(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-8, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định tổ chức khám bệnh, tư vấn miễn phí cho 400 đối tượng chính sách, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Quảng Chính (Quảng Xương), Định Hòa (Yên Định).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NQ4buVw6ly4bq14buJw7Vz4buVOeG6tUHhuq7hurXhuqRoc+G6tXLhu5fhu5Fz4bq14buz4buVxqHhurXEqeG7lXThurXhuqnDosOi4bq1a8aw4buX4bq1QeG6rnhz4buZ4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXhu7nDqcSp4buVOeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1xKlldOG6tUHDgeG7seG7l+G6teG6pOG6ueG6tUHhu7dv4bq1bHLhurXEqXXhurXhu5V04bq5c+G6tcSp4bq9c+G7leG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3PhuqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s8Oj4bq1U+G7meG6ueG6qOG6teG6pcOiLWQ54bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S+G6u+G7l+G6teG7lcO5xKnhurU+4bq14buU4bq54bq1U+G7q+G7l+G6teG7s+G7lcaw4buX4bq14buVeOG7s+G6teG6pHbhu5fhurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVLZeG6tXDhu5V0ZeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bu0w4Hhur1z4buZ4bq1POG6ruG7r3Phu5k54bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S2XhurVw4buVdGXhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tT7DsnPhurVL4budc+G7leG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1cOG7lcOpcuG6teG7icO1c+G7lTnhurVB4bqu4bq14bqkaHPhurVy4buX4buRc+G6teG7s+G7lcah4bq1xKnhu5V04bq14bqpw6LDouG6tWvGsOG7l+G6tUHhuq54c+G7meG6tcSp4buVxqFz4buV4bq14bu5w6nEqeG7lTnhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tcSpZXThurVBw4Hhu7Hhu5fhurXhuqThurnhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1xKl14bq14buVdOG6uXPhurXEqeG6vXPhu5XhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9z4bq1QeG7t8Oyc+G6tWvhu51l4bq14buJ4bq5c+G6teG6p+G6teG6rMOq4bq14bu0w4Hhur1z4buZ4bq1xKjhu5XGoXPhu5XhurXDoOG7tMOB4bq9c+G7meG6tTzhuq7hu69z4buZ4bqhOeG6tUvhu51z4buV4bq14buUw7pl4bq1w6A+w7Jz4bq1S+G7nXPhu5XhuqFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqlZOG6reG6py/huqlkauG6q+G6pWLhuqtiw6JjQeG6pWThuqnEkXFiYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tS/Do+G6tcSow6nEqeG6teG7icOpxKnhurXhu7nEkOG6teG7iMO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tUvhurvhu5fhurXhu5XDucSp4bq1PuG6teG7lOG6ueG6tVPhu6vhu5fhurVw4buVw6ly4bq14buJw7Vz4buV4bq1xKnhu5V04bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurXhuqzDquG6tUvhu51z4buV4bq14buUw7pl4bq1w6A+w7Jz4bq1S+G7nXPhu5XhuqHhurXhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu7Lhu5jhu7hhQOG7uOG6tVPhu5nDgeG6qOG7kXPhurVRZ3PhurXhu5Thu5fhu43DgTnhurXhu7Lhu5V14bq14buY4buXw6ly4bq1a8awxKnhurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVL4bq74buX4bq14buVw7nEqeG6tT7hurXhu5ThurnhurVT4bur4buXOeG6tUHhu7fhuq55c+G7meG6tWt04bq5c+G6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUE34bq1xKjhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVw4buVw6lyOeG6tcSp4buVw4Jl4bq14buJw7Vz4buV4bq1c+G7lWdz4bq1a+G6u3ThurVxaXPhurVz4bq54bqo4bq1ceG6ueG6tXLhu6tB4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tcSpw6nEqeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6tcSp4burc+G7meG6tWvhu6lz4buZ4bq1anThurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurVQ4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq1QOG7sXPhu5nhurXhu5V44buz4bq14bqk4bq54bq1xKjFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6teG6rMOq4bq14buV4bur4buX4bq1xKnDg2XhurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVL4bq74buX4bq14buVw7nEqeG6tT7hurXhu5ThurnhurVT4bur4buX4bq1cOG7jUHhurXhu5V44buz4bq14bqkduG7l+G6teG7iMO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tUtl4bq1cOG7lXRl4bq14buVw4HhuqjDtXPhurXhu7TDgeG6vXPhu5nhurU84bqu4buvc+G7meG6tS3hurXhu4nDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurXhuqTDteG6tUHhu5dz4buV4bq1xKnDg2XhurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVL4bq74buX4bq14buVw7nEqeG6tT7hurXhu5ThurnhurVT4bur4buX4bq1c+G7leG7h3LhurXhu7Phu5XDqUHhurXhu5Xhu5fDtXPhurXhu7l2cuG6teG6pOG6ueG6teG6rOG6tOG6tUHhu7fGoeG6tXDhu53hu7PhurVB4buVd+G7l+G6tcSpw6nEqeG6teG7icO1c+G7leG6tXHhuqrhurVzdeG7l+G6tcSp4buVw4Fz4buZOeG6teG7icO1c+G7leG6tXHhuqrhurVB4buXcuG6tXLhurvEqeG7leG6tXN14buX4bq14bu34buXw7Jz4buZOOG6teG7meG7l8OA4buz4bq1xKnhu5V04bq1xKnDqcSp4bq1a8aw4buX4bq1QeG6rnhz4buZ4bq1c+G7meG7lcOodDnhurXhu5nhu5dl4bq1a+G7m3Phu5XhurXEqeG7lcahc+G7leG6teG7ucOpxKnhu5XhurVr4bqueMSp4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tcSpw61z4bq1auG7ncSp4buV4bq14bqk4bqi4bq14bqo4bq1QeG7jeG6tcSp4buVaEHhurVx4bqueHPhu5nhurXEqWV0OeG6teG7mXXhu7PhurXhu7Phu5Vpc+G6teG7meG7l+G6vXLhurXEqeG7leG7l+G6teG7s+G7lcah4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t+G7neG6teG6pOG6ueG6teG7meG7l+G6vXLhurVB4bq94buX4bq1xKnhu5V04bq1xKnDqcSp4bq14buJw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1QcOB4bqo4buNc+G6tUHhu7fDsnNh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqlZOG6reG6py/huqlkauG6q+G6pWLhuqtiw6JjQeG6p+G6peG6qeG6p3HDomHhu6Hhu7Phu5nhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PEqMOpxKnhurXhuqg54bq14buJw6nEqeG6teG7ucSQ4bq1cOG7lcOpcuG6teG7icO1c+G7leG6tcSp4buVdOG6tUHhu7dv4bq1bHLhurXEqXXhurXhu5V04bq5c+G6tcSp4bq9c+G7leG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4bu3dHPhu5nhurVq4bud4buz4bq1c+G6ueG6qDnhurXEqcOpxKnhurXhuqg54bq14buJw6nEqeG6teG7ueG7n+G6tcSpw4Nl4bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S+G6u+G7l+G6teG7lcO5xKnhurU+4bq14buU4bq54bq1U+G7q+G7l+G6tWvDquG6tUHhu4Nz4buZ4bq14bqpw6LDouG6teG7s+G7lWlz4bq14bu1w4HhurnhurXhuqR24buX4bq1QeG7sXPhu5nhurVw4buXc+G7leG6teG7s+G7lcah4bq14bqr4bqn4bq1QeG7t+G7l8O1w4HhurVr4bupc+G7meG6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6tWvGsOG7l+G6tUHhuq54c+G7meG6tcSp4buVxqFz4buV4bq14bu5w6nEqeG7lTnhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tcSpZXThurVBw4Hhu7Hhu5fhurXhuqThurnhurVB4bu3b+G6tWxy4bq1xKl14bq14buVdOG6uXPhurXEqeG6vXPhu5XhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9z4bq1xKnDg2XhurXhuqfhurXhuqzDquG6tUHhu7fDsnNh4bqjL+G7s8Oj

Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]