(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào dự thảo lần thứ tư báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều 5-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào dự thảo lần thứ tư báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,5%, vượt mục tiêu Đại hội, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 6 đơn vị cấp huyện, 376 xã (chiếm 64,46%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu Đại hội; tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu Đại hội; bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh. Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Giáo dục mũi nhọn luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới, phức tạp tại các bệnh viên tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã; thôn theo các nghị quyết của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ tỉnh ta có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Dự thảo báo cáo cũng đưa ra phương hướng, mục tiêu, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá; nhiệm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo; đồng thời đã tập trung thảo, luận đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo báo cáo, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm. Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung vào đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả kinh tế - xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉnh sửa lại câu từ đối với từng nội dung, lĩnh vực trong dự thảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, thống nhất chủ đề, phương hướng chung của báo cáo chính trị. Cụ thể, chủ đề của báo cáo chính trị được thống nhất là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phương hướng chung được xác định là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và 6 vùng liên huyện. Tiếp tục coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, công nghiệp là then chốt, dịch vụ là quan trọng; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội và đời sống nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động dứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; tăng cường; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phát trong nhiệm kỳ.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, đánh giá cụ thể vào từng nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến giao tổ giúp việc của Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị và tổ chức in ấn, gửi đến các tổ chức cơ sở đảng để lấy ý kiến.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]