(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 và quý I năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 và quý I năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu kết luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành; trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy.

Tháng 3 và quý I năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tích cực bám sát các nội dung kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các kết luận giao ban trực tuyến ngành 2 tháng đầu năm để triển khai các nhiệm vụ công tác đạt kết quả cao. Đặc biệt là việc tham mưu tổ chức thành công hội nghị tổng kết ngành, được đánh giá công phu, chu đáo, khoa học, có nhiều đổi mới. Việc kiểm điểm, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc theo quy định, bước đầu khắc phục được tình trạng hình thức, dần đi vào thực chất hơn, nhất là trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 được tổ chức thành công, đã góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Đã chủ động, kỹ lưỡng, cầu thị, khách quan trong công tác tham mưu, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII đạt kết quả cụ thể, tích cực, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, nội bộ ngành tiếp tục được giữ vững với tinh thần đoàn kết, thống nhất. Công tác phối hợp trong nội bộ ngành được tăng cường. Các ý kiến do Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, trao đổi, trả lời tương đối kịp thời, giúp cho ban tổ chức cấp ủy các địa phương hoàn thành nhiệm vụ do thường trực cấp ủy giao…

Tháng 4 và quý II năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện các Quyết định 2474, 2475 và việc lập kế hoạch công tác năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Chú trọng công tác xây dựng nội bộ ngành, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến; đồng thời chia sẻ những cách làm hay đã và đang triển khai trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 và quý I năm 2019. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tích cực hơn nữa trong việc thể chế, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị để thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Cùng với đó, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ của toàn ngành hoàn thiện Đề án “Định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” trình Hội nghị Trung ương 10, khóa XII . Tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương góp phần ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham mưu công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận 38 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện Hướng dẫn thực hiện Quy định 126 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII). Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019. Tham mưu triển khai thực hiện các quyết định về ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã triển khai Kế hoạch số 3625/UBND-THKH, ngày 29-3-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt một số vấn đề trọng tâm trong công tác cán bộ để chuẩn bị tốt việc thực hiện Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, năm 2019 là năm chuẩn đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự các cấp là hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các xã chuẩn bị sáp nhập. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy cần làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai và tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 37/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Thực hiện tốt Nghị quyết 37 cũng chính là chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp. Vấn đề cán bộ là vấn đề khó, có làm tốt công tác cán bộ mới tạo sự ổn định để phát triển, vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương nghiên cứu thật kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trước mắt, tạm dừng việc bổ nhiệm, điều động cán bộ từ các đơn vị khác đến các xã có phương án sáp nhập.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]