(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới trong giai đoạn tới có tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; từ đó, xác định mục tiêu, định hướng phát triển của kế hoạch năm 2021 phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023; đồng thời, chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Cục Thống kê tỉnh căn cứ hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê, khẩn trương hướng dẫn các ngành, địa phương chuyển đổi năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 của ngành, địa phương mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Xem chỉ thị tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]