(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114-KH/UBND triển khai với mục tiêu chung nhằm cơ cấu lại ngành du lịch Thanh Hóa để khai thác tối đa lợi thế về tài nguyên, sản phẩm, thị trường, các nguồn lực sẵn có, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh và con người Xứ Thanh, lan tỏa các gíá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114-KH/UBND triển khai với mục tiêu chung nhằm cơ cấu lại ngành du lịch Thanh Hóa để khai thác tối đa lợi thế về tài nguyên, sản phẩm, thị trường, các nguồn lực sẵn có, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh và con người Xứ Thanh, lan tỏa các gíá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đón được 18.500.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 42.500 tỷ đồng, tạo ra 65.000 việc làm trực tiếp, tỷ lệ lao động phục vụ du lịch được đào tạo, đào tạo nghề và bồi dưỡng tại chỗ đạt trên 90%; hệ thống sản phẩm du lịch được hình thành rõ nét, đặc sắc, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Thanh và có thương hiệu; năng lực đón tiếp tại các khu, điểm du lịch được nâng cao; du lịch thông minh được áp dụng rộng rãi; từng bước cải thiện được năng lực cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Những nội dung cơ bản được UBND tỉnh đề nghị triển khai thực hiện trong Đề án như: Chú trọng về cơ cấu thị trường, sản phẩm và doanh nghiệp; cơ cấu lại nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; xúc tiến, quảng bá du lịch; đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; về xây dựng môi trường du lịch...

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do Ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn kinh phí huy động hơp pháp khác (nếu có). Các đơn vị chủ động sừ dụng kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán hằng năm, lồng ghép kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và các nguồn khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện Kế hoạch đạt kết quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động có hiệu quả các nguồn lực tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường trên địa bàn phục vụ phát triển du lịch.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]