(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-7, tại TP Thanh Hóa, Công ty CP Vacxin Việt Nam (VNVC) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, UBND TP Thanh Hóa và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7nkDhu7bhu7jhu5Thu5A84bu14bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhu4Phu5jEkOG7lOG6suG7uOG7tCbhu6xS4buS4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6suG7uOG7lMOTUeG6suG7iOG7mCVS4buS4bqydWd14bqv4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhuqAv4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tuG7uEsp4bu4LcSQUOG7lOG7klLhu7PhurLhu55A4bu24bu44buU4buQPOG7teG6tuG6ouG7mUVS4buS4bqyw4LDgi1C4bu34bqy4bu44bq44buU4bqy4buVw7ThurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG7t+G6suG6r+G7plLhu5LhurLhu7g84bqy4bqvw7ThurJ1xJDhu4gp4buUUuG6snXhu5Thu47hu7jhurJnxJBR4bqyw4F1Z3Xhuq/DgOG6skrhurzhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqyUMOU4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6snVndeG6r+G6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bu54bqy4buV4buu4buU4bqyxKg74bqy4buIVOG6skrhurjhu5ThurLEqOG7lOG7jlLhurJQ4bq8UuG7mOG6skrhurhT4bqy4buZWOG6suG7peG6suG7uMOS4bu34bqy4buXxINn4bqx4bqy4buVw7ThurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6siHDieG6slHhu6jhu7jhurLhu7bFqOG6skrhu6xS4bqyIeG7muG6suG7uOG7tDvhu4jhurLhu7jhu5hA4buo4buI4bqyxIPhu6jhurLhu6XhurLhu7jDkuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4buIS1Lhu7hL4bu04bu14bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6ssSo4bu44buYQFHhu4rhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurLhuqrhuqzhurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqm4bqk4bqqw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L8OCROG6pEIvw4JD4bqkxKjhuqzDguG6tOG6rELhuqbhuqjhu7jhuqrhurRCQsOCUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69DQ+G6rOG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG7g+G7mMSQ4buU4bqy4bu44bu0JuG7rFLhu5LhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7uEZR4bqy4bu44buUw5NR4bqy4buI4buYJVLhu5LhurJ1Z3Xhuq/hurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7iEtS4bu4S+G7tOG7teG6tuG6ouG6r0Xhu4jhurJK4bq44buU4bqy4buK4buUw5VA4bqy4buI4bq+4bu44bqy4buKw4pS4buS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurJ1Z3Xhuq/hurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bueQOG7tuG7uOG7lOG7kDzhu7XhurbhuqJ1Z3Xhuq/hurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6slDDieG6suG7uOG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6siHEkOG7iCnhu5RS4bqyUOG7rlLhurJS4buYR+G7uOG6suG7oOG7mEDhurIhO+G7iOG6slHhu5Thu4xS4bqyxIPhur7hu4jhu7fhurLhu4hU4bqySuG7msSQ4bqy4buI4buY4buc4bqy4bu44bq44buU4bqy4buVVcSQ4bqyUuG7mMOJ4bqy4bu2xajhurJDIuG7t+G6skomVlLhu5LhurLEgz3hu5ThurLhu4Phu5jhur7hu4jhurJn4buYR+G7uOG7t+G6suG7g+G7mEDhurLEqEZS4bqy4buIJuG6siJS4bqyw7Thu5gj4bqyw6kmUuG7kuG7t+G6ssOd4buYJlZS4buS4bqy4bq34bumUuG7kuG6ssOpJuG7rFLhu5Lhu7fhurLhu5XDtOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6ssOd4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6suG6quG6rOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqzhuqREw50p4bu14bqyxKjhu5Thu7bDnVDEkDzhu7PhurLhu4pQU+G7iOG7oOG7teG6slHEkOG7tOG7kuG7lFItUEvhu5Dhu7jhu7PhurLEkEDhu7hT4bu14bqyUcSQ4bu04buS4buUUi3hu7Thu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLEkEDhu7hT4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L8OCROG6pEIvw4LhurThuqTEqOG6rMOC4bqkw4LhuqjhuqThurThu7hE4bqs4bqqQ1BCLeG6quG6quG6tERCQ0PDgi1DQ+G6pkLDguG6rOG6rOG6pOG6pOG6tOG6tOG7ueG7nsOd4buS4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24buD4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6snVndeG6r+G6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bueQOG7tuG7uOG7lOG7kDzhu7XhurbhuqLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7uEZR4bqy4buIVOG6suG7uOG7qlLhu5LhurLEqOG7lOG7jlLhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu5jhu6xS4bqy4bqs4bu54bq04bq04bq0UeG6pOG