế hoạch vốn giao cho các địa phương để GPMB là 32 tỷ đồng, trong đó huyện Triệu Sơn là 28,5 tỷ đồng, huyện Thọ Xuân là 3,5 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai một số dự án giao thông, dự án văn hóa

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc phát biểu tại hội nghị.

Hiện vốn bố trí cho dự án đến nay rất ít, không đủ để thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Dự án từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân thuộc dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, kế hoạch vốn giao đến nay cho Sở GTVT là 9 tỷ đồng; trong đó, năm 2020 là 5 tỷ đồng và đã giải ngân 3 tỷ đồng, đạt 60%. Vốn còn lại chưa giải ngân là 2 tỷ đồng sẽ bố trí để triển khai thực hiện công tác thi công, rà phá bom mìn và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao năm 2020 trước 30-11-2020. Kế hoạch vốn giao cho các địa phương để GPMB là 35 tỷ đồng (trong đó, huyện Triệu Sơn là 25 tỷ đồng, huyện Thọ Xuân 10 tỷ đồng).

Sau ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án thuộc dự án tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu bố trí nguồn vốn cho việc thực hiện các dự án, kể cả phần GPMB và thi công, phấn đấu trong khoảng 2 năm các dự án cơ bản hoàn thành.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]