(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành cùng với các dịnh bệnh trên đàn gia súc, gia cầm... đã tác động đến hầu hết mọi hoạt động của đời sống xã hội. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 25/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh

Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành cùng với các dịnh bệnh trên đàn gia súc, gia cầm... đã tác động đến hầu hết mọi hoạt động của đời sống xã hội. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 25/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu trở thành huyện dẫn đầu của tỉnhĐồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Yên Trường - Yên Định (11-12-1961 - 11-12-2021).

Nổi bật là: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo; dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát hiệu quả. (2) Kinh tế tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất tăng 19,04%, vượt kế hoạch đề ra; nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp (tăng 32,12%), xây dựng (tăng 28,75%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 16,7%), thu ngân sách Nhà nước (tăng 9,34%), tổng huy động vốn đầu tư (tăng 28,6%); (3) Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; (4) An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh dân tộc và tôn giáo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. (5) Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt có chuyển biến tích cực. (6) Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

Trong số 6 chỉ tiêu nổi bật trên, huyện Yên Định còn có nhiều chỉ tiêu, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực cho thấy tinh thần quyết tâm cao và sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Đảng bộ, chính quyền và sự đoàn kết nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đó là thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả khá toàn diện, hiện nay các xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được. Năm 2021, huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Quyết định 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh (vượt 2 thôn so với tỉnh giao), 15 thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 1306/QĐ-UBND của UBND huyện; các xã còn lại đều đạt từ 10 đến 12 tiêu chí NTM nâng cao.

Sản xuất công nghiệp mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng có một số nhà máy mới hoàn thành tiếp tục mở rộng đưa vào sản xuất; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng lớn (quần áo xuất khẩu, giày da, đá xuất khẩu, điện năng lượng mặt trời...); một số nhà máy lớn đã hoàn thành và đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư (Nhà máy Sản xuất giày Welina, Dự án hạ tầng cụm công nghiệp số 1, giai đoạn 2; Dự án đế giày, sản xuất giày xã Định Liên; Nhà máy Dệt Zasan, giai đoạn 2; Nhà máy May Quý Lộc; Dự án đường cao tốc...); nhiều công trình, dự án được đầu tư, nâng cấp nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

Công tác xây dựng Đảng được xây dựng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, nguyên tắc có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể luôn được đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. HĐND huyện nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Năm 2022 là năm quan trọng, tạo cơ sở vững chắc phấn đấu đạt huyện NTM kiểu mẫu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, sát thực trên các lĩnh vực, gồm:

Về kinh tế có 11 chỉ tiêu, trong đó: tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) 19,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng/năm; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 300 ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 3.200 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách tăng 12% trở lên. 100% xã, thôn đạt chuẩn NTM trong đó có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,85%.

Về văn hóa - xã hội có 10 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm 0,6%; 77,5% lao động qua đào tạo; 100 xã, thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm; 96,6% trường đạt chuẩn quốc gia; 93% người tham gia bảo hiểm y tế; hộ nghèo giảm 0,25% (theo chuẩn giai đoạn 2022-2025); 35,7% trở lên xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Về môi trường có 3 chỉ tiêu, gồm: Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 3,5%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý 93%. Về an ninh trật tự 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 2 chỉ tiêu: Kết nạp đảng viên mới 100 đảng viên trở lên; 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Định tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58–NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương, đơn vị đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tối đa tác động từ dịch COVID-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư và tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư công; tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Trịnh Xuân Thúy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]