7t+G6suG7mOG7rFLhurLhuqrhurThurLDneG7mFVS4buS4bqy4bug4buYRVHhurIhw4nhurLhu7jhu5TDk1Hhu7fhurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6suG6rOG7ueG6tOG6tOG6tOG6slAmV+G7uOG6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhurJR4buw4buU4bqyUuG7ksOJPOG7ueG6snVndeG6r+G6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqySiZX4buI4bqySkhA4bqy4bu4JuG6suG7iOG7rOG6suG7tljhurIhSeG7uOG6suG7iOG7mEfhu7jhurLhu6Dhu5jEkFLhu5LhurLhu7jhu7TEkFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu5Thu45S4bqyUuG7kuG7mOG7lOG6suG7iMSQU+G6suG7iEfDneG7t+G6siHhu67hu5ThurLDneG7mFVS4buS4bqy4bug4buYRVHhu7fhurLDneG7mFVS4buS4bqy4bu44buUw5NR4bqy4buY4buU4buOUuG6skrhurjhu5Thu7fhurLhu6Dhu5hA4bqyIUDhu5ThurLhu4jhu5jhu6zhu5ThurLEqMOJUuG7mOG6suG7iOG7mFPhurLhu7jhu7RO4bqyS1Hhu7fhurLDneG7mFVS4buS4bqy4buI4buYVuG6suG7tsSQQOG6suG7uOG7lMOTUeG7t+G6ssOd4buYVVLhu5LhurLDneG7mMSQ4bqy4bu2LsSQ4bu34bqyw53hu5hVUuG7kuG6suG7iOG7mFPhurLhu4pM4bqy4buKI+KApuG6siHDieG6suG7tEfhu7jhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7uOG7lOG7jlLhurLhu5bhu4jhu5jhurJR4buUw5RS4bqyw53hu5jhu5bhurLhu6DDqFHhurLhu7jhu5hLU+G6slLhu5gm4bqyKOG7lOG7kOG7lOG7t+G6slIm4buu4buI4bqyQMWoUuG7kuKApuG6suG7kuG7lCPDneG6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhurLhu5jDiVLhu5LhurLhu7jhu5hT4bq64buU4bqyUUXhu5ThurJS4buYR+G7uOG6suG7oOG7mOG7lOG6skomxJDhurLhu4hTUuG6skrDklLhurLhu7jhu5TDk1Hhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bqyw53huq9LUuG7uEvhu7ThurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqy4bqq4bqs4bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6rEPhurTDnSnhu7XhurLEqOG7lOG7tsOdUMSQPOG7s+G6suG7ilBT4buI4bug4bu14bqyUcSQ4bu04buS4buUUi1QS+G7kOG7uOG7s+G6ssSQQOG7uFPhu7XhurJRxJDhu7Thu5Lhu5RSLeG7tOG7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6ssSQQOG7uFPhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yvw4JE4bqkQi/DguG6tOG6pMSo4bqsw4LhuqTDguG6quG6pEPhu7jhuqzhuqZE4bqkUMOC4bq0LeG6quG6quG6rOG6quG6pkLhuqThurQtw4LhurThuqzhuqhD4bqqREPDguG6pOG6pOG7ueG7nsOd4buS4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24buD4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6snVndeG6r+G6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bueQOG7tuG7uOG7lOG7kDzhu7XhurbhuqJm4buo4bu44bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJS4buYLlLhu5LhurJK4buUw5VR4bqyUuG7quG7lOG6suG7iknhu7jhurLhu4glxJDhurJ1Z3Xhuq/hurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6skpU4bqyUMOJ4bqyUcSQUuG7kuG6skrDklLhurLhu4jhu5hT4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6skpIPOG6skol4bqyIcSQ4buIKeG7lFLhu7fhurLhu6DDleG6suG7iOG6uuG6suG7iEXhu4jhurJQU+G6uOG7lOG6siHEkOG7iCnhu5RS4bqy4bug4buYxJBS4bqy4buY4buUw5JR4bqyIeG7ruG7lOG6suG7kuG7lEXhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLhu5hXw53hurJQPuKApuG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4buIS1Lhu7hL4bu04bu14bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6suG6quG6rOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqbhuqrhuqjDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yvw4JE4bqkQi/DgkPhuqTEqOG6rMOC4bq04bqsQ+G6puG6qOG7uOG6puG6qOG6rOG6puG6qlDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqo4bqq4bqs4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24buD4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4bu4RlHhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6snVndeG6r+G6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4buIS1Lhu7hL4bu04bu14bq24bqi4bqvReG7iOG6ssOd4buYJOG6suG7mEA8UuG7mOG6skomxJDhurLhu4hTUuG6suG7uOG7tE7hurJKw5JS4bqy4bu44buUw5NR4bqy4buI4buYJVLhu5LhurJS4buSw4k84bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bueQOG7tuG7uOG7lOG7kDzhu7XhurbhuqLhu5Xhu5hLU+G6suG7tsWo4bqyUOG7lOG7jkDhurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu6DDk+G6suG7uDrhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6snVndeG6r+G7t+G6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhuqjhurIhw4nhurLhuqot4bqk4bq0w4JE4bu34bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu4rGoFLhu5jhurJR4buw4buU4bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhu4hU4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4bqo4bu54bq04bq04bq04bqy4bug4buYReG7iOG7mOG6suG7mMOJUuG7kuG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bqySsOSUuG6suG7iEXhu4jhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7uEZR4bqydWd14bqv4bqy4bu44bq44buU4bqyw6nDieG6smfhu6jhu5ThurIhw4nhurLhu5XDtOG6snXhu5RS4buY4bqyw4Fn4buS4buY4buO4bqyIlLDgOG6suG7uOG7lMOTUeG6suG7iOG7mCVS4buS4bu54bqy4buZO+G6suG7tMSQ4bqySlbhu5ThurLhu4glxJDhurJ1Z3Xhuq/hurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6skrhurzhurLhu5Lhu5Qjw53hurJS4buSJlbhu5ThurLEqEZS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu5xS4buY4bqy4buIVOG6suG7iOG7rOG6suG7mOG7qOG7lOG6skomV+G7iOG6suG7uOG7lMOSw53hurLhu4hJUuG6siHDieG6suG7uOG7tOG6uuG7lOG6slLhu5Lhu5jhu5Thu45R4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurIhJOG6suG7uOG7lMOTUeG6suG7iOG7mCVS4buS4bqy4buIxJBT4bqy4buIR8Od4bqyUuG7ksSQPOG6suG7uOG6uOG7lOG6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurIh4buu4buU4bqySkg84bqySiXhurLhu4hF4buI4bqyUFPhurjhu5ThurIhxJDhu4gp4buUUuG6suG7iOG7mEfhu7jhurJQJldS4buS4bqy4bu4xajhu7jhu7fhurJKJlfhu4jhurLhu4rhurpT4bqy4buyQOG6ulLhurLhu7jhu5hLU+G6suG7uOG7lMOTQOG6suG7iOG7mEDDjVLhurJS4buS4buY4buUw5NR4bqyUuG7kuG7huG7uOG7t+G6suG7klTDneG6ssOd4buYSFLhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4buI4buY4buU4bqyw53hu5jhu5bhurLhu4jhu5hT4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6ssOd4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6suG6quG6rOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLDguG6quG6tMOdKeG7teG6ssSo4buU4bu2w51QxJA84buz4bqy4buKUFPhu4jhu6Dhu7XhurJRxJDhu7Thu5Lhu5RSLVBL4buQ4bu44buz4bqyxJBA4bu4U+G7teG6slHEkOG7tOG7kuG7lFIt4bu04buU4buS4buY4bu44buz4bqyxJBA4bu4U+G7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/DgkThuqRCL8OC4bq04bqkxKjhuqzDguG6pMOCQuG6tOG6qOG7uMOC4bqo4bqsQ1DhuqQt4bqq4bqq4bqq4bqm4bqs4bqsw4JDLcOC4bq04bqs4bqoQ+G6qkRC4bq04bqk4bqk4bu54buew53hu5LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhu4Phu5jEkOG7lOG6suG7uOG7tCbhu6xS4buS4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6suG7uOG7lMOTUeG6suG7iOG7mCVS4buS4bqydWd14bqv4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tuG7uEsp4bu4LcSQUOG7lOG7klLhu7PhurLhu55A4bu24bu44buU4buQPOG7teG6tuG6ouG6tyZX4buI4bqy4buK4buUw5Lhu7jhu7fhurJ1Z3Xhuq/hurJQw4nhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6siHEkOG7iCnhu5RS4bqySkhA4bqy4bu44buUw5NS4bqyIcOJ4bqyxKhAPOG6slLhu5hH4bu44bqy4bu44bq44buU4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUsSQPOG6suG7iFThurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLEqEY84bqy4buI4buYQDzhu4xS4bqyUOG6uFLhu5jhurLhu4rhurpT4bqy4buyQOG6ulLhurIhxJDhu4gp4buUUuG6skrhurjhu7jhurLhu4jhu5hAw41S4bqyZeG7mcO04bqy4bu44buYS1PhurLhu7JAPOG6skrhu5pS4buY4bqy4buIJcSQ4bqyxIPhu6jhurLhu6XhurLhu7jDkuG7teG6skrhu6jhu5ThurJS4buSKuG6suG7ikXhu4jhurLhu7bhu6LhurIhw4nhurJS4buYRlLhurIh4buUw5NS4bqyPOG6suG7uMOS4bqySuG7jEDhurJK4bq44bu44bqy4buI4buYP1Lhu5LhurLhu4jhu5jhu5zhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqy4bu44buUw5NR4bqy4buI4buYJVLhu5Lhu7XhurLhu7JAPOG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu7jhu5TDk1HhurLhu4jhu5glUuG7kuG6skomV+G7iOG6suG7iuG6ulPhurJK4bq6UeG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurJS4buS4buG4bu44oCm4bqy4bq34buG4buI4bqy4buK4buU4buO4bu44bu34bqydWd14bqv4bqyUEDhu6ZS4bqy4buI4buYI+G6suG7uOG7tMOaUuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqyw53hu5hF4bu44bqy4buY4buU4buOUuG7t+G6siks4bqyUD7hurLhu6Dhu5rDneG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu4hF4buI4bqyw53hu5jhurpS4bqyP1Lhu5LhurLhu7bEkEDhurLhu7jhu5TDk1Hhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7tOG7lOG7kuG7mOG7uOG7teG6tuG6ouG6sUA84bqy4buZ4busUuG6oC/DneG6og==

Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]